Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Merikalastus oli tappiollista vuonna 2013

Merialueen ammattikalastuksen tulos jäi tappiolliseksi vuonna 2013, vaikka kalastajat saivat kaikkien aikojen suurimman saaliin. Syynä on se, että suurin osa kalastusyrityksistä oli pieniä, vain osa-aikaisesti kalastavia yrityksiä. Isojen troolareiden ja isojen rannikkokalastusyritysten tulos heikkeni.

Vuonna 2013 kalastuksen tuotot olivat 45 miljoonaa euroa. Erikokoisten kalastusyritysten tuotot laskivat isoja troolareita lukuun ottamatta. Vaikka kalastajat saivat tuolloin kaikkien aikojen suurimman saaliin, kalastusyritysten yhteenlaskettu nettotulos ilman palkkakorjausta heikkeni.

Pienten rannikkokalastajien ja pienten troolareiden nettotulos parani, mutta isot troolarit ja isommat rannikkokalastusyritykset tekivät edellisvuotta heikomman tuloksen.

− Pienyrittäjät eivät yleensä maksa itselleen palkkaa, vaan ottavat tulonsa yrityksen tuloksesta. Tämä otetaan huomioon tilinpäätösaineistossa laskennallisena palkkakorjauksena. Jos palkkakorjaus lasketaan mukaan kustannuksiin, jäi merikalastuksen nettotulos tappiolliseksi vuonna 2013, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijaHeidi Pokki sanoo.

0b2c5ffb-ff49-4ba8-81c3-1836c2bd42ac

Kalastusyritysten tuottojen, jalostusarvon ja nettotuloksen kehitys vuosina 2008−2013. Kuva: Luke

Merikalastuksessa paljon pieniä yrityksiä

Vuonna 2013 merialueella toimi 1 271 ammattikalastusyritystä. Suurin osa, eli 65 prosenttia, niistä oli alle 8 500 euroa vuodessa ansaitsevia rannikkokalastajia.

Troolareiden osuus kalastusyrityksistä oli vain neljä prosenttia. Silti silakkaa ja kilohailia kalastavat troolarit tekivät pääosan merikalastuksen tuotoista.

Myös kustannukset laskivat

Merikalastuksen kokonaiskustannukset, palkkakorjaus huomioiden, laskivat vuonna 2013 edellisvuoden ennätyslukemista 36 miljoonaan euroon. Kustannukset ovat nousseet tuottojen lailla vuodesta 2009 lähtien, mutta laskivat vuonna 2013 merkittävästi pienemmän palkkakorjauksen vuoksi.

Kun jalostusarvo, eli toimialan tuottama arvonlisä, laski hieman vuonna 2013, myös jalostusarvon osuus kokonaistuotoista pieneni. Samalla nettotuloksen osuus kokonaistuotoista pieneni.

Merikalastus mukaan Taloustohtori-verkkopalveluun

Merialueen ammattikalastuksen taloudellisia tunnuslukuja julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa Luken Taloustohtorin uudessa Merikalastus-verkkopalvelussa. Palvelussa ovat nähtävissä taloustiedot vuosilta 2008−2013 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yritysten taloudellisia tunnuslukuja ja tilinpäätöstietoja voi tarkastella kalastusmuodon ja liikevaihtoluokan mukaan.