Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Meritaimenen kalastuskausi parhaimmillaan Suomenlahdella

O

Vesien viilennyttyä on syksyinen meritaimenen kalastuskausi käynnistynyt merellä. Valtaosa meritaimenista saadaan saaliiksi loka-, marras- ja joulukuussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus muistuttaa kalastajia vastuullisesta kalastuksesta ja kehottaa noudattamaan kalastussäädöksiä. Säädösten avulla pyritään turvaamaan sekä luontaisten meritaimenkantojen elpymistä että kalastusta varten tehtyjen meritaimenistutusten tuottavuutta.

Kalastusasetus määrittelee meritaimenen alamitaksi 60 senttimetriä ja verkon pienimmäksi sallituksi silmäkooksi 157 mm (eli verkon solmuväli 80 mm), kun pyydetään merilohta ja meritaimenta pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvassa verkossa. Pinnan läheisyyteen ulottuvana verkkona pidetään verkkoa, jonka jokin osa ulottuu lähemmäksi kuin 3 metriä pinnasta. Tällöin esimerkiksi neljän metrin syvyyteen pohjaan laskettua normaalia 1,8 metrin korkuista verkkoa pidetään kalastusasetuksen mukaan pintaverkkona. Kalastusasetuksen säädökset ovat voimassa kaikilla vesialueilla.

Suomenlahden meritaimenkannat ovat pääosin erittäin heikossa tilassa. Tästä johtuen Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat asettaneet kalastusasetusta tiukempia rajoituksia valtion yleisvedellä tapahtuvalle meritaimenen pyynnille: rasvaevälliset taimenet on aina vapautettava, rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 65 senttimetriä, meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen minimisolmuväli on 80 millimetriä ja kaikkien alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen langan on oltava yksikuituista tai yksilankaista ja langan suurin sallittu paksuus on 0,20 millimetriä. Valtion yleisvedellä pintaverkkopyydysten enimmäismäärä pyyntikuntaa kohden on 180 metriä.

Meritaimenen kalastusta on rajoitettu kalastusasetusta tiukemmin myös Pyhtään kalastusalueen vesillä. Kalastusalue on keväällä 2014 tehnyt päätöksen, jolla kalastus kielletään solmuväliltään alle 80 millimetrin verkoilla 3 metriä matalammassa vedessä 1.11. – 15.5. välisenä aikana. Kielto ei koske toukokuista ahvenen kalastusta verkoilla, joiden solmuväli on alle 46 millimetriä.

Kalastusalueiden ja vesialueiden omistajien asettamat kalastuksenvalvojat sekä ELY-keskus, Merivartiosto ja Metsähallitus valvovat kalastussäädösten noudattamista merialueella.