Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Lohennousu Tornion- ja Simojokeen alkanut

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos aloitti toukokuun lopulla kudulle nousevien lohien seurannat Tornion- ja Simojoessa. Tähän mennessä kutujokiin on ehtinyt nousta suuria ja vanhoja emolohia. Päivittäiset nousulohimäärät ovat toistaiseksi seuranneet edellisvuoden kehitystä. Lähiviikkojen perusteella voidaan jo hieman ennakoida kutuvaelluksen kokonaismäärää.

Lohien määrää ja vaelluksen ajoittumista seurataan kaikuluotaimilla Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella. Kaikuluotain tuottaa vedenalaista videokuvaa, ja kalat lasketaan luotaimen näytöltä. Kuluvana kesänä luotauspaikan on toistaiseksi ohittanut Tornionjoella 3028 lohta ja Simojoella 191 lohta. Nousevien lohien kokonaismäärää ei pystytä vielä tähänastisten havaintojen pohjalta arvioimaan. Seuraavien 2-3 viikon aikana jokiin nousee lähinnä keskikokoisia lohia, jotka yleensä muodostavat kutunousun huipun.

Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston (ICES) kanta-arvioinnin mukaan tämän vuoden kutuvaelluksessa Tornion- ja Simojokiin olisi odotettavissa laskua viime vuoden huippumääriin verrattuna. Viime talvena avomerikalastus oli vähäistä, mutta talvi oli suhteellisen kylmä. Vähentynyt merikalastus lisää lohien selviytymistä kudulle, mutta kylmä talvi puolestaan saattaa vähentää merellä olevien lohien sukukypsäksi tuloa. Kutulohien pysyvä runsastuminen lähelle viime vuoden määriä Tornion- ja Simojoella olisi tarpeen lohikantojen turvaamiseksi.

Viime vuonna luotauspaikan ohitti Tornionjoella 61 500 ja Simojoella 3 630 lohta. Samana vuonna Tornionjoesta tilastoitiin 15 200 saalislohta ja Simojoesta noin sata lohta. Nykymuotoinen nousukalaseuranta aloitettiin Tornionjoella vuonna 2009 ja Simojoella vuonna 2008.

Alustavia Tornionjoen ja Simojoen luotaustuloksia päivitetään mahdollisimman ajantasaisesti RKTL:n verkkosivuille.

Tornionjoki

Simojoki

Tornionjoella ja Simojoella seurataan myös merelle vaeltavia poikasmääriä, lue lisää RKTL:n verkkosivuilta

Lohiseurannoista ajankohtaista tietoa myös RKTL:n Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/rktl.fi

tornionjoki_2013

 

Nousukalamäärien kertymät Tornionjoen Kattilakoskella vuosina 2009-2013. Vuoden 2013 kertymä on päivitetty 12.6. asti.

simojoki_2013

 

Nousukalamäärien kertymät Simojoella vuosina 2008-2013. Vuoden 2013 kertymä on päivitetty 12.6. asti.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa:http://www.rktl.fi/