Slovakia-flag

Heinäkuun 1. päivänä Slovakia korvaa Alankomaat ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Seuraavien kuuden kuukauden ajan Slovakia työskentelee EU:n talouden vahvistamiseksi, sisämarkkinoiden uudistamiseksi sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan saattamiseksi kestävälle pohjalle. Lisäksi tuoreen puheenjohtajamaan täytyy tulla toimeen uudenlaisessa tilanteessa Iso-Britannian kansanäänestyksen jäljiltä. Lue slovakialaismeppien odotuksia tulevalle puheenjohtajuuskaudelle.

Anna Záborská, Euroopan kansanpuolueen ryhmä

Slovakian puheenjohtajuus on kouriintuntuva todiste siitä, että olemme tänä päivänä suurten eurooppalaisten valtioiden tasaveroisia kumppaneita. Jos sen lisäksi virkamiehemme ja poliitikkomme onnistuvat saattamaan päätökseen tai edistämään tärkeitä neuvotteluja, joista hyötyvät Slovakian kansalaisten lisäksi myös koko EU, vahvistamme omaa vaikutusvaltaamme.

Puheenjohtajuuskautemme aikana alkavat Britannian eroneuvottelut EU:sta. Tämä tulee olemaan suuri haaste, eikä pelkästään Slovakian diplomatialle, vaan koko unionille, sillä kenelläkään ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta. On erittäin vaikeaa samaan aikaan säilyttää molemminpuolinen taloudellinen yhteistyö ja toisaalta osoittaa, että EU-jäsenyys tarjoaa valtioille ja kansalaisille muutakin kuin vain kahdenvälisen kauppasopimuksen.

Vladimír Maňka, Sosialistien ja demokraattien ryhmä

Euroopan unioniin kohdistuu tällä hetkellä paljon painetta: ääriliikkeet, nationalistiset suuntaukset sekä euroskeptisyys kasvattavat suosiotaan. Maahanmuuttokriisi, ilmastonmuutos, energiaturvallisuus, veronkierto ja veropetokset, yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, digitaaliset sisämarkkinat, verkkovierailumaksut, työllisyyden kasvattaminen, vähemmän kehittyneiden alueiden ja nuorten ihmisten tukeminen – kaikki nämä vaativat yhteisiä ratkaisuja.

Tavoitteenamme on parantaa EU:n sisäistä ja ulkoista kriisinsietokykyä sekä palauttaa kansalaisten luottamus yhteiseen eurooppalaiseen projektiin. Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeisessä tilassa emme tarvitse poliitikkoja, jotka luovat painetta, riitoja ja vihaa, vaan sellaisia, jotka ovat valmiita asettamaan yhteisen edun omansa edelle.

Branislav Škripek, Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä

Slovakian presidenttikausi on ainutlaatuinen tapahtuma, eikä vain maamme edustukselle. Se antaa lisäksi mahdollisuuden palauttaa mieleen unionin tärkeimmän päämäärän. Koko EU-projektin panivat alulle kristillisdemokraatit, jotka eivät halunneet toistaa maailmansotien kauhuja.

Britannian ero on kylmä suihku Euroopan unionille: tämä on historiallinen ennakkotapaus, josta täytyy oppia jotakin uutta. Ryhmäni brittikollegojen poliittinen tavoite oli uudistaa Eurooppaa, ja tuen sitä täysin. Jo nyt on selvää, että Britannian erosta tulee olemaan sen kansalaisille paljon haittaa. Eroa kannattavien kampanja oli äärimmäisen harhaanjohtava ja petollinen. Britannian eroa ei ole vielä pantu täytäntöön. Iso-Britannian asiat voivat vielä saada yllättävän käänteen, jos ottaa huomioon Skotlannin ja Pohjois-Irlannin mahdolliset kansanäänestykset itsenäisyyden saavuttamiseksi.

Slovakia on edustettuna parlamentin kolmessa suurimmassa poliittisessa ryhmässä: sillä on EPP:ssä 6 meppiä, S&D:ssä 4 sekä ECR:ssä 3. Haastattelemamme mepit johtavat omien ryhmiensä kansallisia delegaatioita.