Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Hämeen ja Pirkanmaan kalastusalueille runsaat 0,5 milj. euroa viehekalastusmaksuja

Hämeen ELY-keskus on jakanut vuonna 2013 kertyneet viehekalastusmaksut kalastusalueille. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusalueille palautetaan yhteensä 511 546 euroa. Tämä on 17 % koko Suomen maksukertymästä.

Viehekalastuksen suosion kasvu näyttää jatkuvan. Palautettava summa on runsaat 4 % edellisvuotista suurempi. Varat ovat kertyneet kalastajien ostamista läänikohtaisista vieheluvista.

Varoista runsaat 50 % kohdentuu Pirkanmaalle, runsaat 20 % Kanta-Hämeeseen ja noin 25 % Päijät-Hämeeseen. Suurimman korvauksen saa jälleen Näsijärven kalastusalue (55 349 euroa). Päijät-Hämeessä eniten rahaa saa Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue (54 684 euroa) ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan kalastusalue (47 727 euroa). Kalastusalueet jakavat varat edelleen vesialueiden omistajille.

2014-10-27 13_13_09-Hämeen ja Pirkanmaan kalastusalueille v. 2014 palautettavat viehekalastusmaksut.

Varojen jako perustuu vesialueiden viehekalastuksen määrään, jonka Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on kalastusalueittain selvittänyt.

Läänikohtaisella viehekalastusmaksulla voi kalastaa läänin alueella yhdellä vavalla ja vieheellä ilman vesialueen omistajan lupaa. Osana valtion aluehallinnon uudistusta läänit lakkautettiin vuoden 2010 alusta. Läänikohtaiset viehekalastusmaksut noudattavat kuitenkin edelleen vanhoja läänirajoja.

Eduskunnan käsittelyssä oleva esitys kalastuslain uudistamiseksi muuttanee järjestelmää v. 2016 alusta. Esityksen mukaan 18–64 -vuotiaat maksaisivat kalastonhoitomaksun, joka oikeuttaisi viehekalastukseen koko maassa. Vuosimaksu olisi 39 euroa, viikkomaksu 12 euroa ja vuorokausimaksu 5 euroa.

Lisätietoa viehekalastusmaksusta löytyy MMMn verkkosivuilta: