Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Kalastuksen kiintiöt valtion vesille julkaistiin – Utsjoen kiintiöt päätetään myöhemmin

fishing-reel

Metsähallitus on julkaissut kalastuksen kiintiöpäätökset vuosille 2017–2019. Päätökset annettiin erikseen saamelaisalueelle ja muualle Suomeen. Saamelaisalueella Utsjoen kiintiöt annetaan myöhemmin erillisellä päätöksellä. Metsähallitus katsoi, että näin voidaan toimia, koska Tenon vesistön kalastussäännöt ovat vielä valmistelussa. Myös Utsjoen paikallinen neuvottelukunta esitti kiintiöiden lykkäämistä.

Tavallisesti Metsähallituksen rutiininomaiset kiintiöpäätökset sivuutetaan olankohautuksella. Metsähallitus antaa lakisääteiset kiintiöpäätökset kolmen vuoden välein metsästyksestä, kalastuksesta ja maastoliikenteestä valtion alueilla.

Tänä vuonna saamelaisalueen kalastuksen kiintiöpäätöksen valmistelua on seurattu tarkasti, sillä eduskunnan hyväksymä uusi kalastuslaki (lain 10 §) muutti tilannetta. Kolmivuotinen kiintiöpäätös on kirjoitettu nyt ensimmäistä kertaa uuden lain perusteella.

Uuden lain mukaan paikalliset voivat hakea kuntalaisen maksuttoman kalastusluvan Ylä-Lapissa. Näitä lupia voi alkaa hakea Metsähallitukselta tammikuun alkuviikkoina, jolloin asiasta tiedotetaan tarkemmin. Maksuton kalastuslupa ei kuitenkaan uuden lain mukaan enää koske lohen ja taimenen nousualueita Teno- ja Näätämöjoen, Tuulomajoen ja Paatsjoen sekä Tornion- ja Ounasjoen vesistöissä. Näihin paikallisetkin voivat ostaa maksullisia lupia, joiden enimmäismäärät päätetään kiintiöpäätöksessä. Maksullisia lupia voi alkaa hankkia aikaisintaan huhtikuussa.

Saamelaisalueen kiintiöpäätösten valmistumista edelsi viime viikolla kuntakohtaisten neuvottelukuntien kuuleminen Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.

Enontekiön ja Inarin neuvottelukunnat esittivät päätökseen pieniä muutoksia, jotka Metsähallitus huomioi tänään julkaistussa päätöksessä. Utsjoen neuvottelukunta toivoi, että kalastuskohteiden kiintiöt mietitään vielä uudelleen.

Utsjoella lohen ja taimenen nousualueiden kalastusjärjestelyt ovat vielä keskeneräisiä muutenkin, joten Metsähallitus katsoi parhaaksi poistaa Utsjoen kalastuskiintiöt maanantaina julkaistusta päätöksestä. Utsjoen kiintiöt määritellään myöhemmin erillisellä päätöksellä.

”Lisäaika on tervetullut Utsjoella, nyt kun Tenon ja sen sivuvesien kalastussäännöt ovat vielä valmisteluvaiheessa. Sivuvesien kalastusjärjestelyjenkin tulisi olla voimassa ennen kalastuskauden alkua kesällä 2017”, sanoo eräsuunnittelija Pekka Keränen Metsähallituksesta.

Kiintiöpäätökset ovat nähtävissä osoitteessa www.eraluvat.fi