fd4eddd9eaab46018ff06572c039db2a

Kuvaoikeudet: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kaustinen hevostalouden toimipaikassa järjestetään kansainväliset ravihevostenhoitajan Eques-tutkintopäivät 25.3.–26.3.2015. Kaustisella toimii Suomen ainoa oppilaitos, jossa tämä kansainvälinen Eques-tutkinto on mahdollista suorittaa. Tutkintotilaisuuteen osallistuvat Kaustisen toimipaikan kolmannen vuosikurssin opiskelijat.

Eques-tutkinnossa opiskelija suorittaa alan ammatilliseen osaamiseen perustuvat tehtävät sekä osoittaa kielitaitonsa kielikokeella. Tutkintojen arvioijat saapuvat Kaustiselle Ranskasta. Eques-tutkintotodistus on arvostettu todistus eurooppalaisessa raviurheilussa, joten tutkinnon suorittaminen edistää tärkeältä osaltaan Kaustisen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia myös ulkomaille. Kaustisen toimipaikassa Eques-tutkinto on myös ammattiosaamisen osanäyttö tutkinnon osassa eli se sisältyy kaikkien opiskelijoiden opintoihin.

Kaustisen toimipaikan opettaja Katrina Koivisto ja koulutuspäällikkö Sirpa Puusaari ovat vaikuttaneet merkittävästi Eques-tutkinnon kehittämistyöhön. Tutkinnon myötä Kaustinen tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan ravialan oppilaitosten kanssa. Muutoinkin kansainvälisyys on toiminut keskeisenä opetustoiminnan kivijalkana Kaustisella, jossa hevosalan koulutusta on annettu jo yli 30 vuotta.

Eques-tutkinto: kansainvälisen yhteistyön tulosta ja työelämälähtöisyyttä edistävää

Eques-tutkinto koostuu kolmesta osiosta: ammatillinen kielitaito (englanti tai ranska), ravihevosen ajaminen tai monte-ratsastus sekä tallityöt. Tutkintotodistus todentaa tutkinnon suorittajan hyvän osaamistason ja kielitaidon. Tutkinto edistää siten myös opiskelijoiden työllistymistä ja työvoiman liikkuvuutta raviurheilevien yhteistyömaiden kesken. Tutkinnon myötä yhteistyömaiden opetussuunnitelmat sisältävät myös yhteisiä painotuksia.

Kaustisen toimipaikka on ollut mukana Koiviston ja Puusaaren johdolla luomassa yhteistä ravihevostenhoitajan tutkintoa – Eques-tutkintoa – Ranskassa sijaitsevien AFASEC:n oppilaitosten (Grosbois, Graignes, Mont de Marsan) ja Ruotsissa Wångenin kanssa. Alun perin vuonna 2002 Euroopan merkittävimpien raviurheilumaiden – Suomen, Ranskan ja Ruotsin – edustajat alkoivat kehittää yhteistä ravihevostenhoitajan tutkintoa hyödyntämällä laukkaurheilussa käytössä ollutta oppilaitosten tutkintomallia. Kansainvälisellä yhteistyöllä luodun Eques-tutkinnon suorittaa vuosittain yhteensä noin 120 jäsenmaiden opiskelijaa.

Säännöllistä opiskelija- ja arviointivaihtoa

Tutkinnon arvioija tulee aina ulkomaisesta Eques-tutkinnon yhteistyöoppilaitoksesta. Käytännössä pohjoismaisten oppilaitosten edustajat arvioivat ranskalaisten opiskelijoiden tutkintoja Grosboisissa, Graignesissa, Mont de Marsanissa ja Gabriesin oppilaitoksissa. Vastaavasti ranskalaisten oppilaitosten edustajat vastaanottavat tutkinnot Ruotsin Wångenissa ja Suomessa Kaustisella. Pitkään jatkunut Eques-tutkinnon kehittämistyö on tuonut mukanaan myös muuta yhteistyötä maiden oppilaitosten välille, kuten esimerkiksi lukuisat opiskelijavaihdot.

Katrina Koivisto laatinut Eques-tutkintokäsikirjan

Eques-tutkinnossa osoitettava osaaminen on vaatimustasoltaan samanlainen jokaisen maan oppilaitoksessa. Tutkinnon järjestäminen yhdenmukaisesti on Koiviston laatiman Eques-tutkintokäsikirjan ansiota. Käsikirja sisältää muun muassa ohjeet käytännön järjestelyitä varten, kuvaukset tehtävistä, arviointilomakkeet, tutkintotodistuspohjan ja vuotuisen yhteenvedon tutkintosuorituksista. Koivisto on ollut mukana Equesissa sen perustamisesta lähtien ja toiminut myös arvioijana eri maissa.

Post filed under Keski-Pohjanmaan ammattiopisto.