Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Uusi hiihtolomatapahtuma kokosi perheet pilkille

 

image007

Ensimmäiseen hiihtoloman Pilkkivapapäivään osallistui Hämeenlinnan Evolla 40 alaikäistä kalastajaa vanhempineen. Tapahtuma jatkuu keskiviikkona 27.2. Mikkelissä, sunnuntaina 3.3. Sievin Maasydänjärvellä ja tiistaina 5.3. Kuhmossa. Tapahtuman järjestävät Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ja Metsähallitus.

Pilkkivapapäivä järjestetään hiihtolomaviikoilla ensimmäistä kertaa. Tapahtuma on jatkoa kesäloman alun Vapapäivälle, jolloin suurin osa Metsähallituksen vapakalastukseen tarkoitetuista alueista on avoinna kaikille alaikäisille maksutta.

Pilkkivapapäivien sarja alkoi sunnuntaina Evon Niemisjärviltä. Tapahtuma keräsi paikalle runsaasti sekä hiihtolomaa lopettelevia että aloittelevia alaikäisiä. Paikalla oli 40 lasta tai nuorta sekä 50 vanhempaa.

Mikäli Pilkkivapapäivä kiinnostaa ja saa hyvän vastaanoton, perinnettä voidaan jatkaa myös tulevina vuosina.

Vapapäivien tarkoitus on saada lapset ja nuoret perheineen ulos luontoon hyvän harrastuksen äärelle. Alaikäisten kiinnostus kalastukseen on viime vuosina ollut lisääntymässä.

Suomen ensimmäinen kalatalousalueen kokous Kontiolahdella

keskitalven-pakkaspaiva-hoytiaisella.-kuva-paivi-kiiskinen

Keskitalven pakkaspäivä Höytiäisellä. Kuva Päivi Kiiskinen

Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa tänä vuonna ja ELY-keskus kutsuu koolle uusien kalatalousalueiden ensimmäiset yleiskokoukset. Höytiäisen kalatalousalueella on kunnia olla Suomen ensimmäinen alue, jolla uusi kalatalousalue järjestäytyy.

Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella kalatalousviranomaiset jakoivat Suomen vesialueet 118 kalatalousalueeksi. Kalatalousalueista ja kaikkien Suomen kalatalousalueiden ensimmäisistä yleiskokouksista löytyy lisätietoa ELY-keskuksen sivulta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalavesien-omistus-ja-kalatalousalueet

Pohjois-Karjalassa sijaitseva Höytiäinen on Suomen 15. suurin järvi. Järvi on kuuluisa vuonna 1859 tehdystä järven laskusta, joka ei sujunut niin hallitusti kuin oli suunniteltu, vaan järven pinta laski kaikkiaan 9,5 metriä.

Höytiäisen kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous pidetään Lehmossa (Kontiolahti) Hotel Juliessa keskiviikkona 16.1.2019 klo 9.30 alkaen.

Lohen kaupallinen kalastus jokialueilla tarkempaan seurantaan

isolated-salmon

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muutos vahvistettiin tänään presidentin esittelyssä. Uusilla järjestelyillä tehostetaan lohenkalastuksen valvontaa ja estetään merkitsemättömän lohen esiintyminen kalakaupassa. Lainmuutos tulee voimaan 15. marraskuuta 2018.

Vahvistetulla lain muutoksella Itämerestä peräisin olevan lohen kaupallinen kalastus jokialueilla otetaan uuden lain myötä tarkempaan seurantaan. Esimerkiksi Kemijoella Isohaaran padon alla kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen lohien ensimyynti on jatkossa sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat antaneet tätä koskevan ilmoituksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Kaupallisessa kalastuksessa jokialueelta saadut lohet tulee lisäksi merkitä samalla tavoin kuin merestä saadut lohet. Ennen vuodenvaihdetta annetaan asetuksella Ttarkemmat määräykset ilmoituksista ja lohien merkinnästä annetaan asetuksella vielä ennen vuodenvaihdetta.

Järjestelyllä tehostetaan lohenkalastuksen valvontaa ja estetään merkitsemättömän lohen esiintymistä kalakaupassa.

