Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Vapaa-ajankalastajat vastustavat 65 vuotta täyttäneiden maksuvapauden poistamista kalastonhoitomaksusta

img07

Kalatalouden Keskusliitto (KKL) väittää viime vuonna voimaan tulleen uuden kalastuslain romahduttaneen valtion kalastusmaksukertymän ja vaatii maksuvelvollisuuden laajentamista myös 65 vuotta täyttäneisiin. Liiton mukaan 65 vuotta täyttäneiden maksuvapautus lisättiin uusittuun kalastuslakiin viime vaiheessa ja alentunut kertymä uhkaa liiton mielestä kalastuslain edellyttämien uudistusten toteuttamista.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tyrmistynyt hankkeesta. Vasta vuoden voimassa ollutta kalastuslakia halutaan merkittävästi heikentää puuttumalla virheellisin väittein 65 vuotta täyttäneiden maksuttomiin yleiskalastusoikeuksiin.

Vapautus 65 vuotta täyttäneiden maksuvelvollisuudesta tuli voimaan jo vuonna 1997. Valtion vuoden 2016 talousarviota laadittaessa tiedettiin, että uuden kalastuslain mukaan he eivät ole maksuvelvollisia. Kalastonhoitomaksun maksaneiden lukumäärä kääntyi viime vuonna nousuun, samoin maksukertymä. Tulos talousarviossa jäi vajaaksi uuden maksujärjestelmän käyttöönottoon liittyvien ongelmien (tekniset ongelmat ja tiedottaminen) vuoksi. Talousarvioesityksen tavoitteesta jäätiin maksukertymään verrattuna myös vuonna 2015.

Pääosa kalastonhoitomaksuista menee joko suoraan tai välillisesti (korvaus viehekalastuksesta ja kalatalousalueiden toiminta) vesien omistajille ja vesien omistajien neuvontaan (KKL:n toiminta-avustus). 65 vuotta täyttäneiden verollepanon taustalla onkin ilmeinen halu kasvattaa vesien omistajakorvausten määrää ja lisätä Kalatalouden Keskusliiton ja sen alueellisten jäsenjärjestöjen istutuksista ja kalatalousalueiden isännöintipalveluista saamia avustuksia.

Uuden kalastuslain toimeenpano ei edellytä kalastonhoitomaksun maksupohjan laajentamista 65 vuotta täyttäneisiin. Lain mukaisena tavoitteena on erityisesti suosia kalojen luontaista lisääntymistä mm. tehostamalla kalastuksen säätelyä, mikä vähentää istutusten rahoitustarvetta. Kalatalousalueiden lukumäärä tulee jäämään noin puoleen nykyisistä kalastusalueista, mikä vähentää hallintokuluja. Tämä antaa kalatalousalueille paremmat mahdollisuudet kalavarojen käytön ja hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan.

Kalastusharrastuksen myönteiset vaikutukset vähentävät ikääntyneiden terveydenhuollon kustannuksia moninkertaisesti verrattuna heidän kalastonhoitomaksuista saataviin lisätuloihin. 65 vuotta täyttäneiden maksuvelvollisuus johtaisi kalastusharrastuksen vähenemiseen ikääntyneen väestön keskuudessa ja vähentäisi niitä positiivisia vaikutuksia, joita kalastuksella on heidän fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiinsa. Isovanhemmilla on valtava merkitys kalastusharrastuksen opettamisessa lapsille ja nuorille. Näin myös lasten ja nuorten kalastus vähenisi ja tätä kautta johtaisi kaiken kalastusharrastuksen vähenemiseen. Veroluonteisen kalastonhoitomaksun palauttaminen on lisäksi vastoin valtion veropoliittista linjausta.