Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Yli miljoonan suomalaisen vesialueen omistajan omistusoikeudet uhattuna – Hallituksen kalastuslakiesitys lisää tarpeetonta byrokratiaa

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä uudeksi kalastuslaiksi. MTK:n mielestä esitys lisää byrokratiaa ja viranomaisten päätäntävaltaa sekä vähentää yksityisten omistajien mahdollisuuksia päättää vesialueidensa käytöstä. MTK ei hyväksy sitä, että ammattimainen kalastus yksityisillä kalavesialueilla ilman alueen omistajan lupaa sallitaan. Kalastuksenhoitomaksun tulisi olla syrjimätön ja samansuuruinen kaikille täysi-ikäisille harrastajakalastajille.

Kalastuslainsäädännöstä on tulossa aikaisempaa enemmän kieltoihin ja rajoituksiin perustuvaa. Esitetyssä mallissa omistajien oikeudet vähenevät selvästi. Yleiskalastusoikeuksia laajennetaan ja hallitus myös ehdottaa päätösvallan siirtämistä vesialueiden omistajia edustavilta osakaskunnilta ja kalatalousalueilta valtion viranomaiselle. Jos laki hyväksytään esitetyssä muodossa, voisi ELY-keskus myöntää vesialueelle ammattikalastuslupia ilman alueen omistajan suostumusta.

MTK:n mielestä kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito on syytä perustaa kaikilta osin jatkossakin kalatalousalueiden ja osakaskuntien toimintaan. ELY-keskuksilla ei ole tehtävien hoitamiseen tarvittavaa paikallisosaamista eikä resursseja, varsinkaan nykyisessä taloustilanteessa.

MTK vaatii, että vesialueiden omistajille on annettava oikeus itse päättää, haluavatko nämä luovuttaa alueitaan ehdotetun lain tarkoittamaan kaupalliseen kalastukseen tai muuhun elinkeinotoimintaan.

Kaikille täysi-ikäisille harrastajakalastajille olisi määrättävä syrjimätön ja samansuuruinen kalastonhoitomaksu. Vähintään puolet harrastuskalastusmaksujen maksutulosta tulisi ohjata korvauksiin vesialueiden omistajille.

Yksityisessä omistuksessa olevat kalavedet nauttivat perustuslain takaamaa omistusoikeuden suojaa. Tätä suojaa ei ole ollut tarkoitus perustuslain uudistuksessa heikentää.