Lainmuutoksella tarkennetaan selvennetään lisäksi toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää siten, että toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakamisen menettelyjä selvennetään. Jatkossakin silakan ja kilohailin toimijakohtaiset kalastuskiintiöt jaetaan troolikalastukseen ennen vuodenvaihdetta. Rysäkalastukseen nämä jaetaan kevättalven aikana, kun tiedetään edelliseltä vuodelta siirtyneet kiintiömäärät ja kun lohen toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden perusteella annettavat sekä erikseen jokialueella käytettävät lohimerkit ovat valmistuneet. Tällä tavalla Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus saa näin jaettua yhdellä päätöskierroksella kerran vuodessa jaettua lopulliset toimijakohtaiset kalastuskiintiöt.

Lisäksi lakiin lisättiin lisäksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sisältämä mahdollisuus toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden ylittämiseen enintään 10 prosentilla. Ylittämismahdollisuudesta tehdään aina erillinen päätös maa- ja metsätalousministeriössä erillinen päätös. Sitä sovelletaan lähinnä silakan ja kilohailin kalastukseen tasaamaan vuosien välisiä kiintiötason vaihteluja. Ministeriö arvioisi tieteellisen neuvon perusteella, onko tulevan vuoden kiintiö merkittävästi suurenemassa ja onko perusteltua sallia, että osa suurenevasta kiintiöstä kalastettaisiin kalastetaan jo kuluvan vuoden aikana. Tällä tavalla saadaan joustavuutta kiintiöiden hallintaan ja vähennetään vuosien välisiä vaihteluja. Ylitetyt määrät vähennettäisiin vähennetään ilman seuraamuksia seuraavan vuoden Suomen kokonaiskiintiöstä.

Ensi vuoden kalastuskortit myynnissä huomenna

valokuva-kun-kalastonhoitomaksun-maksaa-jo-nyt-on-se-voimassa-heti-vuoden-alkaessa

Kun kalastonhoitomaksun maksaa jo nyt, on se voimassa heti vuoden alkaessa

Vuoden 2019 kalastonhoitomaksut tulevat myyntiin huomenna 1. marraskuuta. Kun maksaa vuosiluvan, saa kalastuskortin Suomu-lehden mukana. Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille, jotka ovat 18–64-vuotiaita ja kalastavat muuten kuin onkimalla, pilkkimällä tai litkaamalla. Kalastonhoitomaksuista kertyvät varat käytetään luonnon hyväksi kalavesien ja kalakantojen hoitamiseen.

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Valtion kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.

2018-10-31 14_51_11-- Nitro Pro 9 (Expired Trial)

 

Huoletonta kalastusta koko vuoden kalastusluvalla

Kalastonhoitomaksun vuodelle 2019 voi maksaa jo nyt hyvissä ajoin, jotta kalastuslupa on voimassa heti vuoden alkaessa. Kalastonhoitomaksun voi maksaa kalenterivuodeksi, seitsemäksi kalenterivuorokaudeksi tai yhdeksi kalenterivuorokaudeksi.

Valtion kalastonhoitomaksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, palvelunumerossa 020 69 2424, Metsähallituksen luontokeskuksissa ja R-kioskeilla. Lupa on lakisääteisesti henkilökohtainen, joten maksun yhteydessä kysytään nimi, yhteystiedot ja syntymäaika. Kalastonhoitomaksun hinta on 45 euroa koko vuosi, 15 euroa viikko ja 6 euroa päivä.

Kalastonhoitomaksun koko vuodeksi 2019 maksaneille lähetetään keväällä Suomu-lehti, jonka mukana on luvanhaltijan kalastuskortti. Kalastuskortti on tosite kalastonhoitomaksun maksamisesta, kuten oston yhteydessä saatava maksukuittikin.

