ML-EPS-02-0002

Malissa väkivaltaisuudet koettelevat yhä useampaa lasta. Tilanne on erityisesti pahentunut maan pohjois- ja keskiosissa. Viime kuukausien aikana noin 90 000 lasta perheineen on joutunut pakenemaan kodeistaan eri väestöryhmien välisten jännitteiden sekä aseellisten ryhmittymien ja hallituksen joukkojen välisten taisteluiden vuoksi Burkina Fason ja Nigerin välisillä raja-alueilla.

Asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden ihmisten määrän arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 200 000, joista lapsia on runsaat puolet. Ihmiset ovat paenneet konfliktialueilta muun muassa Moptin, Segoun ja Bamakon kaupunkeihin.

Maassa viidennes väestöstä, eli noin 3,9 miljoonaa ihmistä on tällä hetkellä humanitaarisen avun tarpeessa. Määrä on noin viidenneksen suurempi kuin vuoden alussa. 

Jatkuvasti kärjistyvän tilanteen seuraukset ovat erityisen vakavat lapsille. Kodeistaan paenneiden ihmisten pääsy terveys- ja ravitsemuspalveluihin on monin paikoin hyvin rajallinen, sillä maan sisäisiä pakolaisia vastaanottanet yhteisöt ovat hyvin suuren paineen alla. Arviolta 190 000 lapsen arvioidaan kärsivän akuutista aliravitsemuksesta ennen vuoden loppua. Tilanne on vaikea esimerkiksi Moptin ja Gaon alueilla, joissa vakavan akuutin aliravitsemuksen yleisyys on 9 ja 14 prosenttia.

– Olemme vanhempiemme kanssa kokeneet monta hyökkäystä. Jätimme kotikylämme pelon takia. Asetuimme asumaan muualle, mutta vuoden kuluttua jouduimme taas lähtemään pois turvattomuuden vuoksi, kertoo Fanta*, 17.

– Olin vuoden poissa koulusta, mutta nyt olen päässyt jatkamaan [opintojani]. Herään joka aamu kello neljä ja kävelen kahdeksan kilometriä. Tämä ei ole helppoa, mutta minulla on isäni tuki. Kolme sisarustani, jotka ovat seitsemän-, yhdeksän- ja yksitoistavuotiaita, eivät ole edelleenkään koulussa, koska se sijaitsee liian kaukana sieltä missä asumme.

Yli tuhat koulua on suljettu turvattomuuden vuoksi, mikä on johtanut 300 000 lapsen koulunkäynnin keskeytymiseen.

– Lasten pääsy peruspalveluihin, kuten koulutukseen ja terveyteen, on oltava etusijalla. On käsittämätöntä, että noin 300 000 lapselta riistetään oikeus koulutukseen, miljoonat ihmiset ovat avun tarpeessa ja yli 100 000 lasta on joutunut pakenemaan kodeistaan, sanoo Amavi Akpamagbo, Pelastakaa Lasten Malin maajohtaja.

Malissa avustustoimia vaikeuttaa vakava resurssipula. Jotta ihmisten välittömiin tarpeisiin voitaisiin vastata, tarvitaan arviolta 324 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tästä vain 49 prosenttia on katettu.

– Sahelin alueella, jossa myös Mali sijaitsee, miljoonat lapset kärsivät alati pahenevasta tilanteesta. On äärimmäisen huolestuttavaa, että aseellinen väkivalta on levinnyt nopeasti yhä laajemmalle. Esimerkiksi Burkina Fasossa lähes puoli miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan iskuja ja turvattomuutta vain tämän vuoden aikana, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

Pelastakaa Lapset edistää avustustoiminnallaan lasten suojelua, koulutusta sekä terveyttä ja ravitsemusta Malin pohjois- ja keskiosissa. Toiminnan myötä koulutetaan opettajia tukemaan konfliktista kärsiviä lapsia. Lapsia tuetaan myös toipumaan kokemuksistaan heille perustettujen turvallisten tilojen toiminnan avulla. Asuinsijoiltaan paenneita lapsia tuetaan ilmoittautumaan paikallisiin kouluihin tai jatkamaan opintojaan tilapäisissä oppimiskeskuksissa. Perheiden terveyttä ja ravitsemusta edistetään tukemalla paikallisia terveyskeskuksia sekä lisäämällä väestön tietämystä. Kuluneen vuoden aikana toiminta on tavoittanut 258 031 ihmistä, joista 167 453 on lapsia.

Tiedot asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden väestön sekä suljettujen koulujen määristä: OCHAn tilanneraportti 6.12.2019

Kesäkuussa tarkistetun Malia koskevan YK:n humanitaarisen avustussuunnitelman mukaan aliravitsemuksen yleisyyden alle viisivuotiaiden parissa on arvioitu nousevan kuluneen vuoden aikana noin viidenneksellä. Tapausten kokonaismäärä olisi tällöin 160 000-190 000.

YK:n koordinoiman avustussuunnitelman rahoitusvaje on runsaat 163 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria. Esimerkiksi ravitsemukseen tarvittavista varoista vain vajaa kolmannes on katettu. Koulutuksen edistämiseen tarvittavista varoista vain 14 prosenttia on varmistettu.