Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

MINISTERI KOSKISEN ON TOIMITTAVA NOPEASTI SUOMEN LOHIKIINTIÖESITYKSEN ETEENPÄIN VIEMISEKSI

lax öga9

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii, että maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ryhtyy tarmokkaasti edistämään Suomen esitystä Itämeren lohenkalastuksen enimmäiskiintiöksi pääaltaalla ja Pohjanlahdella. Aikaa on niukasti, sillä EU:n kalastusasioiden ministerineuvosto päättää asiasta 17.-18. lokakuuta. Jos Suomi haluaa edistää kantaansa asiassa, tulee sen olla yhteydessä erityisesti Ruotsiin, joka on Itämeren lohikantojen merkittävin kutuvaltio. Toistaiseksi Ruotsi tukee komission enimmäiskiintiöesitystä.

Suomen hallituksen EU – ministerivaliokunta päätti, että hallitus ei kannata EU:n komission esitystä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohenkalastuksen enimmäiskiintiöksi vuodelle 2014. Sen sijaan Suomi pyrkii neuvotteluissa kiintiöstä yhdessä EU:n komission ja jäsenvaltioiden kanssa ratkaisuun, joka on mahdollisimman lähellä kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suositusta. Komissio esitti 108 421 lohen enimmäiskiintiötä, kun ICESin esitys oli enintään 78 000 lohta. Lopullisen päätöksen Suomen kannasta tekee eduskunnan suuri valiokunta ensi keskiviikon kokouksessaan.

EU:n kalastusasioita käsittelevä ministerikokous päättää kiintiöistä tämän viikon torstaina ja perjantaina. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. SVK vaatii maa- ja metsätalousministeriltä nopeita toimia, jotta Suomen kantaa neuvotteluissa komission ja jäsenvaltioiden välillä voitaisiin edistää.

SVK on tyytyväinen siihen, että Suomen hallitus lopulta taipui eduskunnan tahtoon. Hallituksen päätös on merkittävä askel kohti kestävää lohipolitiikkaa.

”Nyt tarvitaan maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselta päättäväisiä toimia yhteisen tahtotilan toteuttamiseksi”, toteaa järjestön toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä.

Erityisen tärkeää on toimia yhdessä Ruotsin kanssa, joka on Itämeren alueen johtava lohivaltio. Näin siitäkin huolimatta, että Ruotsi on asettunut tukemaan komission esitystä.
”ICESin suosituksen mukainen lohikiintiö hyödyttäisi erityisesti Ruotsia ja Suomea. Itämeren tärkeimmät lohijoet ovat näissä maissa. Merikalastuksen tiukempi säätely lisäisi jokiin nousevien lohien määrää ja vahvistaisi sekä lohikantoja että kalastusmatkailua molemmissa maissa”, toteaa Mäkelä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13 vapaa-ajankalastajapiirin 600 seurassa toimii yhteensä noin 50 000 kalastuksen harrastajaa.