Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Category Archives: Luonnonvarakeskus

Lohennousu käynnistyy Tornion- ja Simojoella – seuraa lohimääriä netissä

Viime kesänä Tornionjoella havaitut päivittäiset nousulohimäärät, yhteensä noin 100 000 lohta. Luonnonvarakeskus (Luke) laskee kaikuluotaimilla kudulle nousevien lohia kahdessa Itämeren luonnonlohijoessa. Viime vuonna kudulle nousi ennätysmäärä lohia. Tämän vuoden nousumääriä voi seurata verkossa elokuun loppuun saakka, jolloin kutuvaellus päättyy. Luke seuraa lohennousun runsautta ja ajoittumista kaikuluotaimilla, jotka sijaitsevat Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella Simon […]

Inarijärveltä saalista lähes 150 tonnia – muikkusaalis puolittui edellisvuodesta

Inarijärven kokonaissaalis vuonna 2014 oli noin 148 tonnia. Saalis pieneni viime vuodesta 34,7 tonnia. Kotitarvekalastajat pyydystivät kokonaissaaliista 46 prosenttia, ammattimaiset kalastajat 28 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat – virkistyskalastajat ja mökkiläiset – yhteensä 26 prosenttia. Siikaa saatiin Inarijärveltä saaliiksi noin 71 tonnia. Kääpiösiika- eli reeskasaalis pieneni kolmannekseen edellisvuodesta. Eniten pieneni muikkusaalis, joka puolittui edellisvuoteen verrattuna. Muikun […]

Kalatuotteiden vienti Venäjälle loppui elokuussa – viennin kasvu Tanskaan korjasi lovea

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita ulkomaille 65,8 miljoonaa kiloa vuonna 2014. Viennin määrä kasvoi neljällä miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, vajaa 42 miljoonaa euroa, oli kuitenkin yli kolme miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2013. Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden vientimaat olivat Viro (23,0 milj. euroa), Tanska (6,9 milj. euroa), Venäjä (5,5 milj. euroa) ja Ruotsi (2,7 […]

Ala-Koitajoelle lennätetään soraa – työ Saimaan järvilohen palauttamiseksi jatkuu

Soran levittämistä järvilohen kutu- ja poikasalueille Ala-Koitajoella Pohjois-Karjalassa jatketaan Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi. Kuusamonkoskelle ja Räväkänkoskelle levitetään helikopterilla soraa, jota järvilohi tarvitsee kutu- ja poikasalueilla. Kunnostustyöt käynnistyvät huhtikuun toisella viikolla. Koskikunnostukset aloitettiin viime keväänä, jolloin helikopterilla levitettiin soraa Kuusamonkoskelle, Pamilonkoskelle ja Saarikoskelle. Kutupaikkoja on tehty myös kaivinkonetyönä Hiiskoskella ja Räväkkäkoskella. Kaivinkoneella […]

Istutetut meritaimenet kasvavat entistä paremmin Itämeren rannikolla, mutta joutuvat saaliiksi yhä nuorempina

Istutettujen meritaimenten kasvu on parantunut Itämeren rannikolla. Suomenlahdella taimen kasvaa nopeammin kuin Pohjanlahdella. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan istutettujen ja merkittyjen taimenten merkkipalautustulos on sitä vastoin heikentynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Istutuksilla ei ole kyetty olennaisesti parantamaan meritaimenkantojen tilaa. Tutkimuksessa arvioitiin istutettujen meritaimenten kasvua Suomen rannikkoalueella merkintä- ja palautusaineistojen perusteella. Tutkitut vaelluspoikaserät oli istutettu vuosina 1980–2010. Kahden meritalven […]

Luonnonvarakeskuksen Laukaan kalanviljelylaitokselle merkittävä rahoitus kiertovesikasvatuksen kehittämiseen

Luonnonvarakeskus on saanut Euroopan kalatalousrahastosta 740 000 euron avustuksen hankkeelle, jossa kehitetään ympäristöä säästävää kalan kiertovesikasvatusta. Kiertovesikasvatuksella pyritään lisäämään suomalaista kalantuotantoa. Tällä hetkellä noin 75 prosenttia suomalaisten kuluttamasta lohesta on tuontikalaa. Koska kalaa tuodaan enemmän kuin viedään, kalantuonnista syntyy vuosittain 170 miljoonan euron kauppataseen alijäämä. – Sen sijaan, että ostamme kalaa Norjasta ja Ruotsista, voisimme tuottaa […]

Näätämöjoelta 7,5 tonnia lohta – saalis kasvoi hieman edellisvuodesta

Kalastuskaudella 2014 Näätämöjoella nousi lohta saaliiksi 7 550 kiloa. Saalis kasvoi hieman (7 %) edellisvuodesta, mutta oli 10 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,4 t). Lohisaaliista kalastettiin Norjan puolelta 4,5 tonnia ja Suomen puolelta 3,0 tonnia. Näätämöjoen Suomen puolen lohisaalis kasvoi 3 prosenttia vuodesta 2013 ja oli lähes 50 prosenttia pitkän aikavälin keskisaalista suurempi. […]