Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kalastusuutiset@victoriamedia.fi

Category Archives: RKTL

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Tornionjoen lohisaalis pieneni ennätysvuodesta

Tornionjoen vesistön lohisaalis oli vuonna 2013 kaikkiaan 72 tonnia. Saalis oli yli kolmanneksen pienempi kuin edellisvuoden ennätyssaalis (122 tonnia). Vuodesta 1982 tehtyjen seurantojen keskisaaliiseen (28 tonnia) verrattuna lohta saatiin kuitenkin yli kaksinkertainen määrä. Valtaosa Tornionjoen lohisaaliista muodostui kahden (49 %) ja kolmen (37 %) merivuoden ikäisistä lohista, joilla oli painoa keskimäärin 6–11 kiloa. Lohista kalastettiin […]

Oulujoen vaelluskalakantojen hoidossa kehittämismahdollisuuksia

Oulujoen Merikosken kalatie ja siihen asennettu PIT-kalamerkkien lukulaite. Kuva: Panu Orell Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan Oulujoen vaelluskalakantojen hoitoa voidaan parantaa kehittämällä Merikosken kalatien toimivuutta, lisäämällä istutusten tuottavuutta sekä palauttamalla luonnonvaraista poikastuotantoa. Useiden voimalaitospatojen ohella Oulujoen vaelluskalakantojen hoidon ja hyödyntämisen keskeisiä ongelmia ovat tuoreen tutkimuksen mukaan vähäiset nousukalamäärät suhteessa lohi- ja taimenistutuksiin, lohien myöhäinen nousu […]

Tenojoen lohisaalis pieneni neljänneksellä edellisvuodesta

Tenojoen vesistön kokonaissaalis vuonna 2013 oli 80 tonnia. Saalis oli yli neljänneksen pienempi kuin edellisvuonna (110 tonnia) ja lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (127 tonnia). Kokonaislohisaaliista hieman yli puolet kalastettiin Suomen puolelta. Vesistön Suomen puoleinen lohisaalis oli kaikkiaan 43 tonnia. Lohisaaliin jakoivat paikkakuntalaiset (21,4 tonnia), kalastusmatkailijat (20,4 tonnia) sekä muut ulkopaikkakuntalaiset kalastajat […]

Uudet kalatalousvelvoitteet tarpeen rakennetuille joille

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) selvityksen mukaan nykyiset rakennettujen jokien kalatalousvelvoitteet eivät riittävästi korvaa voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta kalataloudellista menetystä. Uudet arviot kalatalousvelvoitteen tasosta ovat moninkertaisia Kemi-, Ii- ja Oulujoella nykyvelvoitteisiin nähden. Selvityksessä arvioitiin voimalaitosrakentamisesta aiheutunutta haittaa lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakannoille Pohjois-Suomessa Kemi-, Ii- ja Oulujoella, Itä-Suomessa Pielisjoella ja Etelä-Suomessa Kymijoella. Uuden arvion mukaan on perusteita kasvattaa […]

RKTL:n ennakkoarvio: ammattikalastajien silakkasaalis kasvoi edelleen

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan noin 138 miljoonaa kiloa vuonna 2013. Saalis on vuodesta 1980 tehtyjen tilastojen mukaan kaikkien aikojen suurin. Edellisvuodesta saalis kasvoi viisi miljoonaa kiloa. Ammattikalastuksen saalis merialueella vuosina 1980-2013, vuoden 2013 tiedot ennakkoarvioita. Ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 122 miljoonaa kiloa ja kilohailia 11 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi vuodesta 2012 […]

Verkkoapaja 1 / 2014: Saimaan norppa-alue vetää kalastajia pääkaupunkiseudulta

Saimaannorppa-alueelle tullaan kalaan eniten pääkaupunkiseudulta ja Lappeenrannasta. Tiedotusta saimaannorpasta kannattaakin kohdentaa norppa-alueen ja sen lähialueiden lisäksi myös suuriin kaupunkeihin. Lue lisää aiheesta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Verkkoapajasta: http://www.rktl.fi/www/uploads/verkkoapaja/verkkoapaja_1_2014.htm Uutiskirjeen muita aiheita ovat mm.: Ilvesten havainnoinnin ajanjakso lyhenee kahdella kuukaudella Valkohäntäkauriiden kanssa kolaroidaan loppusyksystä, metsäkauriiden toukokuussa Meritaimenkannat jakautuvat geneettisesti kuuteen pääryhmään Inarinjärven taimenkannan säätelystä hyviä tuloksia

Inarinjärven taimenkannan säätelystä hyviä tuloksia

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Inarinjärven järvitaimenkanta on vahva, koska kudulle pääsee riittävä määrä vanhoja taimenia. Inarinjärven kalatalousvelvoiteistutusten tuloksellisuutta tarkkaillaan jatkuvasti, ja tulosten perusteella annetaan suosituksia istutustoiminnan ja kalastuksen suuntaamiseksi. Inarijärven taimenta on suojeltu jo pitkään kalastuksen säätelyn keinoin, ja tulokset ovat olleet erinomaisia vaikka alamitta on ollut 40–45 cm. Säätelyn ansiosta merkittävä osa […]

Lohta nousi Tornion- ja Simojokeen runsaasti

Kuluneena kesänä lohia nousi kudulle Tornionjokeen noin 53 600 ja Simojokeen noin 3 100. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kaikuluotausseurantojen mukaan tämä on reilut 10 prosenttia vähemmän kuin kesällä 2012 havaitut ennätysmäiset lohimäärät. Vuosina 2012 ja 2013 lohta nousi kudulle kahdesta kolmeen kertaa enemmän kuin vuosina 2008 – 2011. Lohimäärien kasvu selittyy lähinnä lohen luontaisen eloonjäännin […]

Sisävesien ammattikalastuksen saaliin arvo kasvoi

Sisävesialueen ammattikalastuksen saaliin arvo kasvoi vuonna 2012 kaksi miljoonaa euroa vuoteen 2010 verrattuna. Saaliin arvo oli noin 10,5 miljoonaa euroa. Ammattikalastajat saivat sisävesiltä saaliiksi lähes 4,8 miljoonaa kiloa kalaa, mikä on reilut 0,2 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2010. Muikku oli edelleen selvästi tärkein saaliskala sekä määrältään että arvoltaan. Vuoden 2012 muikkusaalis (2,6 milj. kg) […]

Lohen poikasmäärät Tornion- ja Simojoessa lähes ennallaan

Tornion- ja Simojoen miltei kolminkertaistuneet kutulohimäärät vuonna 2012 eivät kasvattaneet odotetulla tavalla vuoden 2013 poikastiheyksiä. Jokipoikasten eli kesänvanhojen poikasten ja tätä vanhempien poikasten tiheydet ovat pysyneet viime vuosina kutakuinkin ennallaan ilman selkeää muutossuuntaa. Molemmilla joilla sekä jokipoikasten että vaelluspoikasten määrät ovat kuitenkin kasvaneet noin kymmenkertaisiksi 1980-luvulla aloitettujen seurantojen aikana. Tornionjoella kesänvanhojen poikasten tiheys on kesän […]