Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Valitse saaliskalasi vastuullisesti

Eri kalalajien ja –kantojen uhanalaisuudesta johtuen yhä useampi kalastaja on herännyt miettimään kohdekalojaan. Miksi kalastaisi uhanalaista lajia, jos kalastettavana on muita, vähintäänkin yhtä hyvän makuisia kalalajeja? Myös vapaa-ajankalastajat voivat vaikuttaa omiin paikallisiin kalakantoihinsa valitsemalla saaliskalansa oikein. Suosimalla vähemmän kalastettuja kalalajeja tai kalastettavaksi tarkoitettuja istutettuja yksilöitä, autat kalakantojen toipumista ja voit jatkossakin saada hyviä saaliita.

Suomessa esiintyvistä lohikaloista lähes kaikki ovat uhanalaisia. Lohikalat ovat samalla myös Suomen istutetuimpia kalalajeja. Nämä istutetut kalat ovat yhä useammin rasvaeväleikattuja, jolloin ne voi erottaa luonnossa syntyneistä, lisääntymisen kannalta elintärkeistä yksilöistä. Ottamalla saaliiksi ainoastaan rasvaeväleikattuja lohikaloja, autat kalakantaa selviämään.

Kalojen lisääntymisen kannalta tärkeimmät yksilöt ovat suurimmat ja samalla kaikista tavoitelluimmat yksilöt. Suuriin kalayksilöihin kohdistuva kalastus heikentää kalakannan lisääntymistä ja altistaa sen kääpiöitymiselle. Isoilla kaloilla on eniten mätiä ja niiden poikaset ovat usein elinvoimaisempia kuin pienempien yksilöiden. Suurten yksilöiden poikasilla on myös parempi geeniperimä suurikokoiseksi kasvamiseen. Tästä syystä kalojen alamitan lisäksi kalastajilla tulisi olla eri kalalajeille oma henkilökohtainen ylämitta, jota suuremmat yksilöt vapautettaisiin lisääntymään. Kaikista parhaan makuisen ja helpoimman ruoan saa keskikokoisista kaloista.

Nykyään roskakaloiksikin kutsutut särkikalat olivat ennen kansan suurinta herkkua. Vieläkin esimerkiksi Itä-Euroopassa särkikalat ovat tavoitelluimpia saaliskaloja. Näiden kalojen määrä on rehevöitymisen seurauksena liiankin suuri, joten lahnan tai särjen syömistä voi pitää nykyään jopa ympäristötekona. Omien paikallisten kalakantojen suojelulla tekee työtä itsensä eteen, eikä se tarkoita, että kalastuksen tai kalansyömisen täytyisi loppua hetkeksikään.

Lisätietoja saaliskalojen valinnasta ja vastuullisesta kalastuksesta osoitteesta www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen.