Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

ELY-keskus jakoi Järvi-Suomeen 2,5 miljoonaa euroa valtion kalastusmaksuista kertyneitä varoja

Onkilaite-2-kpl-pkt

Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varoista noin 1,2 miljoonaa maksetaan kalavesien omistajille korvauksina ns. yleiskalastusoikeuksiin kuuluvasta viehekalastuksesta. Järvi-Suomen maakuntien 93 kalastusalueelle myönnettiin yhteensä noin 727 000 euroa kalastusalueiden toimintaan. Lisäksi 192 kalataloutta edistävää hanketta sai harkinnanvaraista avustusta yhteensä noin 575 000 euroa. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastusmaksuista.

Hankeavustusta haettiin yhteensä 673 000 euroa 208 eri hankkeeseen. Tukea myönnettiin vuoden 2016 alusta voimaan tulleen uuden kalastuslain mukaisesti hankkeille, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Tukea kohdennettiin erityisesti hankkeille, jotka edistävät 1) luontaisten kalakantojen monimuotoisuutta, 2) kalastusharrastusta tai 3) kalastuksen valvontaa. Luontaisten kalakantojen seuranta- ja hoitotoimiin myönnettiin yhteensä noin 190 000 euroa avustusta.

Hankkeiden joukossa oli mm. useita uhanalaisen järvitaimenen tilaa parantavia pieniä virtavesikunnostushankkeita sekä taimenkantojen tilan selvittämistä geneettisillä analyyseillä, kutupesälaskennoilla, kalatieseurannalla ja sähkökoekalastuksilla. Tukea myönnettiin mm. myös erilaisiin kuha-, muikku- ja siikakantoja koskeviin selvityksiin. Kalastusharrastuksen edistämiseen myönnettiin noin 210 000 euroa. Tähän sisältyi mm. tukea yli 40 hankkeelle, joissa erityisesti lapsia ja nuoria mutta myös kaikkia muitakin opastetaan ja innostetaan kalastusharrastuksen pariin. Kalastuksenvalvontaan kohdennettiin avustuksista yhteensä noin 73 000 euroa.  Hankkeiden saaman tuen osuus oli keskimäärin 47 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Maksamalla valtion kalastonhoitomaksun olet siis osaltasi tukemassa arvokasta toimintaa kalavesillä.
Kalastonhoitomaksu on 39 euroa/kalenterivuosi, 12 euroa/7 vrk ja 5 euroa/vrk. Maksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, Metsähallituksen puhelinpalvelussa (puh 020 69 2424) ja R-kioskissa.

Liite:
Kalastonhoitomaksuvaroista avustusta saaneet hankkeet Järvi-Suomessa vuonna 2016 (pdf)