war-2646214_1280

”Sota on vienyt lapsilta kaiken. Meillä ei ole mitään: ei koulutusta, ei tulevaisuutta.” Lina*

Yli puolet Syyrian lapsista tarvitsee humanitaarista apua ja kolmannes on poissa koulusta. Turvattomuus, pelko perheiden hajoamisesta ja suru ovat arkisia tunteita syyrialaiselle lapselle. Pelastakaa Lasten haastattelemat syyrialaislapset tuntevat usein olonsa pelokkaiksi ja surullisiksi. He kertovat haluavansa rauhaa ja palata takaisin kouluun.

Kahdeksan vuoden tuhoisan konfliktin jälkeen lähes kolmannes Syyrian lapsista kertoo tuntevansa olonsa aina tai usein turvattomaksi. Lapset ovat myös levottomia ja yksinäisiä, selviää Pelastakaa Lasten uudesta kyselytutkimuksesta.

Selvitys julkaistaan Syyrian sodan kahdeksannen vuosipäivän sekä tällä viikolla pidettävän Syyria-konferenssin alla. Maailman johtajat kokoontuvat Brysseliin käsittelemään avun tarpeita, Syyrian rauhanprosessia sekä maan tulevaisuutta.

Pelastakaa Lasten tutkimukseen osallistui yli 365 lasta neljällä sodan runtelemalla alueella, Idlibin, Aleppon, al-Raqqan ja Hasakan maakunnissa.

Puolet lapsista kertoi, että väkivalta, perheenjäsenten erilleen joutuminen, kotien ja muun tärkeän infrastruktuurin tuhoutuminen sekä peruspalveluiden, kuten koulutuksen ja terveyspalveluiden, puute, ovat heille ja heidän yhteisöilleen erittäin vakavia haasteita. Lapset kertoivat toistuvasti olevansa huolissaan siitä, että he jäisivät ilman koulutusta.

Käytännössä jokainen lapsi katsoo, että rauha sekä perhe ovat heidän onnellisuutensa kannalta hyvin tärkeitä asioita. Vaikeuksista huolimatta suurin osa lapsista on myös toiveikkaita. Mikäli maahan saadaan aikaan rauhaa ja vakautta, he suhtautuvat optimistisesti omaan roolinsa paremman Syyrian rakentamisessa.

Lasten viestit johtajille

Syyrialaiset lapset esittävät myös selkeitä vaatimuksia aikuisille, maansa johtajille sekä kansainväliselle yhteisölle: Sota on lopetettava ja lapsia on suojeltava.

”Sota on vienyt lapsilta kaiken. Meillä ei ole mitään: ei koulutusta, ei tulevaisuutta. Vanhempani kuolivat neljä vuotta sitten kranaatin osuessa taloomme. Menetettyäni heidät toivoin, että voisin seurata perässä, mutta jumalalla oli muita suunnitelmia. Haluan sodan loppuvan, jotta voimme palata kotiin ja jälleenrakentaa maamme. En halua mitään muuta kuin koulutusta. Toivon, että maailma näkee meidät ja auttaa meitä”, sanoo 13-vuotias Lina*, joka pakeni Itä-Ghoutan saartoa ja elää nyt Idlibissä.

”Ennen sotaa elämä oli kaunista ja olin onnellinen perheeni kanssa. En ole enää kovin onnellinen. Elämäni ja sota ovat nyt yhtä. Aina, kun kuulen lentokoneen taivaalla, alan pelätä”, kertoo ilmaiskussa Deir Ezzorissa haavoittunut 14-vuotias Sara*. Kodin tuhouduttua tyttö elää nyt maan sisäisten pakolaisten leirissä.

”Mielestäni on tärkeää kysyä lapsilta meidän elämästämme. On vaikea kuvitella maani tulevaisuutta, kun meillä ei ole edes kotia, mutta olen yhä optimistinen. Sanoisin maailman lapsille, ettei saa mennä liian kauas perheen luota, eikä saa leikkiä millään vaarallisella.”

Lasten toipumista on tuettava

Syyrian konfliktin yhdeksäs vuosi alkaa maaliskuun 15. päivänä. Yli puolet maan lapsista tarvitsee humanitaarista apua ja kolmannes on poissa koulusta. Monet elävät alueilla, joilla peruspalvelut ovat lähes olemattomia ja infrastruktuuri on suurelta osin hävitetty. Ainakin 2,5 miljoonaa lasta on pakosalla maan sisällä.

Sen jälkeen, kun Syyrian sota alkoi, maassa on syntynyt noin neljä miljoonaa lasta. He eivät ole kokeneet muuta kuin sotaa.

