EU

EU

EU-kansalaisten positiivinen suhtautuminen EU:hun on jatkanut kasvuaan, ilmenee tuoreesta Eurobarometri-mielipidekyselystä. Ennätyksellisen suuri osuus kyselyyn vastanneista EU-maiden kansalaisista kokee maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä.

Syyskuussa 2018 toteutetun Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan 68 prosenttia kaikkien EU-maiden kansalaisista kokee maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. Tulos on korkein sitten vuoden 1983. Suomalaisista vastaajista kaksi kolmasosaa (66 %) kokee, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Tärkeimpinä EU:n suomalaisille tuomina hyötyinä nähtiin yhteistyö muiden EU-maiden kanssa (54 %) ja EU:n tuomat työmahdollisuudet (44 %).

Kaikista kyselyyn vastanneista ennätyksellisen moni (62 %) suhtautuu positiivisesti maansa EU-jäsenyyteen. Suomalaisista vastaajista 65 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, mikä on korkein Suomessa vuoden 2007 jälkeen Eurobarometrissa mitattu lukema. Valtaosa suomalaisista vastaajista (64 %) kokee äänellään olevan merkitystä EU:ssa, kun vastaava osuus kaikista EU-maiden kansalaisista oli 48 prosenttia.

Ilmastonmuutos suomalaisille tärkein EU-vaaliteema

Suomalaiset vastaajat nostivat noin puoli vuotta ennen EU-vaaleja tärkeimmäksi vaaliteemaksi ilmastonmuutoksen torjumisen ja ympäristön suojelun (62 %). Suomalaiset haluaisivat vaalien alla keskusteltavan myös demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä (49 %), turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta (48 %) ja terrorismin vastaisesta työstä (48 %). Kaikkien eurooppalaisten vastauksissa korkeimmalle sijalle nousivat maahanmuutto (50 %), talous ja kasvu (47 %) ja nuorisotyöttömyyden ehkäiseminen (47 %).

Suomalaiset vastaajat toivovat Euroopan parlamentilta EU-vastaajien keskiarvoa enemmän toimia ihmisoikeuksien (55 %), sananvapauden (54 %) ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi (45 %).

Yli puolet kiinnostunut toukokuun 2019 EU-vaaleista

Suomalaisista vastaajista 53 prosenttia vastasi olevansa kiinnostunut EU-vaaleista. Yli puolet tutkimuksessa haastatelluista suomalaisista (52 %) tiesi milloin toukokuun 2019 EU-vaalit pidetään, mikä on 14 prosenttiyksikön lisäys keväästä 2018. EU-maiden vastaajista 41 prosenttia osasi nimetä vaalien ajankohdan oikein, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin keväällä 2018.

Luottamus EU:n tulevaisuuteen vahvaa

Jos EU-jäsenyydestä toteutettaisiin kansanäänestys huomenna, suurin osa EU-maiden vastaajista (64 %) äänestäisi maansa EU:hun jäämisen puolesta, kun taas 17 prosenttia vastaajista harkitsisi unionista eroamista.

”Tutkimustulokset kertovat EU-jäsenyyden hyötyjen kasvavasta arvostuksesta Britannian EU-eron kynnyksellä. Tehtävää on vielä paljon. Tavallisten eurooppalaisten kokemiin haasteisiin on vastattava yhteisillä EU-tason ratkaisuilla”, kommentoi Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani.

Taustatietoa

Syyskuussa 2018 toteutettuun mielipidekyselyyn osallistui kaikkiaan 27 474 haastateltavaa kaikista EU-maista. Suomessa tehtiin 1011 haastattelua.