Kalastonhoitomaksu on elintärkeä kestäville kalakannoille

Kalastonhoitomaksu auttaa ylläpitämään ja kehittämään suomalaisia kalavesiä ja kalakantoja. Kalavesien käytöstä ja hoidosta vastaavat ensi vuodesta alkaen kalatalousalueet, jotka yhdessä vesienomistajien kanssa saavat kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja kestävän kalastuksen varmistamiseksi. Osansa kalastonhoitovaroista saavat myös valtakunnalliset kalastusalan neuvontajärjestöt sekä eri kehittämishankkeet, joilla edistetään kalastusta, kalavesien hoitoa sekä kalastuksenvalvontaa.

Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Maa- ja metsätalousvaliokunta tutustuu Pohjois-Lapissa Tenon kalastuksen sääntelyyn

iN9rqKW9_400x400

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.)

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta vierailee Inarissa ja Utsjoella 12.–13. kesäkuuta. Matkan päätarkoitus on tutustua Tenon kalastuksen sääntelyyn, jota Suomen ja Norjan välinen sopimus muutti viime vuonna.

“Lainsäätäjät haluavat tulla tutustumaan käytännön tasolla niihin vaikutuksiin, joita kalastussäännöllä on paikallisten ihmisten elämään”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.).

Kalastussäännön tavoitteena on turvata kutulohien nousu Tenon latvajokiin ja lohenkalastuksen jatkuvuus. Sääntö rajoittaa kalastusta Tenolla eri tavoin.

Valiokunta tapaa muun muassa Utsjoen kunnan, matkailuyrittäjien, osakaskuntien ja Tenon kiinteistöomistajien edustajia sekä vierailee Luonnonvarakeskuksen tutkimusasemalla, missä valiokunnalle kerrotaan lohikantojen tilasta ja esitellään lohen videoseurantaa. Valiokunta osallistuu myös Metsähallituksen, Saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen ja saamelaisalueen paliskuntien vuosineuvotteluun sekä tutustuu Siidaan, Saamelaismuseon ja Metsähallituksen luontokeskuksen näyttelyihin.

Matkalle ovat puheenjohtaja Kalmarin lisäksi ilmoittautuneet Markku Eestilä (kok.), Hanna Halmeenpää (vihr.), Reijo Hongisto (sin.), Susanna Koski (kok.) ja Jari Myllykoski (vas.).

Ilmainen kalastuspäivä toi lapsille suursaaliin

oiva-blomberg_kuva-anne-hyytiainen

Kuvassa Oiva Blombergin tyylinäyte Kuhmon Syväjärveltä (kuva: Anne Hyytiäinen)

Lapset nappasivat peräti 580 kiloa lohikaloja lauantain Vapapäivässä, joka oli kaikille alaikäisille tarkoitettu ilmainen kalastustapahtuma Metsähallituksen lohikalakohteilla. Päivän aikana Vapapäivä-kohteilla kävi kalassa 1240 lasta ja nuorta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös saalismäärä, 480 lohikalaa (580 kg), oli kirkkaasti uusi ennätys.

Lasten ja nuorten lisääntynyt kalastusinnostus alkaa näkyä myös Vapapäivässä, joka järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa lasten kesäloman alkamisen kunniaksi. Metsähallitus avasi Vapapäivää varten lapsille 36 arvokalakohdetta, joista 12 kohteella oli paikalla Suomen Vapaa-ajankalastajien järjestämät oppaat.

Lisäksi lapsille avattiin 24 kalastuskohdetta, joissa alaikäiset saivat kalastaa ilmaiseksi ilman oppaita. Näillä kohteilla myös mukana seurannut vanhempi tai huoltaja sai kalastaa päivän ajan ilmaiseksi.

Vapapäivän suosio ja saalismäärä ovat nousseet hiljalleen vuodesta toiseen. Viime kesänä tehtiin aiempi ennätys. Nyt sekä kalastajien että heidän saamiensa saaliskalojen lukumäärä nousi sadalla.

Kalansaantia edisti jälleen useilla kohteilla muutaman päivän rauhoitus sekä istutukset ennen lasten Vapapäivää.