– Lapset ovat käyneet läpi ja nähneet asioita, joita yhdenkään lapsen ei pitäisi. Turvattomuuden tunne on monilla jatkuvaa, ja jotkut lapsista on täysin yksin jouduttuaan eroon perheistään, sanoo Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lasten pääsihteeri.

– Kun maailman päättäjät kokoontuvat Brysselissä tällä viikolla, vaadimme heitä kuuntelemaan Syyrian lapsia. Lapset ovat kaikesta kauheasta huolimatta optimistisia ja vaativat rauhaa, vakautta ja koulutusta. Suomen ja muiden maailman valtioiden on autettava lapsia, jotta heidän vaatimuksistaan tulee totta.

Konfliktin osapuolten ja kansainvälisen yhteisön pitää ryhtyä konkreettisiin toimiin rauhanomaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Lapsia on suojeltava ja heille sekä muulle väestölle on varmistettava tärkeiden peruspalveluiden saanti. Lasten tarpeet on huomioitava kaikessa. Myös koulujen jälleenrakentaminen ja koulutuksen saanti on välttämätöntä Syyrian tulevaisuuden kannalta.

Loppu sodalle lapsia vastaan

Syyrian sota on vain yksi niistä lukuisista konflikteista, jotka ovat käynnissä eri puolilla maailmaa. Arviolta joka viides maailman lapsista elää konfliktialueilla. Vuonna 2017 tämä tarkoitti 420 miljoonaa lasta, 30 miljoonaa lasta edellistä vuotta enemmän.

– Lapset kantavat sotien raskaimman taakan. Lasten tilanne on viime vuosina entisestään pahentunut, koska kansainvälistä oikeutta ei noudateta, asekauppa menee lasten suojelun edelle, eikä rikoksiin syyllistyneitä vaadita oikeuden eteen, toteaa Markkula-Kivisilta.

Pelastakaa Lapset kampanjoi ympäri maailmaa, jotta päättäjät kuulisivat sodan jaloissa elävien lasten hädän. Loppu sodalle lapsia vastaan -kampanjan tavoitteena on varmistaa, että kauhujen keskelle joutuneet lapset saisivat tarvitsemaansa suojelua, oikeutta ja apua.

Suomessa Pelastakaa Lapset avaa tänään vetoomuksen, jolla nostetaan sodan jaloissa kärsivien lasten ääni kuuluviin. Tulevalle hallitukselle osoitetussa vetoomuksessa vaaditaan Suomea ryhtymään välittömiin ja tuntuviin toimiin lasten suojelemiseksi konflikteissa.

– Vetoamme päättäjiin, jotta lasten auttaminen olisi mahdollista. Humanitaarista apua, sekä myös köyhille ja epävakaille valtiolle suunnattua kehitysapua tulee lisätä. Suomen tulisi myös painokkaasti toimia sen eteen, että lasten oikeuksien rikkomuksiin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen, toteaa Markkula-Kivisilta.

* Lasten nimet on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi.

Pelastakaa Lasten kyselytutkimukseen osallistui yli 365 lasta Syyrian luoteis- ja koillisosissa neljässä maakunnassa (Idlib, Aleppo, Hasaka, al-Raqqa). Näillä alueilla lähes puolet (5,28 miljoonaa) ihmisistä tarvitsee YK:n arvion mukaan apua.

Kyselyn tulokset esitellään tänään julkistetussa ja tämän tiedotteen liitteenä olevassa raportissa: A Better Tomorrow: Syria’s Children Have Their Say

  • 30 prosenttia lapsista kertoo tuntevansa olonsa turvattomaksi aina tai usein
  • 57 prosenttia kertoo, että konflikti ja turvattomuus ovat erittäin vakavia haasteita
  • 56 prosenttia lapsista pitää perheen hajoamista, perheenjäsenten erilleen joutumista ja kuolemantapauksia erittäin vakavina haasteina
  • 50 prosenttia sanoo, että myös heikkotasoiset asumisolosuhteet ovat erittäin vakava ongelma.

Pelastakaa Lapset toimii yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa hädänalaisten lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi neljässä maakunnassa Syyrian pohjoisosissa: Idlib, Aleppo, Hasaka, al-Raqqa. Järjestö auttaa rakentamaan kouluja uudelleen ja tarjoaa lapsille koulutusta, tukee perusterveydenhuoltoa ja tarjoaa välitöntä apua, kuten ruokaa, vaatteita, kotitaloustarvikkeita, talvivarusteita ja hygieniapakkauksia. Tämä avustustoiminta on tavoittanut yli 750 000 ihmistä, joista yli puoli miljoonaa on lapsia.

Suomen Pelastakaa Lasten Loppu sodalle lapsia vastaan –vetoomus: www.pelastakaalapset.fi/loppusodallelapsiavastaan