Victoria Media -Ulkomaat

ulkomaanuutiset@victoriamedia.fi

EU-budjetti 2017: Parlamentti haluaa enemmän varoja työllisyyteen ja nuorille

euro-1557431_960_720

Parlamentti hyväksyi kantansa vuoden 2017 EU:n talousarvioon. Parlamentti ja neuvosto aloittavat nyt kolme viikkoa kestävät neuvottelut talousarviosta.

Parlamentti haluaa lisää varoja nuorten työllistymisen ja talouskasvun tukemiseen sekä EU:n ulkopuolisten maiden tukemiseen muuttoliikekriisin hillitsemiseksi. Parlamentti äänesti kannastaan EU:n vuoden 2017 talousarvioon keskiviikkona. Parlamentin jäsenet esittävät, että neuvoston esittämät leikkaukset EU:n ensi vuoden talousarvioluonnokseen perutaan. Mepit toivovat, että osasta tarvittavista määrärahoista pystytään sopimaan monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen yhteydessä.

Parlamentti esittää, että vuoden 2017 maksusitoumusmäärärahoja lisätään 160,7 miljardiin euroon (4,1 miljardia euroa enemmän kuin talousarvioesityksessä) ja maksumäärärahoja 136,7 miljardiin euroon (2,5 miljardia euroa enemmän kuin talousarvioesityksessä).

“EU:lla on edessään ennennäkemätön määrä erilaisia haasteita. Jos haluamme tosissamme tarttua näihin, niin tarvitsemme hyvin rahoitetun EU:n talousarvion. Kun vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä päätettiin vuonna 2013, pakolaisia saapui Eurooppaan vuosittain paljon vähemmän. Nyt pakolaisia saapuu yli miljoona. Meidän on tunnustettava, että olosuhteet ovat muuttuneet. Tarvitsemme kattavan monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen ja kunnianhimoisemman EU-budjetin. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys on vanhentunut”, sanoi komissiota koskevan osion pääesittelijä Jens Geier (S&D, Saksa).

“Parlamentti on päättänyt pitää 20 % entisten komissaarien korvauksista budjettivarauksessa, kunnes komissio ottaa käyttöön tiukemmat säännöt eturistiriitojen välttämiseksi (…). Olen varma, että tämä kannustaa komissiota toimimaan, erityisesti kun otetaan huomioon viimeaikaiset eturistiriitoja koskevat paljastukset”, sanoi muiden osioiden osalta esittelijänä toimiva Indrek Tarand (Greens/EFA, Viro).

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa se esittää kantansa vuoden 2017 EU-budjettiin, äänin 446 puolesta, 184 vastaan ja 60 tyhjää.

Nuoret, talouskasvu ja työllisyys

Parlamentti esittää, että talousarvioon lisätään nuorisotyöllisyysaloitteen maksusitoumusmäärärahoja 1,5 miljardia euroa, jotta nuorisotyöttömyyteen voidaan vastata asianmukaisesti.

Parlamentti päätti myös korvata kokonaisuudessaan infrastruktuurin Verkkojen Eurooppa -välineestä ja tutkimuksen Horisontti 2020 -ohjelmasta leikatut määrärahat uusilla määrärahoilla. Molempien ohjelmien rahoitusta leikattiin kun varoja tarvittiin Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) varten. Näin ollen parlamentti ehdottaa ohjelmiin yhteensä 1,24 miljardin euron maksusitoumusten lisäystä.

Ohjelmiin tehtyjen leikkausten palautuksesta on tarkoitus sopia monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen yhteydessä, parlamentti toteaa.

Pakolais- ja muuttoliikekriisi

Parlamentti korostaa, että Turkin-pakolaisavun ja muiden tilapäisten rahoitusvälineiden perustamista ei saa rahoittaa tekemällä leikkauksia EU:n muihin ulkosuhdetoimiin, mukaan lukien kehityspolitiikkaan. Parlamentti pitää erittäin kyseenalaisena, onko EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävien hankkeiden rahoitus riittävä, erityisesti kun otetaan huomioon pakolais- ja muuttoliikehaasteet.

Parlamentti päätti näin ollen peruuttaa kaikki neuvoston tälle alalle esittämät leikkaukset (otsake 4 Globaali Eurooppa). Parlamentti päätti myös palauttaa Euroopan naapuruusvälineen Välimeren aluetta ja humanitaarista apua koskevien budjettikohtien määrärahat vuoden 2016 tasolle.

Maatalous

Parlamentti esittää, että maatalouden määrärahoja lisätään 600 miljoonalla eurolla talousarvioesityksen tasosta, jotta voidaan torjua maitoalan kriisin vaikutuksia ja Venäjän tuontikiellon vaikutuksia maitoalaan.

Kulttuuri

Lisäksi parlamentti haluaa lisätä rahoitusta kulttuurin, viestinnän ja kansalaisuuden aloilla ja esittää esimerkiksi Media-alaohjelman rahoituksen lisäämistä 10,9 miljoonalla eurolla ja multimedia-alan toimia 13 miljoonalla eurolla.

Seuraavaksi
Parlamentti ja neuvosto aloittavat nyt kolme viikkoa kestävät neuvottelut talousarviosta. Tavoitteena on päästä osapuolten väliseen yhteisymmärrykseen talousarviosta 17.11. mennessä. Parlamentin on tarkoitus äänestää vuoden 2017 talousarviosta täysistunnossa joulukuussa.

Mikäli parlamentti ja neuvosto eivät pääse yhteisymmärrykseen vuoden 2017 talousarviosta sovittelujakson loppuun mennessä, komission on esitettävä uusi talousarvioluonnos.