Hevoset_tallipihassa_1

Vuosikymmeniä arkistoissa käsittelemättömänä säilytetyt Mustialan hevoshistoriaa koskevat asiakirjat ja alan teokset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Toteutus on luettavissa verkko-oppimisympäristössä Mustialan Virtuaalikylä-sivustolla. Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jossa on mm. tietoa ympäristö- ja luonnonvara-alan oppilaitoksista.

Selvityksen toteutti Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouteen suuntautuvaksi agrologiksi (AMK) valmistuva Emma Laine. Virtuaalikylä-toteutus tehtiin osana opinnäytetyötä, jonka tavoitteena oli luoda mahdollisimman kattava selvitys Mustialan oppilaitoksen hevoshistoriasta. Samalla turvattiin ainutlaatuisten historiallisten dokumenttien säilyminen. Verkkomateriaali tarjoaa sivuilla vierailevalle mahdollisuuden tutustua suomalaisen hevosen jalostukseen ja rodun vaiheisiin Mustialan näkökulmasta.

Hevosia käytettiin emätilan töissä ja opetuksessa

Tutkimus osoittaa, että tilalla on ollut hevosia ainakin 1880-luvulta 1970-luvulle. Alkuaikojen roturisteytyksistä siirryttiin vähitellen suomenhevosen suunnitelmalliseen jalostukseen. Tilan hevoset olivat välttämätön apu maatalouden töissä, minkä lisäksi ne toimivat myös opetus- ja jalostuseläiminä. Opetustilan tallissa asui vuosien aikana yhteensä kuusi kantakirjaoria ja 33 kantakirjatammaa, joiden lisäksi tilan omistuksessa oli kantakirjaamattomia oriita ja tammoja sekä useita ruunia. Pääosin tilan hevoset olivat oppilaitoksen omia kasvatteja. Mustialan hevosilla ei kuitenkaan ollut suurta merkitystä suomenhevosrodun jalostuksessa koko rodun mittakaavassa. Jokaisella hevosella on toki kiistaton merkityksensä rodun säilymisen kannalta.

Mustialalle kooste on erityisen merkityksellinen, koska se tuo esille paljon jo katoamassa ollutta tietoa Mustialan oppilaitoksen historiasta.

Opinnäytetyö löytyy ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta ja sähköinen aineisto Virtuaalikylästä.

Laine_Emma

Laine_Emma(pdf)

Kokemuksia ja muistoja Mustialan hevosista kerätään blogiin

Monella saattaa olla Mustialan hevosista kokemuksia ja muistoja, jotka eivät ole päätyneet Mustialan väen tietoon. Käy jakamassa omat tai vaikkapa sukulaisesi muistot Virtuaalikylässä kommentoimalla blogitekstiin.

Post filed under Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Yleiset Uutiset.