Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Verkkoapaja 5 / 2013: Uusi apuväline rannikkokalastuksen talouslaskentaan

Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelma helpottaa kalastusyrityksen kehittämistä ja sen toiminnan suunnittelua. Ohjelman avulla voidaan arvioida eri toimintavaihtoehtojen, pyyntitapojen ja investointien vaikutusta yrityksen kannattavuuteen.

Lue lisää aiheesta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Verkkoapajasta:

http://www.rktl.fi/www/uploads/verkkoapaja/verkkoapaja_5_2013.htm

Uutiskirjeen muita aiheita ovat mm.:

• Sähköisen hirvihavaintokortin koulutukset käyntiin syyskuussa

• Muikun mädistä vaihtoehto massatuotteiden rinnalle

• Rypsiöljyn käytöstä kalankasvatuksessa hyviä kokemuksia