Mhoje_eumoz_photo_photo_jpg

EU:n toivotaan osallistuvan nykyistä enemmän terrorismin vastaisiin toimiin, paljastaa Euroopan parlamentin toteuttama Eurobarometri. Unionilta toivotaan asettavan asialistansa kärkeen myös työllisyyden kohottamiseen, veropetosten torjumiseen, muuttoliikkeen ja ulkorajojen hallintaan sekä ympäristönsuojeluun tähtääviä toimia. Tutustu tarkempiin tuloksiin vuorovaikutteisen infografiikkamme avulla.

Eurobarometri-mielipidetutkimuksessa EU-maiden kansalaisilta kysyttiin, tulisiko unionin saada toimia nykyistä enemmän vai vähemmän eri aloilla, kuten esimerkiksi terrorismin torjunnassa, veropetosten estämisessä, miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa, talous- ja ulkopolitiikassa tai maataloudessa. Valtaosalla kyselyssä mainituista aloista EU:n toivottiin ottavan nykyistä suuremman roolin: eniten kannatettiin terrorismin torjuntaan (82 % vastaajista) sekä työttömyyden vähentämiseen (77 %) tähtääviä toimia.

Terroristi-iskun uhkaa maassaan piti korkeana 40 % vastanneista. Euroopan parlamentin ehdottamien terrorismin vastaisten keinojen joukosta vastaajat valitsivat kiireellisimmiksi terroristiryhmien rahoittamisen estämisen (42 %), terrorismin ja radikalisoitumisen perimmäisten syiden torjumisen (41 %) sekä unionin ulkorajojen valvonnan tehostamisen (39 %).

Lisäksi 75 % vastaajista toivoi EU:n puuttuvan enemmän veropetoksien torjuntaan, 74 % siirtolaisuuteen, 71 % ulkorajojen hallintaan ja 67 % ympäristönsuojeluun.

Kyselyn mukaan kolme neljästä eurooppalaisesta kokee, että eurooppalaisia yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin heitä erottavat tekijät. Suomalaisista vastaajista jopa 85 % piti yhdistäviä tekijöitä tärkeämpinä.

Suomalaiset keskimääräistä varovaisempia, mutta tyytyväisiä

Suomalaiset suhtautuvat kysymykseen unionin osallistumisen lisäämisestä EU:n keskiarvoa varovaisemmin, mutta toivovat EU:n lisäävän toimia kaikkiaan 9 alalla 15 kysytystä alasta. Kaikilla kysytyillä aloilla suomalaisvastaajien enemmistö toivoi EU:n joko puuttuvan asioihin enemmän tai pitävän nykyistä tasoa sopivana.

Muiden eurooppalaisten tavoin myös suomalaiset toivoisivat EU:lta lisää toimia erityisesti terrorismin (84 % suomalaisvastaajista), työttömyyden (81 %) ja veropetosten (78 %) torjumiseksi. Suomalaiset olisivat jopa valmiita kasvattamaan unionin roolia näillä alueilla hieman keskimääräisiä eurooppalaisia enemmän.

Lähes kaikilla muilla kyselyn osa-alueilla suomalaiset ovat kuitenkin keskimääräistä eurooppalaista vastahakoisempia lisäämään EU:n toimivaltaa. Erityisen selvää tämä on suhteessa terveys- ja sosiaalipolitiikkaan, sillä unionin toiminnan lisäämistä kannattaa suomalaisista vain 48 % eurooppalaisen keskiarvon ollessa 63 %. Myös ulko-, maatalous- ja teollisuuspolitiikan aloilla sekä sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä EU:n vahvempaa roolia puolustaa Suomessa vähintään 10 prosenttiyksikköä pienempi osa väestöstä kuin muualla Euroopassa.

Parlamentin seuraavat askeleet

Parlamentti työskentelee parhaillaankin kyselyssä esiin tulleiden alojen lainsäädännön parantamiseksi.

Se pyrkii torjumaan terrorismia muun muassa kriminalisoimalla terroristi-iskujen valmistelun kaikkialla unionissa sekä tiukentamalla aseiden ostamiseen ja omistamiseen liittyviä sääntöjä. Verotuksen osalta parlamentti äänestää ensi viikolla suosituksista, jotka velvoittaisivat monikansalliset yritykset oikeudenmukaiseen veronmaksuun. Se on myös perustanut oman tutkintavaliokunnan tutustumaan Panaman papereiden paljastuksiin. Unionin ulkorajojen hallintaa taas ehdotetaan parannettavaksi Euroopan raja- ja rannikkovartiostolla, joka lisäisi yhteistyötä EU:n ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston Frontexin sekä kansallisten rajaviranomaisten välillä.

Lisätietoa infografiikasta

Eurobarometriin vastasi 9.-18.4. välisenä aikana noin 28 000 henkilöä EU:n eri maista. Otos on rakennettu siten, että se edustaa unionin koko väestöä.

Vuorovaikutteisen infografiikkamme avulla voit vertailla EU:n eri lainsäädännön alueita keskenään sekä tutustua maakohtaisiin vastauksiin. Klikkaa kuvaketta oikealla olevassa palstassa, niin näet koko grafiikan.