hevonennauttiilaitumella_kansi

Hevosten määrä lisääntyy erityisesti harraste- ja virkistyskäytössä. Samalla kun hevosala kasvaa ja monipuolistuu, lisääntyy kiinnostus hevosten laiduntamiseen. Laiduntaminen edistää monin tavoin hevosten terveyttä ja hyvinvointia. Laiduntaminen myös lisää luonnon ja kulttuurimaiseman arvoa.    

Hevonen nauttii laitumella -oppaassa kerrotaan hevosten laiduntamiseen liittyvistä asioista uusimpien tutkimustulosten ja käytännön kokemusten perusteella. Oppaassa on tietoa muun muassa laiduntamisen vaikutuksesta hevosen hyvinvointiin sekä siitä, miten hevonen hoitaa luontoa. Oppaassa on esitelty erilaiset laidunvaihtoehdot, miten sopivia laitumia voi löytää sekä tietoa laitumien kasveista ja rakenteista, hoitosuunnitelmasta, laiduntamisen haasteista sekä sopimuksista.

Opas löytyy sähköisenä sekä suomen- että ruotsinkielisenä:

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/hevonen-nauttii-laitumella

Maaseutuverkosto on rahallisesti tukenut oppaan laatimista.

Hevonen nauttii laitumella -opas
32 sivua
Toimitus: Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.
Teksti ja työryhmä: Irina Herzon, Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos, Markku Saastamoinen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, hevostutkimus
Julkaisija: Maaseutuverkosto, 2014

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on valtakunnallisen neuvontajärjestön keskusjärjestö. Maa- ja kotitalousnaiset on yksi maan suurimmista naisjärjestöistä. Se tarjoaa kotitalous-, yritys- ja maisemanhoidon neuvontaa. Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat toimivat ProAgria keskuksissa. Lähes 53 000 jäsenen ja noin 70 asiantuntijan Maa- ja kotitalousnaiset on vahva maaseudun kehittäjä. www.maajakotitalousnaiset.fi

Post filed under Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Oppaat.