Veroasioista vastaavan valiokunnan puheenjohtaja Paul Tang

Parlamentin uusi veroasioista vastaava valiokunta on jatkossa EU:n verokeskustelun keskiössä, lupaa Paul Tang (S&D, Alankomaat), valiokunnan puheenjohtaja.

Elämme kriittisiä hetkiä. Hallitukset käyttävät nyt – oikeutetusti – miljardeja ihmishenkien ja taloudellisen toimeentulon pelastamiseksi. Mutta otettu velka täytyy joskus myös maksaa takaisin. Edellisen kriisin jälkeen teimme kaksinkertaisen virheen tiukan talouskurin ja keskiluokan verotuksen kiristämisen muodossa. Ainoastaan rikkaat selvisivät ottamatta osumaa.

Tällä kertaa asiat on hoidettava eri tavalla. Voimme selviytyä tästä kriisistä oikeudenmukaisella tavalla ja kansalaisten luottamuksen säilyttäen verottamalla niitä, jotka eivät tällä hetkellä maksa reilua osuuttaan – kaikista rikkaimpia ihmisiä sekä suuryrityksiä. Pelkästään suuriyritykset välttävät 50-190 miljardia euroa veroja vuosittain. FISC aikoo työskennellä tämän epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi talousjärjestelmästämme.

Haluamme myös valjastaa verojärjestelmän palvelemaan kestävää kehitystä. Saastuttamista verottamalla voimme kannustaa innovaatioihin ja ympäristön puhtaana pitämiseen.

Aiemmin parlamentin verovaliokunnat ovat olleet tutkintavaliokuntia, jotka ovat tutkineet jotain yksittäistä skandaalia (kuten Luxemburg-vuotoja tai Panaman papereita). Miksi nyt on tarpeen perustaa pysyvä valiokunta?

Siitä asti, kun olen aloittanut Euroopan parlamentin jäsenenä viisi vuotta sitten, meillä on ollut lähes jatkuvasti olemassa veroasioihin keskittyvä valiokunta! Ne on vain aina hajotettu loppuraporttinsa jälkeen – ja perustettu uudestaan seuraavan veroskandaalin jälkeen. Pysyvän valiokunnan ansiosta voimme jatkaa edellisten valiokuntien arvokasta työtä tiedonhaun ja kansalaisten tietoisuuden kasvattamisen parissa, mutta voimme myös katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Voimme esimerkiksi luoda pysyviä suhteita kansallisiin parlamentteihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Näin FISC-valiokunnasta voi tulla todellinen eurooppalaisen verokeskustelun keskus.

EU:lla ei ole paljon toimivaltaa verotuksessa. Mitä valiokuntanne voi tehdä?

Kuten aiempien verovaliokuntien työ on osoittanut, monet verotukseen liittyvät asiat eivät kestä päivänvaloa. Lisäämällä avoimuutta ja julkistamalla tietoa kaikelle kansalle kasvatamme painetta muutokseen. Kansalaiset vaativat toimintaa, ja tämä valiokunta tulee olemaan heidän äänitorvensa Euroopassa.

Viime vuosina on paljastunut lukuisia veronkierto- ja rahanpesuskandaaleja maailmanlaajuisesti. Miten EU on mielestänne vastannut niihin?

EU:n suhtautumisessa on väistämättä ollut eroa jäsenmaiden ja muiden kuin jäsenmaiden välillä. EU:n ulkopuolisten veroparatiisien lista on ollut hyödyllinen tunnettujen veroparatiisien painostamisessa. Se ei ole läheskään täydellinen, minkä osoittaa esimerkiksi Cayman-saarien poistaminen listalta vähän aikaa sitten. Mutta se on alku.

EU-maiden osalta painetta on luonut pääasiassa Euroopan parlamentti. Maaliskuussa 2019 me nimesimme kuusi EU-maata, mukaan lukien kotimaani Alankomaat, veroparatiiseiksi. Julkinen nimeäminen auttoi muuttamaan keskustelun suuntaa Alankomaissa, ja yhä useammat maanmieheni ovat hyväksyneet, että vaikeat muutokset tulevat tarpeeseen. Kuusi eurooppalaista veroparatiisia maksaa muiden EU-maiden hallituksille yli 40 miljardia euroa vuosittain! Emme voi antaa tilanteen jatkua näin, ja luotan, että elpymis- ja palautumistukivälineen kautta paine näitä hallituksia kohtaan kasvaa. Komission tulee tehdä asia selväksi: EU:n veroparatiisien on muutettava verotustaan tai niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmia ei hyväksytä.