Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

ETELÄ-SUOMEN MERIKALASTAJAIN LIITTO: Merkitse talvipyydykset oikein ja liiku varovasti jäällä!

Pakkasten saavuttua Suomenlahden rantavedet ovat saaneet jääpeitteen ja talvikalastuksen ystävät pääsevät mielipuuhaansa. Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto muistuttaa jäiden heikkoudesta ja voimassa olevista kalanpyydysten merkintätavoista.

Näin merkitset pyydyksesi:

1) Jäältä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 cm:n avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen. Salkoon on laitettava kaikkiin sivusuuntiin näkyvä 2 cm korkea heijastin. Esimerkiksi oranssi aurauskeppi on hyvä merkkisalko, siinä on heijastinkin valmiina. Jos jään alle lasketaan katiska tai pystyrysä, asia hoidetaan yhden avannon kautta. Jos avanto on yli 40 cm, merkintään käytetään yhtä edellä mainittua vähintään 1,2 metristä salkoa heijastimineen.

2) Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodostama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 metriä, on merkkisalkoa käytettävä pyydyksen molemmissa päissä. Näin on esimerkiksi verkkojen suhteen toimittava. Tavallista on, että talviverkkoja lasketaan jään alle kokemisavannosta säteittäin useampaan suuntaan. Verkot ovat yli 10 metriä pitkiä, joten edellä mainittuja vähintään 1,2 metrisiä salkoja tulee käyttää kokemisavannon lisäksi jokaisen eri suuntaan olevan ”säteen” päässä.

392

 

Kuva: Pyydyksen merkitsemiseen talvella käytettävä merkkisalko (Kuva: Anu Välitalo/Kalatalouden Keskusliitto) 

Merkintä viimeistellään yhteystiedoilla. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää merkkisalon yhteyteen. Oikea merkintä edistää jäällä liikkuvien turvallisuutta.

Valtion kalastuksenhoitomaksun hinta ennallaan

Talvikalastajalla tulee olla kalastusluvat kunnossa. Pilkintä kuuluu maksuttoman yleiskalastusoikeuden piiriin, mutta pyydyskalastaja tarvitsee valtion kalastuksenhoitomaksun ja vedenomistajan luvan. Kalastuksenhoitomaksu on 24 € kalenterivuodelta tai 7 € seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta.

Maksun voi suorittaa suoraan maa- ja metsätalousministeriön tilille FI47 5000 0121 5028 42, ostaa Metsähallituksen Eräluvat.fi palvelusta, R-kioskista tai sen voi hankkia mobiilisti. Maksukuitti tai sen kopio on pidettävä aina mukana kalastettaessa. Alle 18-vuotiaan ja 65 vuotta täyttäneen ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua.

Liiku varovasti jäällä

Itäisen Suomenlahden sisälahdissa on jäätä 5-20 senttimetriä eli ajankohtaan nähden melko vähän. Jään paksuus vaihtelee hyvin paljon. Voimakkaat tuulet ovat rikkoneet jäätä. Meriveden korkeus on heilahdellut poikkeuksellisen paljon, jopa metrin verran saman vuorokauden aikana. Runsasta vedenkorkeuden vaihtelua on luvassa myös lähipäiville. Etenkin rannoilla jää on monin paikoin hyvin heikkoa ja jäälle pääseminen voi olla vaikeata. Pelastuspuku ja jäänaskalit ovat hyviä turvavarusteita.

Lisätietoja kalanpyydysten oikeasta merkitsemisestä:

Merkitse pyydyksesi oikein -esite: http://www.ahven.net/v2_tiedostot/186.pdf