turkey-flag-wallpaper-abstract-hd

Parlamentin jäsenet haluavat keskeyttää väliaikaisesti Turkin kanssa käynnissä olevat liittymisneuvottelut. Parlamentti toteaa torstaina hyväksymässään päätöslauselmassa, että se on edelleen sitoutunut pitämään Turkin ankkuroituneena EU:hun. Parlamentti sitoutuu tarkistamaan kantaansa, kun Turkin poikkeustilan nojalla toteutettavat ”suhteettomat sortotoimet” lopetetaan.

Parlamentti korostaa päätöslauselmassaan, että Turkki on unionin merkittävä kumppani, mutta ”kumppanuuden molemmilla osapuolilla on oltava poliittista tahtoa yhteistyöhön”. Parlamentti katsoo, että ”Turkki ei osoita tätä poliittista tahtoa, sillä hallituksen toimet loitontavat Turkkia unionista”.

Neuvottelujen väliaikainen keskeyttäminen merkitsisi sitä, että uusia neuvottelulukuja ei avattaisi eikä uusia aloitteita tehtäisi Turkkia koskevan EU:n neuvottelukehyksen yhteydessä.

Kuolemanrangaistus – punainen viiva, jota ei voi ylittää

Jos Turkin hallitus palauttaa kuolemanrangaistuksen, seurauksena on oltava liittymisprosessin virallinen keskeyttäminen, parlamentti toteaa. Päätöslauselmassa muistutetaan, että kuolemanrangaistuksen yksiselitteinen kieltäminen on olennainen osa unionin säännöstöä.

Parlamentti tuomitsee ankarasti heinäkuun 2016 epäonnistuneen sotilasvallankaappauksen jälkeen Turkissa toteutetut ”suhteettomat sortotoimet”. Ne loukkaavat Turkin perustuslaissa suojattuja perusoikeuksia ja -vapauksia, päätöslauselmassa todetaan.

Taustatietoa

Liittymisneuvotteluiden keskeyttämistä koskeva menettely on kirjattu neuvottelukehyksen kohtaan 5: ”jos Turkki loukkaa vakavasti ja toistuvasti vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteita, joille unioni perustuu, komissio suosittaa omasta aloitteestaan tai jäsenvaltioiden yhden kolmasosan pyynnöstä neuvottelujen keskeyttämistä ja esittää ehdot niiden mahdolliselle jatkamiselle”.

Euroopan parlamentin päätöslauselma ei ole oikeudellisesti sitova, koska parlamentilla ei ole virallista roolia tämän menettelyn käynnistämiseen. Euroopan parlamentille on kuitenkin ilmoitettava välittömästi, mikäli neuvottelut päätetään keskeyttää.

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 479 puolesta, 37 vastaan ja 107 tyhjää.