black-and-white-body-boy-235355

black-and-white-body-boy-235355

Euroopan unionin perusoikeusviraston toista kertaa tekemän laajan selvityksen mukaan tummaihoisilla ihmisillä on pelkästään ihonvärinsä vuoksi niin suuria vaikeuksia löytää asunto tai saada kunnollinen työpaikka EU:ssa, ettei tilannetta voi hyväksyä. Myös rasistinen häirintä on edelleen liian yleistä.

”Rotusyrjinnälle ei ole enää 2000-luvulla tekosyitä. Tummaihoiset ihmiset joutuvat kuitenkin EU:ssa edelleen laajan ja sietämättömän syrjinnän ja häirinnän uhreiksi vain ihonvärinsä vuoksi”, sanoo FRA:n johtaja Michael O’Flaherty. ”Tästä on päästävä lopullisesti eroon. Jäsenvaltioissa tarvitaan tehokkaita ja kohdennettuja toimintalinjoja ja lakeja, joilla varmistetaan, että tummaihoiset ihmiset ovat täysivaltainen osa yhteiskuntaamme.”

Raportti Being Black in the EU paljastaa tummaihoisten ihmisten monenlaiset haasteet.

Esimerkiksi rotuun perustuva häirintä: 30 prosenttia vastaajista sanoo joutuneensa häirityksi rotunsa vuoksi viiden viime vuoden aikana, ja 5 prosenttia on joutunut fyysisen hyökkäyksen kohteeksi. Jäsenvaltioiden pitäisi siksi pyrkiä tukemaan rasismin uhreja entistä paremmin ja nostaa rasismiin syyllistyneitä vastaan syyte.

Myös rotusyrjintä on yhä ongelma. Noin neljännes tummaihoisista ihmisistä on kokenut rotusyrjintää työssä tai työtä etsiessään. Erityisesti nuoret tummaihoiset ovat heikossa asemassa: joissakin maissa jopa 76 prosenttia oli työelämän tai koulutuksen ulkopuolella, kun koko väestössä osuus on 8 prosenttia. Siksi jäsenvaltioiden pitäisi laatia kohdennettuja toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi. Siihen voisi kuulua työpaikkojen monimuotoisuustarkastuksia ja tummaihoisille suunnattuja julkisen sektorin rekrytointikampanjoita.

Asunnot ovat toinen ongelma: 14 prosenttia vastaajista sanoo, että yksityiset vuokranantajat eivät vuokraa heille asuntoja. Tämä on erityisen ongelmallista, koska vain

15 prosenttia vastaajista omistaa asunnon, kun EU:n koko väestössä osuus on

70 prosenttia. Lisäksi 45 prosenttia asuu ahtaasti, kun koko väestössä osuus on

17 prosenttia. Tämä osoittaa selvästi, että jäsenvaltioiden on parannettava asumisen laatua ja päästävä kokonaan eroon syrjinnästä asuntomarkkinoilla .

Myös poliisin syrjivä profilointi ihmisiä pysäytettäessä on ongelma: poliisi pysäytti

24 prosenttia vastaajista viiden viime vuoden aikana. Pysäytetyistä 41 prosenttia katsoi sen johtuvan rotuun perustuvasta profiloinnista, mikä heikentää luottamusta poliisiin ja yhteiskuntasuhteita. Tämän torjumiseksi jäsenvaltioiden pitäisi laatia poliiseille käytännön ohjeet, jotta nämä osaisivat välttää lainvastaista profilointia – FRA julkaisee oppaan lainvastaisen profiloinnin välttämisestä 5. joulukuuta. Myös lähipoliisitoiminnan ohjeet olisivat hyödyksi.

Tässä raportissa selvitetään lähes 6 000 tummaihoisen ihmisen kokemuksia EU:n 12 jäsenvaltiossa. Raportti on osa FRA:n toista EU:n vähemmistöjä ja syrjintää koskevaa kyselytutkimusta. Selvityksessä on kerätty tietoa yli 25 500 maahanmuuttajalta ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvalta henkilöltä, muun muassa romaneilta ja venäläisiltä, kaikissa 28:ssa EU:n jäsenvaltiossa. Selvitys on jatkoa FRA:n ensimmäiselle vastaavalle selvitykselle vuodelta 2008.