flag-2608475_1280

Mepit äänestävät muutoksista Euroopan komissiossa, vaativat työkaluja EU-arvojen suojelemiseksi ja asettavat uusia ilmastotavoitteita lokakuun täysistunnossa.

Muutokset komissiossa

Parlamentti äänestää keskiviikkona Mairead McGuinnessin nimittämisestä rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaavaksi komissaariksi sekä kauppakomissaarin salkun lisäämisestä komission johtavalle varapuheenjohtajalle Valdis Dombrovskisille. Täysistunnon äänestys seuraa perjantaina 2. lokakuuta järjestettyjä kuulemisia parlamentin valiokunnissa.

Oikeusvaltioperiaate

Mepit ehdottavat keskiviikkona uuden demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia EU:ssa suojaavan mekanismin perustamista. Mekanismin tulisi perustua olemassa oleville työkaluille, kuten komission vuosittaiselle raportille oikeusvaltioperiaatteen tilasta, mutta sen pitäisi olla laajempi ja sisältää yksityiskohtaisia suosituksia, aikatauluja ja tavoitteita täytäntöönpanosta EU-maille.

Erillisessä neuvoston ja komission kanssa käytävässä keskustelussa maanantaina käsitellään oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen linkittämistä EU-budjettiin. Parlamentti on vaatinut vuosien 2021-2027 EU-budjetista käytävissä neuvotteluissa, että EU-rahoitusta tulisi vähentää tai lakkauttaa niiltä jäsenmailta, jotka eivät kunnioita oikeusvaltioperiaatetta.

Ilmasto ja metsät

Keskiviikkona parlamentti äänestää kannastaan EU:n ilmastolakiin, jossa EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta asetetaan sitovaan muotoon. Ympäristövaliokunnan hyväksymässä mietinnössä vaaditaan päästöjen vähentämistä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Lisäksi ympäristömeppien kannan mukaan kaikkien jäsenmaiden tulisi saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä.

EU:n tulevasta metsästrategiasta, jota odotetaan alkuvuodesta 2021, keskustellaan tiistaina. Keskiviikkona äänestettävässä mietinnössä meppien odotetaan vaativan toimia metsien vahvistamiseksi metsäpalojen, tulvien tai tuholaisten kaltaisten katastrofien varalta.

EU-huippukokous

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel esittelee tiistaiaamuna 1.-2. lokakuuta järjestetyn EU-huippukokouksen tulokset. EU-johtajille pitämässään puheessa parlamentin puhemies David Sassoli painotti, että EU:n on vastattava kansalaisten odotuksiin, ja totesi, että parlamentti ei hidasta budjettineuvotteluita.

Bulgaria

Mepit keskustelevat maanantaina oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien tilasta Bulgariassa mielenosoitusten ja hallitukseen kohdistuneiden korruptiosyytteiden seurauksena. Aihetta koskevasta mietinnöstä äänestetään näillä näkymin torstaina.

Joukkorahoitus

Joukkorahoituksen avulla pienyritykset ja start-upit voivat kerätä varoja vaihtoehtoisella tavalla. Parlamentti äänestää maanantaina säännöistä, joilla suojattaisiin investoijia ja sallittaisiin joukkorahoitusalustojen sujuvampi toiminta sisärajojen yli.

Naiset yritysten hallituselimissä

Maanantaina mepit keskustelevat neuvoston ja komission kanssa jumiutuneesta lakialoitteesta, jossa esitetään, että vähintään 40 % yritysten hallintoelinten jäsenistä tulisi olla naisia. Jäsenmaat eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen esityksestä vuosia kestäneiden neuvotteluiden aikana.