Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Alueellinen kalataloushallinto uudistui -asiakaspalvelu jatkuu ennallaan

Valtion aluehallinnossa kalataloustehtäviä hoitavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) määrää vähennettiin 1.1.2015 alkaen yhdestätoista kolmeen. Nämä kolme ELY-keskusta järjestävät kalatalouspalveluiden tehtävät uudelleen alkuvuoden 2015 aikana. Tavoitteena on kehittää kalataloushallintoa niin, että se pystyy palvelemaan asiakkaitaan tehokkaasti ja tavoitteellisesti myös tulevaisuudessa.

Toteutetun uudistuksen taustalla ovat myös valtion aluehallinnon kehittämistoimet, joihin liittyy merkittäviä tehostamisvaatimuksia ja leikkauksia ELY-keskusten resursseihin. Kalataloustehtävien osalta entistä suuremmat yksiköt mahdollistavatkin aiempaa tavoitteellisemman resurssien käytön suunnittelun, tehokkaamman tehtävien järjestämisen ja priorisoinnin, virkamiesten erikoistumisen tiettyihin tehtäviin sekä riittävät sijaisuusjärjestelyt.

Kalataloustehtävistä vastaavia henkilöitä ei siirretty muutoksen yhteydessä. Virkamiehet jatkavat uudessa organisaatiorakenteessa aiemmissa toimipaikoissaan, jotta alueellinen asiantuntemus säilyy ja palvelut pysyvät mahdollisimman lähellä asiakkaita. Vaikka organisaatio muuttuu ja sitä tehostetaan, asiakkaiden kannalta palvelut jatkuvat siis kuten ennenkin.

ELY kalatalouspalvelut – Rannikko tarjoaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen organisoituneena palveluitaan ELYjen Helsingin, Kouvolan, Turun ja Vaasan toimipaikoista.

ELY kalatalouspalvelut – Järvi-Suomi tarjoaa Pohjois-Savon ELY-keskukseen organisoituneena palveluitaan ELYjen Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Mikkelin ja Tampereen toimipaikoista.

ELY kalatalouspalvelut – Pohjois-Suomi tarjoaa Lapin ELY-keskukseen organisoituneena palveluitaan ELYjen Kajaanin ja Rovaniemen toimipaikoista.