Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Itämeren turska menetti MSC-sertifikaatin

Kaikki viisi Itämeren itäisen alueen turskan kalastuslaivastoa ovat menettäneet MSC-sertifikaatin. Riippumaton arviointi osoitti, että itäisen turskakannan tila ei täytä MSC:n kestävän kalastusstandardin vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että alueelta tulevaa turskaa ei ole mahdollista enää myydä tai ostaa ympäristömerkittynä.

“MSC:n kestävän kalastuksen ympäristö̈standardia pidetään yhtenä̈ luotettavimmista instrumenteista, jolla voidaan asettaa kriteerit kalastusyritysten toiminnan kestävyydelle ja hallinnoinnille. Saadakseen sertifikaatin, kalastusyritysten on osoitettava, ettei niiden toiminta vaaranna kalakantojen tilaa” , sanoo MSC Skandinavian ja Itämeren alueen johtaja Minna Epps.

Sertifikaatin menettäneet laivastot ovat: DFPO Denmark Eastern Baltic Cod ; Germany Eastern Baltic Cod ; Swedish Fisherman’s Producer Organization (SFPO) Eastern Baltic cod ; LFA Latvia Trawl Eastern Baltic Cod ; ja Poland Eastern Baltic Cod .

“Valitettavasti riippumaton arviointi osoitti, että Itämeren itäisen turskakannan tila ei täytä MSC-standardin kriteerejä. Toivomme, että tämä johtaa kaikkien sidosryhmien yhteistyöhön kalastuksen hallinnoinnin parantamiseksi, jotta sertifikaatti voidaan tulevaisuudessa palauttaa”, Epps lisää.

Miksi kalastuslaivasto menetti sertifikaatin?

Vuoden 2015 Itämeren itäisen turskan kanta-arvioinnit eivät pystyneet tarjoamaan tarvittavaa informaatiota kalakannan tilasta ja viitearvoista, jotka vaaditaan tehokkaaseen kalastuksen hallinointiin pitkällä aikavälillä.

Kaikkien viiden kalastuslaivaston pyynti kohdistuu samaan turskakantaan ja MSC:n kriteereissä vaaditaan, että laivastojen sertifioinnista vastuussa olevien arviointiryhmien on sovellettava yhtenäistä pisteytysmekanismia kalakannan arvointiin. Tanskan, Saksan ja Ruotsin kalastuslaivastojen vuosittaisten seuranta-auditointien jälkeen arviointiryhmät päättivät sertifikaatin peruuttamisesta.

“Tanskalainen turskan kalastuslaivasto sai Itämeren ensimmäisen MSC-sertifikaatin vuonna 2011. Siitä lähtien sertifikaatista on tullut lähes välttämättömyys useimmilla markkinoilla, joilla turskaa myydään. Tämän vuoksi sen menettäminen on erittäin ikävä asia Itämeren turskankalastajille. Varsinkin kun menettämiseen johtaneet syyt eivät ole kalastajien käsissä, vaan lähinnä kalan kasvuun liittyvissä muutoksissa ja tutkijoiden kyvyttömyydessä arvioida kalojen ikärakennetta”,  toteaa DFPO:n kalatalouskonsultti Jonathan Broch Jacobsen.

Lisätiedot sertifikaatin poistamisesta sisällytetään valvontaraportteihin, jotka julkaistaan MSC:n toimesta vuoden 2016 alussa. Tämän lisäksi kalastuslaivastot valmistelevat parhaillaan toimintasuunnitelmaa, jolla pyritään löytämään kalastuksen hallinnointiin.

  “Voimme vain toivoa, että tutkijat löytävät pian ratkaisun tilanteen korjaamiseksi ja ostajat pysyvät kärsivällisinä odottaessaan MSC-sertifikaatin palautumista Itämeren itäisen alueen turskalle” , Jacobsen lisää.

Vaikutukset kalan toimitusketjuun

Joulukuun 17. päivän jälkeen kyseisiltä kalastuslaivastoilta peräisin olevaa turskaa ei voi myydä tai ostaa MSC-sertifioituna ja merkitä sinisellä MSC:n ympäristömerkillä. Sen sijaan kalaerät, joiden pyyntipäivä on 17. joulukuuta tai aiemmin, voidaan edelleen myydä ympäristömerkittynä.

MSC-sertifioitua turskaa on yhä saatavilla

MSC-sertifioitua turskaa pyydystää edelleen 12 kalastuslaivastoa Islannissa, Norjassa, Barentsinmerellä, Grönlannissa, Alaskassa ja Beringinmerellä. MSC:n verkkosivuilla on luettelo kaikista sertifioiduista turskan kalastuslaivastoista jatoimittajista .

 

Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tavoitteena on muuttaa kala- ja äyriäistuotteiden tuotanto ekologisesti kestäväksi. MSC ylläpitää maailman ainoaa luonnonkalatuotteiden sertifiointi- ja ympäristömerkkiohjelmaa, joka on yhtenäinen ympäristömerkkien vaatimusten standardisoinnista vastaavan International Social and Environmental Accreditation and Labelling -organisaation ohjeistuksen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n merestä pyydettyjen kalojen ja kalatuotteiden ympäristömerkitsemisen ohjeistuksen kanssa. Nämä ohjeet perustuvat FAO:n laatimiin vastuullista kalastusta koskeviin menettelyohjeisiin. Ohjeissa edellytetään kalastussertifiointi- ja ympäristömerkitsemisjärjestelmiltä seuraavia asioita:

– Kolmannen osapuolen suorittama objektiivinen pyydystysmenetelmien arviointi, jossa hyödynnetään tieteellistä näyttöä;

– Prosessien läpinäkyvyys, yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä toimiva huomautusmenettely;

– Standardit, jotka perustuvat kohdelajien, ekosysteemien sekä hallintokäytäntöjen kestävyyteen;

MSC:llä on toimistot Lontoossa, Seattlessa, Tokiossa, Sydneyssä, Haagissa, Edinburghissa, Berliinissä, Kapkaupungissa, Pariisissa, Madridissa ja Tukholmassa.

MSC-ohjelmassa on mukana yli 350 kalastusyritystä. Näistä 270 on jo saanut sertifikaatin ja 106 yrityksellä on arviointi käynnissä. Lisäksi 40–50 yrityksellä on kesken luottamuksellinen esiarviointi. MSC-sertifioitujen ja arvioinnissa olevien kalastusyritysten vuosittainen raportoitu saalis lähentelee kymmentä miljoonaa tonnia, mikä vastaa 10 prosenttia kaikesta maailmassa vuosittain villinä pyydetystä kalasta. Sertifioitujen kalastusyritysten saalismäärä on noin kahdeksan miljoonaa tonnia kaloja ja äyriäisiä vuodessa, joka vastaa yli yhdeksää prosenttia kaikista vapaina pyydetyistä merenelävistä. Maailmanlaajuisesti jo yli 29 000 tuotteella on MSC-ympäristömerkki. Nämä tuotteet ovat peräisin sertifioiduilta yrityksiltä, jotka toimivat kestävällä tavalla.

Lisätietoja MSC:n toiminnasta voi lukea verkkosivuiltamme www.msc.org/fi