Victoria Media -Ulkomaat

ulkomaanuutiset@victoriamedia.fi

Terrorismin vastainen taistelu: parlamentin ehdotukset EU:n uudeksi strategiaksi

flag-2608475_1280

Euroopan parlamentti hyväksyi suosituksensa radikalisoitumisen torjumiseksi, tietojen yhteentoimivuuden kehittämiseksi ja terrorismin uhrien tukemiseksi.

-Europolin ja eu-LISA:n rooleja pitää vahvistaa
-Tietojenvaihtoa tulee standardisoida ja yhdenmukaistaa
-Radikalisoitumista pitää torjua, myös verkossa

Ei-lakiasäätävästä päätöslauselmasta keskusteltiin parlamentissa tiistaina ja äänestettiin keskiviikkona. Se hyväksyttiin äänin 474 puolesta, 112 vastaan ja 75 tyhjää. Parlamentti ehdottaa päätöslauselmassaan EU:n virastojen, kuten Europolin ja IT-virasto eu-LISA:n, roolien vahvistamista.

Mepit ilmaisivat huolensa riittämättömästä tietojenvaihdosta niin virastojen, jäsenvaltioiden kuin EU:n viranomaisten välillä. Mepit korostivat, että terrorisminvastaisissa toimissa pitää kunnioittaa perusoikeuksia kuten tietosuojaa ja ilmaisunvapautta.

Euroopan parlamentin tärkeimpiä ehdotuksia:

EU-tason seurantalista radikalisoituneille saarnaajille,
Eurooppaan palaavien taistelijoiden tehokkaampi tarkkailu ja syyttäminen,
toimet radikalisoitumista vastaan kuten vankila- ja koulutusohjelmat sekä kampanjat,
erityinen koulutus radikalisoitumisesta EU:n ja jäsenmaiden viranomaisille,
EU:n ulkorajojen vahvistaminen; rajanylitysten yhteydessä pitää varmistaa, että kaikki asiaankuuluvat tietokannat tarkastetaan,
painetussa muodossa tai verkossa esiintyvän väkivaltaan kehottavan propagandan poistaminen,
EU:n ja Ison-Britannian yhteistyön ja tietojenvaihdon jatkumisen varmistaminen,
veitsenkantamisen rajoittaminen ja erityisen vaarallisten veitsien kieltäminen,
yksityiskoneiden lisääminen matkustajatietorekisteriä koskevan lainsäädännön piiriin,
eurooppalainen lisensointijärjestelmä räjähteiden lähtöaineiden erikoistuneille ostajille,
yhteinen “terrorismin uhrin” määritelmä EU-tasolla,
Euroopan komissiota pyydetään luomaan terrorismin uhreille EU-koordinointikeskuksia, jotka tarjoaisivat kriisiapua ja tukea hyökkäystapauksissa,
Euroopan solidaarisuusrahaston käyttö laajamittaisten terrori-iskujen uhrien tukemiseen, ja
tiiviimpi yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden, erityisesti naapurimaiden kanssa.

Äänestyksen jälkeen esittelijä Monika Hohlmeier (EPP, Saksa) sanoi: “Eilisillan ammuskelu joulumarkkinoilla Strasbourgissa oli isku eurooppalaisia kansalaisia ja yhteisiä arvojamme vastaan pahimmalla mahdollisella tavalla. Se osoitti meille taas kerran, että meidän pitää luopua tyhjistä iskulauseista ja epärealistisista aloitteista ja keskittyä niihin toimiin, joilla Euroopasta luodaan oikeasti turvallisempi paikka. Viimeisien vuosina on ponnisteltu eteenpäin, mutta voimme toimia terrorismin vastaisessa taistelussa vielä tehokkaammin. Tämä tarkoittaa lisää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tiedustelupalveluiden ja viranomaisten välillä, radikalisoitumisen vastaisia toimia ja uhrien oikeuksien parempaa suojaa.”

Toinen esittelijä Helga Stevens (ECR, Belgia), sanoi: “Terrori-isku Strasbourgin keskustassa eilisiltana korosti tämänhetkistä välitöntä uhkatilannetta ja sitä, että meidän pitää kiireellisesti vastata paremmin tähän uuteen surulliseen todellisuuteen. Tänään Euroopan parlamentti äänesti mietinnöstämme samassa kaupungissa. Olemme esittäneet monia uusia innovatiivisia ideoita, kuten EU:n vihasaarnaajien mustaa listaa, autoja vuokraavien henkilöiden tietojen tarkastamista poliisin tietokannoista ja yksityiskoneiden lisäämistä matkustajatietorekisteriä koskevan lainsäädännön piiriin. Asetamme uhrit etusijalle vaatimalla, että sairaanhoitokulut maksettaisiin aina ennakkoon ja että vakuutusmenettelyt olisivat sujuvampia.”

Taustatietoa

EU:n alueella on viime vuosien aikana koettu ennennäkemätön terroristihyökkäysten aalto, jonka vuoksi turvallisuuskysymys on noussut kansalaisten merkittävimmäksi huolenaiheeksi. Tämä on myös korostanut yhteistyöhön ja tiedonjakoon liittyviä ongelmia. Euroopan unionin terrorismitilannetta ja -suuntauksia koskevassa Europolin selvityksessä (TE–SAT) todetaan, että jihadistien iskuissa uhrimäärä on ollut suurin.

Viime vuonna perustettu terrorismia käsittelevä erityisvaliokunnan (TERR) tehtävänä on ollut tutkia, analysoida ja arvioida terroriuhkan laajuutta Euroopassa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten, EU:n virastojen ja asiantuntijoiden antamien tietojen perusteella. Erityisvaliokunta arvioi myös nykyisiä voimavaroja, joilla EU ja jäsenmaat voisivat vahvistaa terroririkosten ennaltaehkäisyä, tutkintaa ja syyttämistä.