Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Category Archives: Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

PILKKIKAUSI ON PARHAIMMILLAAN POHJOISESSA

Käsivarren Kilpisjärvellä on lähes metri jäätä. Samaan aikaan etelän vesillä kaivellaan kesän kalastusvälineitä varastosta. Turvallisten pilkkijäiden raja kulkee nyt pitkän Suomen puolivälissä. Merellä kalastajaa kestävää jäätä on edelleen Perämeren pohjoisosassa, jossa jään vahvuus on paikoin vielä yli puoli metriä. Sisävesillä puolen metrin jään paksuuden raja kulkee noin Oulun korkeudella, jonka pohjoispuolella on pilkkikausi parhaimmillaan. Käsivarren […]

Suurkalakilpailun vapautussarja uudistui, palkintojen arvo on yli 1600 euroa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) suurkalakilpailun vapautussarja uudistui vuoden 2015 alusta. Kilpailun ja sen arvokkaiden palkintojen avulla halutaan korostaa suurten kalojen tärkeyttä osana elinvoimaisia kalavesiä ja kannustaa kalastajia vapauttamaan saamiaan suurkaloja. Samalla kiinnitetään huomiota uhanalaisten lohikalakantojen nykytilaan, minkä takia lohikalojen sarjassa siirrytään käyttämään kalojen pituutta niiden koon vertailussa. Vapautussarjan säännöt noudattelevat perinteistä SVK:n suurkalakilpailua. Kilpailulajit on […]

KALASTUSLAKIESITYS PARANTAA SÄÄTELYÄ, kunhan kalastusviranomaisen resurssit turvataan

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi tänään hallituksen esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Uudistus parantaa alueellisen kalastusviranomaisen (ELY -keskus) mahdollisuuksia ohjata kalastusta kestävämpään suuntaan. Uutta on myös se, että lain tasolla pyritään rajoittamaan vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrää yksityisvesialueilla. Lakiesityksen mukaan vapaa-ajankalastuksessa saisi käyttää enintään kahdeksaa verkkoa venekuntaa kohden. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytyväinen näihin uudistusesityksiin. SVK vaatii kuitenkin, […]

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: PILKKIKAUSI ALKAA, JÄRKEÄ JÄÄLLE!

Pohjois-Suomessa on pilkkikausi monesti jo avattu, kun Etelä-Suomessa edelleen odotetaan kunnon pilkkijäitä. Pilkkiminen sopii koko perheen harrastukseksi asuttiin sitten missä päin Suomea tahansa, ja se on samalla mitä mainiointa liikuntaa. Myytti pilkkikalastuksesta yhdellä ja samalla reiällä kukkumisena on murtumassa ja moni tietää jo, että kyseessä on aktiivinen kalastusmuoto, jossa kierretään ahkerasti paikkoja reikiä kairaten. Pilkkimiseen […]

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Kalastuslakiesitys lupaa kalastuksensäätelyyn paljon, mutta antaa vähän

Pyrkimykset kestävän kalastuksen ja vaelluskalakantojen suojelun parantamiseksi ovat kalastuslakiesityksen keskeiset ja hienot tavoitteet. Niiden mahdollistamiseksi on mainittu kalojen luontaisen elinkierron turvaaminen ja tarvittavan kalastuksensäätelyn järjestäminen. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä lakiesitykseen ei kuitenkaan ole kirjoitettu konkreettisia säätelykeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. SVK:n mielestä kalastuslakiesityksen mahdollisuuksia vastata sille asetettuisiin päätavoitteisiin kestävän kalastuksen ja vaelluskalakantojen suojelun parantamiseksi ei voida vielä arvioida. […]

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä kalastuslakiuudistuksen etenemiseen – esityksen sisällössä on toivomisen varaa

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä siihen, että Suomen hallitus antoi esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Esityksen myönteisiä puolia ovat yleiskalastusoikeuksien turvaaminen, vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrän rajoittaminen sekä alueellisen kalastusviranomaisen säätelyvaltuuksien lisääminen. Suurimpia pettymyksiä ovat erittäin uhanalaisten vaelluskalojen suojelun puutteet sekä vetouistelun lupajärjestelmän parantamisen jääminen pois. Yksi kalastonhoitomaksu tekee maksujärjestelmästä yksinkertaisen, mutta ei ole käyttäjä maksaa –periaatteen mukainen. ”Suurkiitos ministeri […]

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Itämerelle ei saatu vieläkään tieteellisen neuvonannon mukaista lohenpyyntiä

Maatalous- ja kalastusneuvosto unohti jälleen kerran tieteellisen neuvonannon päättäessään Itämeren lohikantojen enimmäispyyntikiintiöistä vuodelle 2015. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö ylittää kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) esityksen 15 prosentilla ja Suomenlahdella 30 prosentilla. Ylisuuret kiintiöt ovat uhka erityisesti heikoille lohikannoille, jotka eivät kestä vähäistäkään kalastusta. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä tieteellisen neuvonannon noudattaminen Itämeren lohenkalastuksessa on erityisen tärkeää […]

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Vapakalastus ei ole eläinrääkkäystä

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut kalastuksenvastaisesta kampanjasta. Sen tavoitteena on pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen eläinsuojelulain uudistuksessa.  Vastuullinen kalastaja ottaa saaliiksi vain kaloja, joiden tappaminen mahdollisimman vähän haittaa kalakannan hyvinvointia. Vapakalastuksessa kala saadaan saaliiksi elävänä ja se voidaan tarvittaessa myös vapauttaa hyväkuntoisena takaisin veteen. Pyydystettyä kalaa tulee aina käsitellä hyvin riippumatta siitä, otetaanko se […]

VAPAA-AJANKALASTAJAT OVAT PETTYNEITÄ KALASTUSLAKIESITYKSEEN

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytymätön esitykseen kalastuslain uudistamisesta. Se kaventaa eläkeikäisten yleiskalastusoikeuksia, eikä tarjoa riittäviä työkaluja, joilla kestävä kalastus ja uhanalaisten kalakantojen elpyminen toteutetaan. SVK on tyytyväinen, että kansainvälisesti laajasti harrastettu kelaonginta on määritetty laissa vapaaksi jokamiehenoikeudeksi. Esitys lain voimaan tulon jälkeen 65 vuotta täyttävien maksuttomien yleiskalastusoikeuksien poistamisesta vähentää ikääntyneiden ihmisten kalastusharrastusta ja sen myönteisiä vaikutuksia […]

Vapaa-ajankalastajat ovat valmiita kuhan alamitan nostoon ja saalismäärän kiintiöimiseen

Kuhakannan elinvoimaisuuden turvaamiseen tähtääviä nykyistä tiukempia säätelypäätöksiä ei pidä nähdä kalastusta heikentävinä toimina. Päinvastoin ne näkyvät lyhyessä ajassa kalastajien saaliskalojen määrän ja koon kasvuna, eli kalastuksen laatu paranee. Jyväskylän Tuomiojärven kalastajille tehty kysely osoittaa selvästi, että nykyistä tehokkaammalla kuhankalastuksen säätelyllä on vapaa-ajankalastajien tuki takanaan. Tuomiojärven kuhan säätely tarkoitti vuoteen 2011 asti vain lain määräämän 37 […]