Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Näätämöjoelta 7,5 tonnia lohta – saalis kasvoi hieman edellisvuodesta

Kalastuskaudella 2014 Näätämöjoella nousi lohta saaliiksi 7 550 kiloa. Saalis kasvoi hieman (7 %) edellisvuodesta, mutta oli 10 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,4 t). Lohisaaliista kalastettiin Norjan puolelta 4,5 tonnia ja Suomen puolelta 3,0 tonnia.

Näätämöjoen Suomen puolen lohisaalis kasvoi 3 prosenttia vuodesta 2013 ja oli lähes 50 prosenttia pitkän aikavälin keskisaalista suurempi. Suomen puolen lohisaaliin pääosan (2,4 t) pyydystivät paikkakuntalaiset kalastajat, enimmäkseen lohiverkoilla. Kalastusmatkailijoiden lohisaalis Suomen puolen vesialueilla oli 550 kiloa.

Norjan puolella kalastusmatkailijat ja Sör-Varangerin kunnan paikkakuntalaiset vapakalastajat saivat lohta saaliiksi noin 3,5 tonnia. Kalastusmatkailijoista suurin osa oli edellisvuosien tapaan suomalaisia. Paikkakuntalaiset kalastajat pyydystivät lisäksi perinteisellä käpäläverkolla eli heittonuotalla noin 1 000 kiloa lohta.

Lohta verkolla kalastavia paikkakuntalaisia oli Suomen puolella 35 ja Norjan puolella 23 henkilöä. Kalastusmatkailijoita vieraili Suomen puolella noin 400, ja he lunastivat 1 600 kalastusvuorokautta. Kalastusmatkailijoiden ja -vuorokausien määrä väheni tuntuvasti aiemmista vuosista, koska luvanmyynnistä on poistettu muun muassa edullisemmat viikkoluvat. Norjan puolella vapakalastajille myytiin reilut 2 000 lupaa, joiden lupa-aika vaihteli vuorokaudesta koko kalastuskauteen.

Lohikantojen tilaa parannetaan kalastuskiintiöillä

Suomalais-norjalaisen Näätämöjoen kalastuksen yhteistyöryhmän suositusten mukaisesti lohen verkkokalastusta on rajoitettu ja kiintiöity. Norjan puolen käpäläverkkopyyntiin on asetettu 1 000 kilon saaliskiintiö, ja Suomessa verkkomäärää (2 verkkoa/ruokakunta) ja verkkopyyntiaikaa (heinäkuun loppuun) on vähennetty. Suomen puolella verkkokalastusta koskevat tiukennetut suositukset tulivat voimaan kalastuskaudella 2014. Rajoitusten ja kiintiöinnin tavoitteena on parantaa vesistön arvokkaiden lohikantojen tilaa ja tulevaisuuden kalastusmahdollisuuksia.

Lohisaaliiden ja kalastuksen seuraaminen on osa Suomen ja Norjan välistä kalastussopimusta ja -sääntöä. Näätämöjoen Suomen puolen saalistilastot perustuvat Luonnonvarakeskuksen kalastuskauden jälkeen tekemiin postitiedusteluihin ja puhelinhaastatteluihin. Paikkakuntalaisten kalastajien lohisaalisarvioinnissa hyödynnettiin lisäksi saaliskirjanpitoa ja kalastuksen valvonnan kautta saatua tietoa verkkopyydysten käytöstä. Norjassa sekä paikkakuntalaisilla että kalastusmatkailijoilla on velvollisuus ilmoittaa saaliista. Saaliit raportoidaan sähköisen järjestelmän kautta kalastuksen päätyttyä. Norjan puolen saalisilmoitukset ovat nähtävissä osoitteessa: www.scanatura.no.