motovedette

Pakolaisten tilanne Kreikassa vaatii yhteistä vastausta EU:lta, jotta koronaviruskriisiltä vältytään leireillä, sanovat kansalaisvapauksien valiokunnan mepit.

Koronaviruksen levittyä kaikkialle Eurooppaan huoli Kreikan saarilla pakolaisleireillä asuvien turvapaikanhakijoiden asuinoloista kasvaa.

Tilanne Kreikan ja Turkin rajalla kiristyi maaliskuun alussa, kun Turkki avasi rajansa EU:hun pakolaisille ja turvapaikanhakijoille rikkoen samalla vuonna 2016 EU:n kanssa solmimaansa pakolaissopimusta.

Parlamentin virtuaalisesti kokoontunut kansalaisvapauksien valiokunta keskusteli tilanteesta rajalla Kreikan hallituksen jäsenten kanssa. Mepit sekä keskusteluun osallistuneet komission, Frontexin ja EU:n perusoikeusviraston edustajat painottivat tarvetta yhtenäiselle ja solidaariselle EU-ratkaisulle, jotta humanitaarisesta kriisistä ei kehity myös terveyskriisiä.

Toimet tähän mennessä

Euroopan komissio yhteistyössä jäsenmaiden ja EU-virastojen kanssa valvoo tilannetta säännöllisesti ja on ryhtynyt varotoimiin.

Alueella käynnistettiin kaksi nopeaa rajainterventiota, rajavartijoiden määrää on lisätty ja Kreikka turvautui EU:n pelastuspalvelumekanismiin, jonka kautta muut EU-maat toimittivat Kreikan pakolaisleireille yli 90 000 eri apuvälinettä.

Kaikki hotspot-vastaanottokeskuksiin saapuvat maahanmuuttajat joutuvat pakolliseen terveystarkastukseen. Vastikään saapuneet tai pelastetut ihmiset pidetään eristyksissä muista, kunnes heidän terveystarkastuksensa tulokset ovat saapuneet.

Komissio on myöntänyt 350 miljoonan euron tukipaketin Kreikalle, jonne valtaosa pakolaisista ja maahanmuuttajista saapuu. Paketista 50 miljoonaa euroa on varattu terveydenhuoltoon.

Terveystarkastuksen jälkeen 1 600 Kreikan saariston vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä oleskelevaa alaikäistä uudelleensijoitetaan muihin EU-maihin: Saksaan, Ranskaan, Portugaliin, Suomeen, Liettuaan, Kroatiaan, Irlantiin ja Luxemburgiin. Osa alaikäisistä matkustaa Luxemburgiin jo ensi viikolla.

Leireillä oleskelevia ihmisiä kannustetaan myös palaamaan kotimaihinsa kansainvälisen siirtolaisjärjestön ja Frontexin tuella.

Lisää apua tarvitaan

Kreikan maahanmuutto- ja turvapaikkaministeri Notis Mitarachi painotti, että moniin toimiin on jo ryhdytty koronavirusepidemian estämiseksi saariston pakolaisleireillä, mutta lisää apua tarvitaan yhä.

Mepit vaativat pakolaisten tukemiseksi majoitusta ja lääkintätarvikkeita, uudelleensijoitusten ulottamista myös perheisiin, turvapaikkahakemusten määräaikojen jatkamista sekä mahdollisuutta virtuaalisiin haastatteluihin hakemusten käsittelyn yhteydessä.

Komissio on ehdottanut 350 miljoonan euron lisäbudjettia uusien leirien rakennuttamiseksi manner-Kreikkaan sekä asuntojen hankkimiseksi. Parlamentin on vielä hyväksyttävä tukipaketti.

Komission eurooppalaisesta elämäntavasta vastaava varapuheenjohtaja Margaritis Schinas painotti arvoihin, ihmisoikeuksiin ja EU-lakiin sitoutumisen merkitystä. Schinas muistutti myös, että EU:n tulee jatkaa työtään uuden maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen edistämiseksi. Ehdotus sopimuksesta on tarkoitus esitellä kevään aikana.