Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Oulujoen vaelluskalakantojen hoidossa kehittämismahdollisuuksia

merikoski_0

Oulujoen Merikosken kalatie ja siihen asennettu PIT-kalamerkkien lukulaite. Kuva: Panu Orell

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Oulujoen vaelluskalakantojen hoitoa voidaan parantaa kehittämällä Merikosken kalatien toimivuutta, lisäämällä istutusten tuottavuutta sekä palauttamalla luonnonvaraista poikastuotantoa.

Useiden voimalaitospatojen ohella Oulujoen vaelluskalakantojen hoidon ja hyödyntämisen keskeisiä ongelmia ovat tuoreen tutkimuksen mukaan vähäiset nousukalamäärät suhteessa lohi- ja taimenistutuksiin, lohien myöhäinen nousu jokeen ja pitkähkö viive kalatiehen hakeutumisessa. Lisäksi kudulle palaavissa emokaloissa painottuvat pienet koiraslohet, ja luonnonvarainen poikastuotanto on vähäistä.

Vaelluskalakantoja voidaan elvyttää suunnitelmallisilla toimenpiteillä. Korkeasta rakentamisasteesta johtuen Oulujoen lohi- ja taimenkantojen hoito perustunee tulevaisuudessakin pääosin istutuksiin, joten niiden tuottavuuden kehittäminen on tärkeää. Istutustuloksia voidaan parantaa tuottamalla laadukkaampia istukkaita esimerkiksi virikekasvatuksella sekä optimoimalla istutuskäytäntöjä kuten istutusajankohtaa.

Oulujoen alimman padon ohittavan Merikosken kalatien toimivuutta voidaan todennäköisesti parantaa ja jokeen nousevien vaelluskalojen määriä kasvattaa ottamalla käyttöön kalatien molemmat sisäänkäynnit ja lisäämällä sisäänkäyntien vesitystä. Myös vaelluspoikasistutusten painopistettä voidaan siirtää Oulujokisuusta enemmän jokialueelle. Näin saadaan kasvatettua jokeen leimautuneiden kalojen määrää ja isompi osa kaloista saadaan nousemaan kalatietä pitkin kohti istutuspaikkaansa Oulujoessa.

Joen suistoalueella, Hupisaaren puroilla, olisi mahdollista käynnistää luonnonvarainen poikastuotanto. Oulun kaupungin keskustassa sijaitsevat pienet purouomat soveltuvat tutkimusten mukaan hyvin vaelluskalojen poikastuotantoalueiksi, erityisesti taimenelle. Luonnonvaraisen taimenkannan palauttaminen näihin puroihin on täysin mahdollista. Hupisaarten purot ovat selvästi helpoin kohde käynnistää luonnonvarainen poikastuotanto Oulujoen rakennetulla osalla.

Oulujoen tutkimus tehtiin vuosina 2009–2012. Tutkimus oli osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Toimivatko kalatiet? -hanketta, joka tukee kansallisen kalatiestrategian toteuttamista.

merikosken_kalatietutkimukset_2009_2012

Lue lisää julkaisusta: Toimivatko kalatiet? Oulujoen Merikosken kalatietutkimukset v. 2009–2012