Ikaalisissa
huikea saalis

Eniten kalastajia kävi lauantaina Hämeenlinnan Evolla: 180. Sievin Maasydänjärvellä tapahtumaan osallistui 124 kalastajaa ja Nurmeksen Peurajärvellä 123 kalastajaa. Peurajärvellä paikalla oli heti aamulla tapahtuman alkaessa yli sata lasta.

Tyytyväisiä oltiin myös Kuhmossa. ”Päivä oli puolipilvinen mutta lämminhenkinen”, paikalla ollut opas kuvaili tunnelmia.

Huikein saalis saatiin tänä vuonna Ikaalisissa Teerilammella: 70 alaikäistä kalastajaa nosti rannalle peräti 95 kirjolohta. ”Ennätysosanotto tänä vuonna ja upea tapahtuma”, iloitsi Janne Rautanen Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöstä Teerilammen Vapapäivän jälkeen.

Kävijämäärät ja saaliit, alaikäisten Vapapäivässä lauantaina 9.6.

Varsinais-Suomi

Salo, Matildanjärvi: 57 kalastajaa, 29 kirjolohta, 35 kiloa.

Etelä-Savo

Mikkeli, Mikkelin Valkea: 84 kalastajaa, 19 kirjolohta, 25 kiloa.

Lappi

Sodankylä, Ahvenlampi: 47 kalastajaa, 20 kirjolohta

Rovaniemi, Vikaköngäs: 109 kalastajaa, 21 kirjolohta (23 kiloa), 1 harjus,

Kainuu

Kuhmo, Syväjärvi: 117 kalastajaa, 10 kirjolohta (27 kiloa) ja yksi hauki. Suurimmat saaliit: Konsta Junttila 2996 g (2 kirjolohta), Juho Mikkonen 2081 g ja Eeva Kähkönen 1849 g.

Pohjois-Pohjanmaa

Sievi, Maasydänjärvi: 124 kalastajaa, 79 kiloa kirjolohta

Vaala, Manamansalo: 57 kalastajaa, 8 kirjolohta.

Kanta-Häme

Hämeenlinna/Evo, Niemisjärvet: 180 kalastajaa

Pirkanmaa

Ikaalinen, Teerilampi: 70 kalastajaa, 95 kirjolohta (107 kiloa). Yhteensä 56 lasta sai saalista. ”Ennätysosanotto tänä vuonna. Upea tapahtuma”, Janne Rautanen Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestöstä kertoi.

Keski-Suomi

Kivijärvi, Heikinlampi: 105 kalastajaa, 101 kirjolohta. Suurin kala painoi 1560 grammaa.

Pohjois-Karjala

Lieksa, Änäkäinen: vahvistetut tiedot puuttuvat

Nurmes, Peurajärvi: 123 kalastajaa, 31 kiloa kirjolohta ja 5 kiloa haukea.

Muu Suomi

Omatoimikohteet: 120 kalastajaa

Lue lisää

www.facebook.com/vapapaivawww.eraluvat.fiwww.fisuun.fi,

Instagram: #vapapäivä @vapapaiva

Facebook: #vapapäivä, @vapapaiva

Vuoksen vesistöalueella elää monta uhanalaista kalalajia: Muistathan kalastusrajoitukset

rasvaevallinen

Kuva rasvaevällisestä taimenesta: Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö.

Kalastuslaki ja -asetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Vuoksen vesistöalueella kalalajeista järvilohi, järvitaimen ja nieriä on määritetty uhanalaisiksi kalalajeiksi. Harjus on silmälläpidettävä laji,  jonka kannat ovat taantuneet. Kaikille em. lajeille on asetettu alamittoja ja rauhoitusaikoja, jotka on syytä ottaa huomioon ennen kalareissulle lähtöä. Viime vuodesta alkaen yksivuotiaat ja sitä vanhemmat taimen- ja järvilohi-istukkaat on rasvaeväleikattu. Tämän avulla kalastaja voi erottaa luonnossa syntyneet ja istutetut yksilöt toisistaan ja siten valikoida talteen otettavan saaliinsa eväleikatuista, istutetuista yksilöistä.

