Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Karjalan lohikantoja elvytetään suomalais-venäläisessä hankkeessa

lietolohi_logo

Suomen ja Venäjän rajajokien lohikalakantojen elvyttämiseksi laaditaan suositukset maiden välisessä yhteishankkeessa. Kriittisessä tilassa olevia, entisiä tai nykyisiä lohijokia kunnostetaan muun muassa nousuesteitä poistamalla. Elinvoimainen lohikanta luo mahdollisuuksia matkailu- ja virkistystoiminnalle.

Useat Suomen ja Venäjän rajajokien lohi- ja taimenkannat ovat patoamisen ja salakalastuksen takia varsin huonossa tilassa. Edellytyksiä lohikalojen menestymiselle on, sillä jokien veden laatu on vähintään tyydyttävä ja lohikalojen lisääntymiseen sopivia koski- ja virta-alueita on runsaasti.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koordinoimassa LieToLoHi-hankkeessa selvitetään lohikalakantojen nykytila, potentiaaliset kutu- ja poikastuotantoalueet sekä nousuesteet ja muut mahdolliset haittatekijät Lieksanjoessa, Tohmajoessa ja Hiitolanjoessa sekä Äänisjärven entisessä lohijoessa Lososinkassa. Hankkeessa laaditaan toimenpide-ehdotuksia lohikalakantojen elvyttämiseksi ja rakennetaan tiettävästi Venäjän ensimmäiset luonnonmukaiset kalatiet. Myös lohikalakantojen elvyttämisen sosioekonominen merkitys selvitetään. Venäläisasiantuntijoiden hankkeessa saamaa kalatieosaamista voidaan hyödyntää Karjalan ja sen lähialueiden muilla joilla.

Hanketta vetää RKTL. Muita yhteistyötahoja ja rahoittajia ovat EU:n Karelia ENPI CBC-ohjelma, Suomen ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Petroskoin yliopiston Venäjän Pohjoinen Kalantutkimuslaitos ja Petroskoin kaupunki. Hanke kestää vuoden 2014 loppuun asti.

Lisää hankkeesta RKTL:n verkkosivuilla

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa:http://www.rktl.fi/