Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Suomen ensimmäinen kestävän kalastuksen MSC-arviointi on alkanut

04ebe739-b76f-468a-970f-b772c9099a6f-w_960

Troolari Huovari, kuva: Markku Saiha

Suomen Ammattikalastajaliitto on aloittanut silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifiointiprosessin. Marine Stewardship Council MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka hallinnoi maailman johtavaa kestävän kalastuksen sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelmaa. Silakka on Suomen merkittävin saalislaji ja sen osuus on yli 90 % mereltä pyydettävästä vuosittaisesta kokonaissaaliista.

MSC tekee yhteistyötä kalastajien, tutkijoiden, ympäristöjärjestöjen sekä kaupan ja ravintola-alan toimijoiden kanssa edistääkseen vastuullista kalastusta ja kestävästi pyydetyn kalan käyttöä. Silakan ja kilohailin kalastuksen MSC-täysarviointi on ensimmäinen Suomessa ja työn arvioidaan kestävän noin vuoden.

Vastuullisesti tuotetun kalanrehun kysyntä on kasvussa

Kalajauho ja -öljy ovat kalankasvatuksessa käytettävän rehun tärkeimpiä raaka-aineita. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan kalajauhon valmistukseen käytetään noin 20 % globaalista kokonaissaaliista. Kalajauhoa valmistetaan usein kalalajeista, jotka ovat liian pieniä ihmisravinnoksi, mutta joiden merkitys merten ekosysteemeille on äärimmäisen tärkeä. Usein nämä pienet pelagiset lajit kärsivät ylikalastuksesta.

”Esimerkiksi kalajauhoteollisuuden tärkein laji on ollut Perun anjovis, jonka kanta pienentynyt huimasti johtuen liian tehokkaasta kalastuksesta ja El Niño -ilmiöstä. Siksi onkin tärkeää, että kalankasvatuksessa siirryttäisiin käyttämään kestävistä kalakannoista peräisin olevia lajeja. Mahdollinen MSC-sertifikaatti voi tuoda monia hyötyjä Suomen kalataloussektorille, sillä on nähtävissä, että vastuullisen kalankasvatuksen rehutuotannossa aletaan suosia erityisesti sertifioituja lajeja, toteaa MSC:n projektipäällikkö Janne Posti.

Silakan ja kilohailin MSC-sertifiointi on myös linjassa maa- ja metsätalousministeriön Sininen biotalous -strategian kanssa. Viime vuonna Kasnäsiin valmistui myös kalajauhotehdas, joka pystyy käsittelemään vuodessa noin 30-40 miljoonaa kiloa silakkaa. Näin ollen kalajauhon valtameriltä pyydetty raaka-aine voidaan korvata kotimaisella silakalla.

“Silakka ja kilohaili ovat erittäin tärkeitä lajeja kotimaiselle kalastussektorille ja olemme erittäin tyytyväisiä, että ensimmäinen MSC-sertifiointiprosessi on saatu Suomessa käyntiin. Vastuullisesti pyydettyjen MSC-sertifioitujen raaka-aineiden kysyntä on yleisessä kasvussa niin elintarvikkeiksi, kuin myös kalajauhon raaka-aineeksi”, kommentoi Suomen Ammattikalastajaliiton (SAKL) toimitusjohtaja Kim Jordas.

Perusteellinen arviointi

MSC-arviointi on tieteellinen prosessi, joka toteutetaan riippumattomien sertifiointilaitosten toimesta. Tällä varmistetaan, että se on luotettava ja täyttää kansainväliset ympäristömerkintöjä koskevat ohjeistukset. Suomen arvioinnin suorittaa Acoura Marine -sertifiointilaitos, jonka tutkijaryhmä koostuu kansainvälisistä meri- ja kalabiologian asiantuntijoista. Arvioinnissa tutkitaan silakka-ja kilohailikantojen tilaa, kalastuksen ympäristövaikutuksia ja hallinnointia. Myös sidosryhmillä on mahdollista kommentoida alustavia sertifiointiraportteja ja esittää perusteltu vastalause, mikäli prosessissa on huomattu epäkohtia.