Järvilohi
Äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun järvilohen rasvaevälliset yksilöt on kokonaan rauhoitettu ja ne tulee poikkeuksetta vapauttaa takaisin vesistöön. Vapauttamisvelvollisuus koskee myös rasvaeväleikattua järvilohta Vuoksen vesistöalueen keskeisellä vaellus- ja syönnösalueella 1.6.–31.8. sekä kaikkien vesistöalueiden joissa ja puroissa 1.8.–30.11. Rasvaeväleikatun järvilohen alamitta on asetuksen mukaan 60 senttimetriä. Saaliskiintiö Vuoksen vesistöalueella on yksi rasvaeväleikattu järvilohi vuorokaudessa kalastajaa kohti.

Taimen
Taimen on määritetty erittäin uhanalaiseksi. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu kokonaan sisävesissä leveyspiirin 64°00′N eteläpuolella. Rauhoitus ei koske kuitenkaan taimenta, joka on pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Tällöin saaliiksi otettavan taimenen pituus voi olla enintään 45 senttimetriä. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on asetuksen mukaan 50 senttimetriä. Taimen on rauhoitettu joessa ja purossa ajalla 1.9.-30.11.

Nieriä
Äärimmäisen uhanalainen nieriä on kokonaan rauhoitettu Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella sekä muualla Vuoksen vesistössä ajalla 1.9.-30.11. Nieriän alamitta on asetuksen mukaan 60 senttimetriä Vuoksen vesistössä.

Harjus
Silmälläpidettäväksi määritetty harjus on rauhoitettu 67°00′N eteläpuolisissa sisävesissä kaikelta kalastukselta 1.4.-31.5. Harjuksen alamitta on asetuksen mukaan 35 senttimetriä leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella.

Rauhoitusajat ja -alueet löytyvät osoitteesta https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalastus/lait-ja-luvat/kalojen-pyyntirajoitukset/.

Lauantaina kalastetaan: Lasten ja nuorten Vapapäivää vietetään 36 kalastuskohteella

kuva1.kalastusvalineettutuksi_matildanjarvi2017_kuvaaja_lauraticklen_metsahallitus

Kalastusvälineet tutuksi Matildanjärvellä 2017. Matildanjärvi Teijon kansallispuistossa on yksi Vapapäivä-kohteista myös tänä vuonna. Kuvaaja: Laura Ticklén / Metsähallitus.

Ensi lauantaina juhlistetaan koululaisten kesälomaa ympäri Suomen, kun Metsähallitus ja Suomen Vapaa-ajankalastajat kutsuvat kaikki alle 18-vuotiaat päiväksi lohikaloja narraamaan. Vapapäivää, eli lasten ja nuorten ilmaista kalastuspäivää, vietetään lauantaina 9.6.2018 yhteensä 36 arvokalakohteella eri puolilla Suomea.

Vapapäivää vietetään tänä vuonna 12 opastetulla kohteella ja 24 omatoimikohteella. Eteläisin opastettu kohde löytyy Salosta, pohjoisin Sodankylästä. Vuodesta 2010 alkaen järjestetyn tapahtuman suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonna mukana oli ennätykselliset 1124 lasta ja nuorta, ja saaliikseen he saivat yhteensä huimat 390 lohikalaa.

Vapapäivän opastetut kohteet ovat avoinna kello 10-15, jolloin kalastaminen on ilmaista kaikille alle 18-vuotiaille. Paikan päällä neuvoja, vinkkejä ja käytännön opastusta tarjoavat Suomen Vapaa-ajankalastajien oppaat. Ensimmäiset tulijat nappaavat itselleen Vapapäivä-lahjan: Kuusamon Uistimen upean vieheen. Päivän aikana kohteilla järjestetään myös leikkimielinen kalastuskisa, jonka palkinnot jaetaan tapahtuman päätteeksi klo 15.

”Vapapäivän tavoitteena on tehdä kalastukseen tutustuminen mahdollisimman helpoksi, kun mukana on kokenut opas neuvomassa ja ohjaamassa. Nuoret ovat innokkaita kalastajia, ja esimerkiksi kalastavien tyttöjen ja nuorten naisten määrä on viime vuosina kasvanut”, ylitarkastaja Mika Laakkonen Metsähallituksesta kertoo.

Vapapäivän kohteet ovat Metsähallituksen vapakalastuskohteita. Opastetut kohteet on rauhoitettu muulta kalastukselta muutaman päivän ajaksi, tavallisimmin 7.-9.6. Lupamyynti avautuu jälleen tapahtumien päättyessä 9.6. klo 15.

Omatoimikohteilla voi kalastaa ilmaiseksi koko päivän, kunhan ilmoittautuu etukäteen joko sähköpostitse osoitteeseen vapapaiva(a)metsa.fi tai tekstiviestillä numeroon 040 589 7559. Näillä kohteilla myös alle 18-vuotiaan mukana oleva huoltaja voi kalastaa ilmaiseksi. Henkilökohtainen saaliskiintiö on lapsille ja nuorille kaksi kalaa, huoltajille yksi kala. Omatoimikohteilla ei ole opasta eikä erillistä järjestettyä ohjelmaa.

kuva2.fin_vapapaiva2018_logo_nelio

Vapapäivää ja tunnelmia eri kohteilta voi seurata somessa:
Facebook-tapahtuma: Vapapäivä 2018
Instagram: @vapapaiva, #vapapäivä

Lisätietoa:

www.eraluvat.fi/vapapaiva
www.fisuun.fi/vapapaiva

Avomereltä saatiin runsaasti silakkaa ja kilohailia – rannikolta niukasti saalista

Tilastot_kaupallinen_kalastus_merella_2018suomi_v2

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli 155 miljoonaa kiloa vuonna 2017. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista, joita molempia kalastettiin pääasiassa troolilla avomereltä. Valtaosa kalastajista kalasti rannikolla rysillä ja verkoilla. Heidän saaliinsa jäi myös viime vuonna poikkeuksellisen pieneksi.

Merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista julkaistiin ennakkoarvio vuoden alussa, nyt julkaistavat tiedot ovat lopulliset.

– Kalastajat saivat saaliistaan 36 miljoonaa euroa vuonna 2017. Arvoltaan tärkein laji oli silakka, 25,4 miljoonaa euroa, seuraavina kilohaili, 2,9 miljoonaa euroa, siika, 1,9 miljoonaa euroa, ahven, 1,3 miljoonaa euroa, kuha 1,2 miljoonaa euroa ja lohi, 0,9 miljoonaa euroa, kertoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Silakkaa ja kilohailia troolilla avomereltä

Silakkaa kalastettiin viime vuonna 134 miljoonaa kiloa ja kilohailia 16 miljoonaa kiloa. Silakkaa pyydettiin eniten Selkämereltä, kilohailia lounaisilta merialueilta. Silakan ja kilohailin kalastus oli hyvin keskittynyttä ja kymmenen eniten kalastanutta troolaria kalasti puolet saaliista. Viidennes saaliista, eli 26 miljoonaa kiloa, purettiin Ruotsin, Tanskan, Viron ja Puolan satamiin. Sekä kotimaahan että ulkomaille puretusta silakka- ja kilohailisaaliista valtaosa käytettiin rehuna.

– Eteläiseltä Itämereltä kalastetun turskan saalis jäi jo viidentenä vuotena peräkkäin pieneksi, 191 000 kiloon, Söderkultalahti jatkaa.

Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla maa- ja kalastusaluekohtaisilla saaliskiintiöillä. Silakka- ja kilohailikannat ovat viime vuosina olleet vahvoja ja sen myötä saaliskiintiöt poikkeuksellisen suuria.

Pohjanlahden lohikannat ovat vahvistuneet viime vuosina, mutta muun muassa pienen kalastuskiintiön takia saaliit ovat olleet historiallisen pieniä.

Itämeren turska sen sijaan on voinut huonosti, sen kiintiöitä on pienennetty ja saaliit ovat jääneet selvästi kiintiöitä pienemmiksi.

Siikaa, kuhaa, ahventa ja lohta rysillä ja verkoilla rannikolta

Valtaosa kaupallisista kalastajista kalasti rannikkoalueella verkoilla tai rysillä.

– Taloudellisesti merkittävimmät saalislajit olivat siika, 0,4 miljoonaa kiloa, ahven, 0,6 miljoonaa kiloa, kuha, 0,2 miljoonaa kiloa, lohi, 0,2 miljoonaa kiloa ja muikku, 0,3 miljoonaa kiloa, Söderkultalahti toteaa.

Siikaa, lohta ja taimenta saatiin saaliiksi vähemmän kuin koskaan vuonna 1980 alkaneella tilastointijaksolla. Kuha-, ahven- ja haukisaalis oli yhtä pieni 20–30 vuotta sitten. Myös monien niin sanottujen vähempiarvoisten lajien, kuten lahnan, särjen ja säyneen, saaliit pienenivät. Poikkeuksena olivat muikku ja kuore, joiden saaliit kasvoivat. Rannikkokalastajien saaliiseen vaikuttivat ainakin sääolosuhteet sekä hylkeiden ja merimetsojen häirintä.

Aktiivisten kalastajien määrä väheni

Kaupallinen kalastus merellä -tilasto perustuu Varsinais-Suomen ely-keskuksen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen keräämiin rekisteritietoihin. Kaikki kalaa myyntitarkoituksessa kalastavat kuuluvat kaupallisten kalastajien rekisteriin ja raportoivat saaliinsa kalastusaluksen koosta ja saalislajista riippuen joko pyyntikerta- tai kuukausikohtaisesti. Myös merialueella kaupallisessa kalastuksessa käytettävät alukset on rekisteröitävä. Vuonna 2017 rekisterissä oli 2 491 kaupallista kalastajaa ja 3 217 kalastusalusta. Sekä rekisteröityneiden kaupallisten kalastajien että alusten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta uuden kalastuslain vaatimusten myötä. Kalaa myyntiin kalastavien määrä sen sijaan pieneni: saalista ilmoitti vajaat 1 300 kalastajaa eli reilut sata kalastajaa vähemmän kuin vuonna 2016.

Saimaannorppa: Kalastusrajoitukset leviävät Puruvedelle ja laajenevat Paasselällä

2018-05-23 12_13_58-paasselka.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial) 2018-05-23 12_14_37-puruvesi.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Uusille alueille levinneen saimaannorpan suojelemiseksi ELY-keskukset ja osakaskunnat solmivat vapaaehtoisia sopimuksia, joilla kalastusrajoitusaluetta yhtenäistetään. Rajoitukset norpan suojelemiseksi leviävät Etelä-Savossa Puruvedelle ja laajenevat Paasselän eteläosissa, joissa todettiin keväällä saimaannorpan pesinnät. Metsähallitus rajoittaa kalastusta yleisvesillä ja valtion omistamilla vesialueilla.

Puruvedellä kalastusrajoitusaluetta tulee olemaan noin 4 000 hehtaaria, josta osakaskuntien sopimusaluetta on 1 800 hehtaaria ja Metsähallituksen hallinnoimia alueita noin 2 200 hehtaaria. Paasselän eteläosassa tulee kalastusrajoituksen piiriin noin 1 100 hehtaaria yleisvesiä.

Puruvedellä kalastusrajoitusalue kattaa noin puolet Harvanselän yleisvedestä, Iso Lehtosaari–Koivuluoto-linjan eteläpuoleiset alueet. Vastaavat kalastusrajoitukset ovat voimassa sopimuksen tehneiden osakaskuntien alueella, joille maksetaan sopimuskorvausta vuosittain 1,7 euroa hehtaarilta.

Saimaalle syntyi tänä keväänä 86 kuuttia, joista kaksi syntyi kalastusrajoitusalueen ulkopuolelle. Puruvedelle syntyi ensimmäinen kuutti vuosikymmeniin, ja myös Paasselällä syntyi kuutti kalastusrajoitusalueen ulkopuolella.

Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla ei ole sopimusta. Puruvesi ja Paasselän eteläosa ei ole valtioneuvoston asetusaluetta, joten siellä suojelutavoitteeseen pyritään osakaskuntien vapaaehtoisilla sopimuksilla ja valtion vesialueilla Metsähallituksen päätöksillä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiä vapaaehtoisia sopimuksia ei saatu aikaiseksi Paasselän eteläosassa osakaskunnan toimimattomuuden vuoksi. Pohjois-Savon ELY-keskus selvittää Puruveden ja Paasselän toimimattomien osakaskuntien osakkaat ja kutsuu omistajia neuvotteluihin. Tavoitteena on samalla edistää osakaskuntien järjestäytymistä, jotta lupamyyntiä, tiedotusta ja kalataloutta voidaan kehittää.

Puruveden ja Paasselän eteläosan kalastusrajoitusten sopimusmenettely perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta sopimusalueen kattavuus edistää vapaaehtoisuuteen perustuvaa kalastuksen ja suojelun yhteensovittamista tulevaisuudessa.

Metsähallitus asettaa kalastusrajoituksia kuutin pesäpaikan ympärille

Yleisvesillä ja valtion omistamilla vesialueilla kalastusrajoituksista päätöksen tekee Metsähallitus. Metsähallitus asettaa saimaannorpan suojelemiseksi uusia kalastusrajoituksia Puruvedelle ja Paasselälle kuutin pesäpaikan ympärille noin 5 kilometrin etäisyydelle. Puruvedellä rajoitukset koskevat noin 2 200 hehtaaria valtion hallinnoimaa aluetta ja Paasselän eteläosassa noin 1 100 hehtaaria aluetta.

Metsähallituksen alueilla kalastusrajoitukset tulevat voimaan 1.6.2018, jolloin sekä kaupallisen kalastuksen että vapaa-ajankalastuksen lupaehdot muuttuvat kattamaan uudet rajoitukset. Metsähallitus tiedottaa muutoksista jo kalastuslupia ostaneille. Lupamyynti on keskeytetty 31.5 saakka, lisätietoja kalastusmääräyksistä ja lupamyynnistä: www.eraluvat.fi

– Puruvedellä uudet kalastusrajoitukset lisäävät erityisesti kaupallisen kalastuksen kustannuksia ja vähentävät saalista, joten rajoituksia kohdennetaan suojelun kannalta vain kaikista tärkeimpiin kohteisiin. Metsähallitus noudattaa Puruvedellä ja Paasselällä maa- ja metsätalousministeriön saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän suosituksia eli kalastusrajoituksia laajennetaan uusille lisääntymisalueille pesäpaikan ympärille noin 5 kilometrin etäisyydelle ottaen huomioon myös osakaskuntien sopimusalueet ja asetusalue, kertoo eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta.

Puruvedellä suhtauduttiin kalastusrajoitussopimuksiin myönteisesti

Tieto kuutin syntymästä saatiin vasta huhtikuun lopussa. Kalastusrajoituksen asettaminen ja sopimuksen tekeminen edellytti osakaskuntien ylimääräisen kokouksen päätöstä. Puruveden kuutin pesäpaikan ympärille perustetaan melko kattava kalastusrajoitusalue, mutta alueelle jää myös sopimuksettomia alueita.

Etelä-Savon kalatalouskeskuksen avustuksella kolmen keskeisimmän osakaskunnan osalta saatiin ylimääräiset kokoukset nopeasti koolle ja tarvittavat päätökset aikaiseksi. Muiden osakaskuntien osalta sopimusten tekeminen ei onnistu tämän vuoden osalta, sillä osakaskunnat eivät toimi aktiivisesti, eikä tarvittavia kokouspäätöksiä sopimusten tekemiseksi saatu aikaan.

– Puruvedellä kuutin pesäpaikan ympärillä (5 km) on yli 20 omistusyksikköä, joista vain muutama suurempi osakaskunta toimii aktiivisesti. Kolme keskeisintä osakaskuntaa suhtautui asiaan myönteisesti ja sopimukset saatiin kuntoon, kertoo kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.