Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Category Archives: Yleiset Uutiset

Maa- ja metsätalousvaliokunta tutustuu Pohjois-Lapissa Tenon kalastuksen sääntelyyn

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta vierailee Inarissa ja Utsjoella 12.–13. kesäkuuta. Matkan päätarkoitus on tutustua Tenon kalastuksen sääntelyyn, jota Suomen ja Norjan välinen sopimus muutti viime vuonna. “Lainsäätäjät haluavat tulla tutustumaan käytännön tasolla niihin vaikutuksiin, joita kalastussäännöllä on paikallisten ihmisten elämään”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.). Kalastussäännön […]

Ilmainen kalastuspäivä toi lapsille suursaaliin

Kuvassa Oiva Blombergin tyylinäyte Kuhmon Syväjärveltä (kuva: Anne Hyytiäinen) Lapset nappasivat peräti 580 kiloa lohikaloja lauantain Vapapäivässä, joka oli kaikille alaikäisille tarkoitettu ilmainen kalastustapahtuma Metsähallituksen lohikalakohteilla. Päivän aikana Vapapäivä-kohteilla kävi kalassa 1240 lasta ja nuorta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös saalismäärä, 480 lohikalaa (580 kg), oli kirkkaasti uusi ennätys. Lasten ja nuorten lisääntynyt […]

Vuoksen vesistöalueella elää monta uhanalaista kalalajia: Muistathan kalastusrajoitukset

Kuva rasvaevällisestä taimenesta: Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Kalastuslaki ja -asetus tukee uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä. Vuoksen vesistöalueella kalalajeista järvilohi, järvitaimen ja nieriä on määritetty uhanalaisiksi kalalajeiksi. Harjus on silmälläpidettävä laji,  jonka kannat ovat taantuneet. Kaikille em. lajeille on asetettu alamittoja ja rauhoitusaikoja, jotka on syytä ottaa huomioon ennen kalareissulle lähtöä. Viime vuodesta alkaen yksivuotiaat ja […]

Saimaannorppa: Kalastusrajoitukset leviävät Puruvedelle ja laajenevat Paasselällä

  Uusille alueille levinneen saimaannorpan suojelemiseksi ELY-keskukset ja osakaskunnat solmivat vapaaehtoisia sopimuksia, joilla kalastusrajoitusaluetta yhtenäistetään. Rajoitukset norpan suojelemiseksi leviävät Etelä-Savossa Puruvedelle ja laajenevat Paasselän eteläosissa, joissa todettiin keväällä saimaannorpan pesinnät. Metsähallitus rajoittaa kalastusta yleisvesillä ja valtion omistamilla vesialueilla. Puruvedellä kalastusrajoitusaluetta tulee olemaan noin 4 000 hehtaaria, josta osakaskuntien sopimusaluetta on 1 800 hehtaaria ja Metsähallituksen hallinnoimia […]

Harjuksen kevätrauhoitus alkaa 1. huhtikuuta

Kuva: Petter Nissén, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Uusittu kalastusasetus kieltää kaiken harjuksen kalastuksen sisävesissä 1.4. – 31.5. lähes koko maassa. Sisävesissä leveyspiirin 67 pohjoispuolella harjusta saa kalastaa edelleen myös keväällä. Meressä harjus on rauhoitettu ympäri vuoden. Muista kotoisista lohikaloistamme poiketen harjuksen kutuaika ajoittuu kevääseen. Uusitun kalastusasetuksen mukainen kevätrauhoitus eteläisillä sisävesillä pyrkii turvaamaan lisääntymisrauhan paikoin heikoille harjuskannoille. […]

Teisti nousi vihdoin ennätyskalojen listalle

Teisti on uusin kalalaji Suomen ennätyskalojen listalla. Kuva: KVVY, Pekka Westerling. Ennätyskalalautakunta hyväksyi viimeisen vuoden aikana viisi uutta ennätystä. Ilahduttavaa oli teistin saaminen listalle kokonaan uutena lajina. Ennätyskalalautakunnan 2000-luvun SE-listalla on nyt 80 kalalajia ja kuusi rapulajia. Uusia ennätyskaloja ovat sinisampi 7,55 kg, seipi 0,193 kg, sulkava 1,130 kg ja voimassa olevaan ennätystä sivuava mustatäplätokko […]

Hallitus esittää: Lohen kaupallisen kalastajan tehtävä ennakkoilmoitus saaliin tuonnista maihin

Hallitus on antanut 25. tammikuuta 2018 eduskunnalle esityksen yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Esitetyllä lailla säädettäisiin merialueen lohen kaupallisille kalastajille velvollisuus tehdä ennakkoilmoitus kalastusmatkan päättymisen ajasta ja paikasta kalastuksen valvontaa harjoittaville viranomaisille. Viime vuonna lohen merikalastuksessa otettiin käyttöön toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ja pakollinen merkintä. Ennakkoilmoitus puolestaan antaa kalastuksenvalvojille mahdollisuuden valvoa paikan päällä, että […]

Siian osuus Inarijärven kalasaaliissa kasvussa

Inarijärvestä saadun kalasaaliin määrä on pysynyt melko vakaana viimeiset kymmenen vuotta. Saaliin määrä on vaihdellut 150 tonnista 180 tonniin/vuosi. Siika on ylivoimaisesti tärkein saalislaji ja vuoden 2016 tilastossa se muodostaa jo yli puolet kokonaissaaliista. Kotitarvekalastajat saivat kokonaissaaliista 50 ja kaupalliset kalastajat 30 prosenttia. Saaliin jakautuminen kalalajeittain Siikasaalis kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä tonnilla. Punalihaisten petokalojen yhteissaalis […]

Kalan vapauttaminen on osa kalastusharrastusta

Suurten petokalojen vapauttaminen on tärkeää, sillä ne estävät särkikalojen liiallista runsastumista. Suuret kalat ovat myös kiinnostavia kalastuskohteita, joiden perässä kalastuksenharrastajat ovat valmiita matkustamaan satojen kilometrien päähän.Kuva: Juha Ojaharju, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Ajat ja tavat muuttuvat, myös vapaa-ajankalastuksessa. Ruoan hankkiminen ei enää välttämättä ole suurin syy, kun lähdetään kalastamaan. Tilalle ovat tulleet kalastuksen tuoma ilo, rentoutuminen ja […]

Mateen aika on nyt

Talvisia mateita. Kuva: Tapio Gustafsson/Kalatalouden Keskusliitto Sydäntalven herkun, mateen, pyyntiaika on nyt. Made alkaa liikkua kohti kutupaikkoja ja kalastajat ovat valmiina. Mateen pilkkijän on hyvä olla pelipaikalla hämärän laskeutuessa. Made kutee keskellä talvea helmikuussa. Mateen pyyntiaika alkaa nyt ja kausi on parhaimmillaan helmikuun puolivälissä, kertoo Kalatalouden Keskusliitto. Madetta voi pilkkiä ilmaiseksi. Muut mateen kalastusmuodot vaativat […]