20200326PHT75908_original

  • 687 meppiä osallistui ensimmäiseen äänestykseen kiireellisen menettelytavan hyväksymiseksi
  • Mepit vaativat jäsenmaiden välille lisää solidaarisuutta kamppailussa koronavirusta vastaan
  • EU:n pitkän aikavälin toimien tulee lieventää kriisin taloudellisia seuraamuksia ja taata lisärahoitusta tutkimukselle

Mepit osoittivat torstain täysistuntokeskustelussa vahvaa tukea EU:n toimille koronaviruspandemiaa vastaan ja vaativat lisää solidaarisuutta EU-maiden kesken kansalaisten tukemiseksi.

Ennen kiireellisiä äänestyksiä komission esittämistä ensimmäisistä toimista jäsenmaiden auttamiseksi koronaviruspandemian torjumiseksi mepit keskustelivat EU:n vastatoimista. Mepit vaativat EU-maita tekemään yhteistyötä ja pitämään EU:n sisärajat auki, jotta lääketieteellisten laitteiden ja lääkintätavaroiden toimitus ei häiriintyisi.

Meppejä kaikista poliittisista ryhmistä kokoontui torstaina ylimääräiseen täysistuntoon Brysseliin noudattaen tiukkoja varotoimenpiteitä. Muut mepit seurasivat keskustelua omista kodeistaan. Erityisjärjestelyjen ansiosta mepit pystyivät äänestämään etäyhteyden avulla: 687 meppiä osallistui ensimmäiseen äänestykseen kiireellisen menettelytavan hyväksymiseksi.

Klikkaamalla puhujien nimiä pystyy katsomaan tallenteen koko puheenvuorosta.

Puhemies David Sassoli totesi avauspuheenvuorossaan, että parlamentti ei pysäytä toimintaansa pandemian vuoksi. ”Tämä on ainoa tapa, jolla voimme palvella ihmisiä, yhteisöjämme sekä terveydenhuoltohenkilökuntaa, joka uurastaa sairaaloissa ympäri Eurooppaa,” totesi puhemies. ”Parlamentti jatkaa demokraattista työtään.”

Korostaen yhteisten toimien tärkeyttä ja sisämarkkinoiden turvaamista Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi: ”Kun tarvitsimme ”kaikki yhden puolesta” -henkeä, moni turvautui ”vain minulle” -vastaukseen. Mutta nyt asiat liikkuvat parempaan suuntaan. Tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus on ainoa tapa turvata toimitusten saapuminen sinne, missä niitä tarvitaan. Esteiden asettamisessa meidän välillemme ei ole järkeä! Eurooppalaiset kansalaiset tulevat muistamaan meidän päätöksemme ja toimenpiteemme tässä kriisissä.”

Esteban González Pons (EPP, Espanja) sanoi: “Tarvitsemme Eurooppaa, jossa kansalaiset antavat aplodit joka ilta parvekkeiltaan terveydenhuollon työntekijöille.” Hän oli samoilla linjoilla komission puheenjohtajan kanssa ja vaati lisää resursseja paikallisille terveydenhoitojärjestelmille ja lääketieteellisten laitteiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden takaamista. Lisäksi hän vaati, että poliittisten järjestelmien jatkuvuudesta pidetään huolta, lisäinvestointeja suunnataan tutkimukseen ja lisää solidaarisuutta eurooppalaisten johtajien välille.

“Tänään tehtävät päätökset ovat ensimmäinen askel”, totesi Javier Moreno Sánchez (S&D, Espanja). Hän korosti, että meidän tarvitsee ryhtyä EU:n Marshall-ohjelman tapaisiin toimiin, jotka rahoitettaisiin uudella yhteisellä eurooppalaisella velkainstrumentilla. Lisäksi tarvittaisiin eurooppalaista työttömyysrahastoa koronaviruskriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi.

“Mikäli Eurooppa merkitsee taloudellisesta ja rahallisesta solidaarisuutta, on terveydellinen solidaarisuus vieläkin tärkeämpää”, totesi Dominique Riquet (Renew, Ranska). Hän antoi tukensa toimille tyhjien lentojen lopettamiseksi ja sanoi, että hyvin järjestetyillä toimitusketjuilla voidaan vakauttaa Eurooppaa ja taistella koronavirusta vastaan. ”Haluan, että tämä sanonta kuvastaa Eurooppaa ja sen kansalaisia: mikä ei tapa meitä, tekee meistä vahvempia.”

Nicolas Bay (ID, Ranska) kritisoi EU:n toimia: ”Meillä on edessämme suuri haaste, ja EU ei ole paikalla. Euroopan komissio on asettanut eurooppalaiset vaaraan. EU ei pysty koordinoimaan edes jäsenmaiden toimenpiteitä. Koronaviruskriisi on naula, ehkä se viimeinen, kykenemättömän hallinnon arkussa.”

Kiitokset eivät ole tarpeeksi, totesi Ska Keller (Greens/EFA, Saksa). Hän totesi vihreiden vaativan rahallista avustusta ihmisille, jotka ovat menettäneet toimeentulonsa ja EU-maiden vakauden varmistamista ”koronajoukkolainojen” avulla. Hän sanoi lisäksi, että valvontajärjestelmien tulee toimia myös näinä kriisiaikoina: kansallisten parlamenttien tulee pystyä valvomaan hallitusten toimia.

Derk Jan Eppink (ECR, Alankomaat) ehdotti erilaisia käytännöllisiä toimia. ”Uudet eurooppalaiset joukkovelkakirjat tai ”koronajoukkolainat” eivät olisi tehokas tapata elvyttää Euroopan taloutta. Ihmiset tarvitsevat käteistä rahaa. Kansallisten pankkien tulisikin tarjota lainoja nollakorkotasolla kansalaisille ja yrityksille.”

“Suojaava Eurooppa huolehtii elintärkeiden alojen työntekijöistään. Aplodien sijasta meidän pitää auttaa terveydenhuoltohenkilökuntaa, kaupan työntekijöitä – ihmisiä, joiden varassa meidän henkemme on, totesi Manon Aubry (GUE/NGL, Ranska). Hän vaati lääketieteellisten tarvikkeiden tuotannon jakamista ja selkeää ja koordinoitua suunnitelmaa eristystoimien purkamiseksi.

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič päätti keskustelun ja vastasi meppien keskustelun aikana esittämiin kysymyksiin.