Victoria Media -Ulkomaat

ulkomaanuutiset@victoriamedia.fi

Eurobarometri: kansalaiset haluavat enemmän EU-toimia terrorismia ja työttömyyttä vastaan

flag-2608475_1280

Kyselyn mukaan eurooppalaiset haluavat EU:n toimivan nykyistä aktiivisemmin erityisesti terrorismin ja työttömyyden torjumisessa ja ympäristönsuojelussa.

Lisää EU-toimia

Eurobarometri-kyselyyn vastanneista eurooppalaisista yli puolet on sitä mieltä, että EU:n tulisi tehdä enemmän kaikilla 15 politiikan alalla, jotka kyselyyn oli otettu mukaan. Jopa kolme neljästä on sitä mieltä, että terrorismin vastaiseen työhön, työttömyyden torjumiseen ja ympäristönsuojeluun tulisi satsata enemmän EU-tasolla.

Suomalaisvastaajien mielestä EU-toimia tarvitaan lisää edellä mainittujen lisäksi erityisesti veropetosten torjumisessa (78 % vastaajista) ja demokratian ja rauhan edistämisessä maailmalla (80 %).

Tyytyväisyys EU:n toimiin kasvussa

Kansalaiset pitävät edelleen EU:n toimia riittämättöminä joillain tärkeillä politiikan aloilla, mutta yleisesti vastaajat ovat aiempaa tyytyväisempiä. Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että EU toimii riittävästi muun muassa sukupuolten tasa-arvon, energiaturvallisuuden, teollisuuspolitiikan ja maatalouden aloilla.

Suomessa oltiin erityisen tyytyväisiä EU:n toimien riittävyyteen energiaturvallisuuden (60 %), terveyden ja sosiaaliturvan (59 %), ulkopolitiikan (59 %) ja teollisuuspolitiikan (59 %) suhteen. Sen sijaan enemmistö suomalaisvastaajista koki, etteivät EU:n toimet ole riittäviä terrorismin (62 %), työttömyyden (60 %) ja veropetosten torjunnan (57 %) osalta.

Tyytyväisyys on kasvanut myös niillä aloilla, joilla kansalaiset toivovat vielä lisää EU-toimia:

– Terrorismin vastaisessa työssä 32 % arvioi EU:n tekevän tarpeeksi, mikä on 9 prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuussa 2016.

– Maahanmuuttokysymyksissä 26 % piti EU-toimia riittävänä, kun kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 19 %.

– EU-toimiin työttömyyden torjumisessa oli tyytyväisiä 29 % vastaajista. Vuonna 2016 vastaava luku oli 23 %.

Tulokset vaihtelevat suuresti maiden välillä. Tšekin tasavallassa vain 27 % vastaajista pitää EU-toimia työttömyyden torjumiseksi riittämättöminä, kun Kreikassa vastaava luku on 92 % (Suomessa 60 %).

EU-maiden tulee toimia yhtenäisesti ulkopolitiikassa

Selkeä enemmistö eurooppalaisista haluaa EU-jäsenmaiden toimivan yhtenäisesti kansainvälisessä ympäristössä. Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta arvioi, että EU-maiden yhteistyö on oikea vastaus Venäjän (71 %) ja Kiinan (71 %) lisääntyneeseen vaikutusvaltaan, muslimialueiden epävakauteen (71 %) sekä Donald Trumpin hallintoon Yhdysvalloissa (68 %).

Syyskuun 18. päivänä julkaistut kyselytulokset ovat peräisin huhtikuussa 2018 teetetystä Eurobarometristä. Ne ovat jatkoa toukokuussa julkaistulle ensimmäiselle raportille.