Ratsuoripäivät järjestetään vuonna 2014 kolmen päivän aikana. Oripäivät pidetään 20.-23. maaliskuuta Ypäjän Hevosopistolla.

Muutoksia ratsuhevosoriiden hyväksymiseen

Ratsu- ja ponivaliokunta vahvisti joulukuun kokouksessaan vaatimukset oriiden jalostukseen hyväksymiselle jalostustoimikunnan ja Ratsujalostusliiton hallituksen esitysten pohjalta. Ratsuhevosoriiden osalta oriiden hyväksymiskäytännöt muuttuvat jonkin verran vuodelle 2014. Kolmevuotiailla oriilla keskeisimpänä muutoksena on se, että askellajipainotteiseen kokeeseen osallistuvat oriit osallistuvat vain kerran irtohypytykseen ja vastaavasti ne esitetään kaksi kertaa ratsain ryhmässä. Estepainotteiseen kokeeseen osallistuvat oriit osallistuvat kahteen irtohypytykseen ja esitetään kerran ratsain.

Neljä- ja viisivuotiaat oriit osallistuvat joko askellaji- tai estepainotteiseen suorituskyvyn kokeeseen. Näiden oriiden osalta arvostelu koostuu eläinlääkärintarkastuksen ja askellajikokeen lisäksi askellajikokeesta oman ratsastajan kanssa, estekokeesta oman ratsastajan kanssa sekä joko este- tai askellajipainotteisesta kokeesta koeratsastajan kanssa, riippuen testin painotuksesta. Testin pistelaskentaa myös uudistetaan niin, että askellajipainotteisessa testissä oriin estekokeen tulos ei vaikuta oriin kokonaispisteisiin ja vastaavasti esteoriilla askellajikokeen pisteillä ei ole vaikutusta oriin kokonaispisteisiin. Esteoriilla laukka arvioidaan estekokeiden yhteydessä.

ratsuop

 

Suomen Hippos pidättää oikeuden muutoksiin.

6-vuotiaat oriit eivät aiemmasta poiketen osallistu enää suorituskyvyn kokeeseen, vaan niiden osalta valita perustuu vanhempien oriiden tavoin suoritustuloksiin. Jalostusluokkaan I oikeuttavat kilpailutulosvaatimukset on määritelty ikäluokittain. Tämän lisäksi 6-8 –vuotiaat oriit suorittavat oripäivillä eläinlääkärintarkastuksen, rakennearvostelun sekä  ratsain arvostelun joko askellaji- tai estekokeessa.

Ulkomaiseen hyväksyttyyn kantakirjaan merkityn oriin hyväksymiseen FWB-kantakirjaan ei tehty muutoksia vuodelle 2014.

Oripäivien viimeinen ilmoittautumispäivä on 2. helmikuuta. Maahantuodut oriit tulee ilmoittaa viimeistään 18. helmikuuta. Tarkemmat oriohjeet julkaistaan viikolla yksi.

Lisätietoja

Ratsuoripäivät

Ratsuoripäivillä oriille haetaan jalostukseenkäyttöoikeutta suomalaisen puoliverihevosen FWB:n ja suomalaisen ratsuponin SRP:n jalostukseen. 3-vuotiaat oriit suorittavat irtohypytys- sekä askellajikokeet ja esitetään ratsain. 4-5 -vuotiaat suorituskyvynkokeen oriit tekevät kolmen päivän aikana askellaji- ja estekokeet oman ratsastajan esittämänä sekä askellaji- tai estekokeen koeratsastajan esittäminä. Toisessa maassa jalostukseen hyväksytyt ja FWB –kantakirjaan tarjottavat oriit osallistuvat Oripäiville vain lauantaina, jolloin ne esitetään ratsain. Kaikille Oripäiville osallistuville hevosille tehdään rakennearvostelu ja eläinlääkärintarkastus.

Post filed under Ratsuoripäivät, Suomen Hippos ry.