Category Archives: Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK)

Koulutusta ja kohtaamisia hevoskasvatuksen tueksi

Uudet hevoskasvattajat -lähdössä loimen vei Revenge ja Kari Venäläinen (Iita-Maria Ahtiainen). Sunnuntaina 26.3. Lahden Jokimaalla kokoontui runsas joukko hevoskasvatuksesta kiinnostuneita ihmisiä, kun Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Suomen Hippoksen yhdessä toteuttama Uudet hevoskasvattajat -hanke starttasi. Hankkeen tarkoituksena on innostaa ja kannustaa uusia ihmisiä hevoskasvatuksen pariin. Starttitilaisuudessa paneuduttiin kotimaisen hevoskasvatuksen ajankohtaisiin lukuihin ja tulevaisuuden näkymiin, kun Minna

Read More..

Opinnäytetyö: Suomenhevosjalostus tänään – ja huomenna

Suomenhevosen tilasta on keskusteltu paljon, varsinkin nyt kun, kantakirjan 110-vuotispäivät ovat ovella. Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouden agrologiksi (AMK) valmistuvan Noora Kestin opinnäytetyö kokoaa suomenhevosjalostuksen puheenaiheet yhteen sisältäen tietoa sukulaisuudesta, suomenhevosen terveysongelmista sekä jalostuksen työkaluista. Työssä on tarkasteltu suomenhevoskantaa kolmen aineiston avulla, joista kaksi perehtyy Ypäjän Siittolanmäen suomenhevosjalostukseen 1971–2015 ja kolmas suomenhevosorien astutustilastoon vuodelta 2015. Astutustilastossa 2015

Read More..

Opinnäytetyö: Hevosalan eettisyys rakentuu tekijöidensä näköiseksi

Hevosten hyvinvointi, oikeudet sekä kohtelu ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. Eläinten oloihin ja kohteluun on kiinnitetty laajalti huomiota, ja niitä pyritään parantamaan jatkuvasti. Hevosen asema yhteiskunnassa ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, koska hevonen on sekä ystävä, työtoveri, lemmikki ja väline. Miten hevosta kohdellaan sille parhaalla tavalla ottaen huomioon turvallisuus, hyvinvointi sekä ihmisen kanssa tehtävä yhteistyö? Etiikan

Read More..

Opinnäytetyö: Ratsastajilla kaikki hyvin – vai onko?

Ratsastus on tasa-arvoinen, monipuolinen ja suvaitseva laji. Myös erityisryhmien toiminta on aktiivista ja usealla tallilla arkipäivää. Toisaalta lajin parissa tapahtuu myös kiusaamista, ryhmästä eristämistä ja seksuaalista häirintää. Nämä asiat nousevat esille Laura Laukkasen opinnäytetyöstä, jossa kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla ratsastuksen Reilun Pelin nykytilanne Suomessa. Laukkanen valmistui hevostalouden agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta joulukuussa 2015. Opinnäytetyö toteutettiin

Read More..

Opinnäytetyö: Ravihevoskasvattajat kaipaavat lisää neuvontapalveluita ja koulutusta

Suomalaiset ravihevoskasvattajat kaipaavat toimintansa tueksi lisää neuvontapalveluita sekä erilaisia koulutuksia ja seminaareja. Tämä käy ilmi Karoliina Korhosen tekemän opinnäytetyön tuloksista. Korhonen valmistuu agrologiksi joulukuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Hippos ry:n kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa kyselytutkimuksen avulla suomalaisen ravihevoskasvatuksen nykytilaa, 2010-luvun kasvattajaprofiilia sekä toiminnan kehittämiskohteita ja tulevaisuudennäkymiä. Kyselytutkimuksen perusteella 2010-luvun ravihevoskasvattaja

Read More..

HAMKin opiskelijat tekevät hevosalaa tunnetuksi

Hevostalouden opiskelijat Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) ovat opintojensa osana haastatelleet alansa yrittäjiä ja toteuttaneet 11-osaisen juttusarjan Hevosyrittäjätarinoiden vuosi 2015. Hevosyrittäjätarinat 2015 -projekti on opiskelijoille käytännönläheinen keino yrittäjyyteen tutustumiseen, ja samalla se myös tekee hevosalaa yleisesti paremmin tunnetuksi. Projektilla halutaankin nostaa esille erityisesti hevosalan ammattilaisia sekä heidän osaamistaan ja taustojaan. Hevosalan yrittäjät tarjoavat harrastamisen ja virkistyksen mahdollisuuksia

Read More..

Opinnäytetyö: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hyödyntämätön mahdollisuus Forssan seudulla

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarkoittaa talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa, jonka avulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Forssan seudulla on kolme yrittäjää, jotka tarjoavat näitä palveluita. Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouteen suuntautuvaksi agrologiksi (AMK) valmistuva Anna-Kaisa Kotinoja totesi opinnäytetyössään, että toiminnalle tuntuu löytyvän tarvetta Forssan seudulta. Samaan aikaan palveluntarjoajilla on kuitenkin aivan liian vähän asiakkaita. Marraskuun 2013 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana haastateltiin

Read More..

Laura Välitalon opinnäytetyö: Arkirutiineissa kuluu aikaa talleilla

Hevosten ruokinta, tarhaus ja tallin hoito ovat tallin jokapäiväisiä rutiineja riippumatta tallin koosta tai toimintamuodosta. Rutiinien toteutustapoja on yhtä monia kuin tallejakin ja aikaa saatetaan käyttää hyvinkin eri tavalla eri asioihin. Ajankäyttöä hevostalleilla on tutkittu melko vähän. Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta agrologiksi (AMK) valmistuva Laura Välitalo selvitti tallien työtapoja ja ajankäyttöä viidellä tallilla, jotka edustivat

Read More..

Opinnäytetyö: Mustialan hevoshistoria tutuksi Virtuaalikylässä

Vuosikymmeniä arkistoissa käsittelemättömänä säilytetyt Mustialan hevoshistoriaa koskevat asiakirjat ja alan teokset on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Toteutus on luettavissa verkko-oppimisympäristössä Mustialan Virtuaalikylä-sivustolla. Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jossa on mm. tietoa ympäristö- ja luonnonvara-alan oppilaitoksista. Selvityksen toteutti Hämeen ammattikorkeakoulusta hevostalouteen suuntautuvaksi agrologiksi (AMK) valmistuva Emma Laine. Virtuaalikylä-toteutus tehtiin osana opinnäytetyötä, jonka tavoitteena oli luoda mahdollisimman kattava selvitys

Read More..

Opinnäytetyö: Hevosten kesäihottuma ja sen eri hoitomuodot

Hevosten kesäihottuma on maailmanlaajuinen, monia hevosia ja poneja kiusaava ongelma, johon ei ole vielä löydetty parannuskeinoa. Hyönteisyliherkkyydestä johtuvaan sairauteen on kuitenkin olemassa useita eri ennaltaehkäisy- sekä hoitokeinoja. Kesäihottuman nykytilaa Suomessa sekä sen eri hoitokeinoja on tutkinut ja kartoittanut Satu Marttila ammattikorkeakoulututkintoon kuuluneessa opinnäytetyössään. Marttila valmistuu talvella 2013 Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta agrologiksi. Hevosten kesäihottuma

Read More..