Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Maailman johtava kalan ympäristömerkintäohjelma laajentaa toimintaansa Suomeen

P

Kansainvälinen Marine Stewardship Council (MSC) -järjestö on laajentanut toimintaansa Suomeen ja rekrytoinut maahan projektipäällikön. MSC hallinnoi maailman johtavaa kestävän kalastuksen sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelmaa. Vastuullisesti pyydetyt kala- ja äyriäistuotteet kiinnostavat myös Suomessa, sillä uuden tutkimuksen* mukaan kalakantojen nykytila huolestuttaa yhä enemmän suomalaista kuluttajaa.

MSC tekee maailmanlaajuista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa kestävien kalastuskäytäntöjen edistämiseksi ja MSC:n sinisen ympäristömerkin avulla kuluttajat voivat helposti tunnistaa sertifioidun ja kestävästä kalakannasta peräisin olevan tuotteen. Olemme erittäin kiitollisia BalticSea2020- säätiölle, jonka tuella meillä on mahdollisuus laajentaa toimintaamme myös Suomessa. MSC:n tavoitteena on edistää kestävän kalastuksen toimintaedellytyksiä alueella sekä parantaa suomalaisten kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vastuullisesti pyydettyjä kala- ja äyriäistuotteita”, kertoo MSC:n Skandinavian ja Itämeren alueen johtaja Minna Epps .

Ympäristöystävällisesti tuotettujen elintarvikkeiden kysyntä on kasvussa

Viime elokuussa tehty kuluttajatutkimus* osoitti, että sinisen MSC-ympäristömerkin tunnisti 27 % suomalaisista, mutta ainoastaan 6 % vastaajista osasi yhdistää merkin kestävään kalastukseen. Vuonna 2010 Ruotsissa toteutettiin vastaavanlainen kyselytutkimus, jonka tulokset näyttivät lähes identtisiltä, mutta neljän vuoden aikana MSC-merkin tunnettuus on yli kaksinkertaistunut ruotsalaisten kuluttajien keskuudessa. Tutkimuksen mukaan markkinoinnilla on merkittävä vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ympäristömerkittyjen tuotteiden suosioon, minkä vuoksi MSC-kalatuotteiden kysyntä tulee suurella todennäköisyydellä kasvamaan myös Suomessa.

Tämän vuoksi työskentelemme aktiivisesti Suomen markkinoilla ja pyrimme saamaan MSC-ohjelmaan mukaan myös uusia yhteistyökumppaneita sekä parantamaan MSC-sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden tarjontaa” , toteaa MSC:n Suomen projektipäällikkö Janne Posti.

Lokakuussa MSC avasi suomenkielisen verkkosivuston ja järjesti ensimmäisen vuositapaamisen kaupallisille yhteistyökumppaneille. Tällä hetkellä Suomen markkinoilla on 336 MSC-ympäristömerkittyä tuotetta ja neljällätoista yrityksellä on MSC:n jäljitettävyysstandardin sertifiointi.

Tutkimuksessa selvisi myös kuluttajien myönteinen suhtautuminen MSC -organisaation toimintaa kohtaan ja 64 % prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kalastusyrityksen on täytettävä erittäin korkeat ympäristövastuullisuuden kriteerit voidakseen käyttää MSC-logoa tuotteissaan.

*Kuluttajatutkimus toteutettiin AMR Marketing Researchin toimesta elokuussa 2014.