turkey_eu_251215

EU-maiden johtajat sekä Turkin pääministeri Ahmet Davutoğlu sopivat Brysselissä 18. maaliskuuta lisätoimista, joilla pyritään pysäyttämään Turkista EU-maihin suuntautuva hallitsematon muuttoliike.

– Eurooppa-neuvoston yhdessä Turkin kanssa viimeistelemä EU-Turkki -sopimus on merkittävä askel osana eurooppalaista ratkaisua, jolla hillitään järjestäytymätöntä muuttoliikettä ja luodaan kansainvälistä suojelua tarvitseville pakolaisille inhimillisemmät olosuhteet, pääministeri Juha Sipilä sanoi. 

Yhteisessä julkilausumassa todetaan seuraavat toimet:

 • 20. maaliskuuta lähtien kaikki uudet Turkista Kreikan saarille järjestäytymättömästi saapuvat palautetaan Turkkiin.
  • Tämä tapahtuu EU:n ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti, siten minkäänlaiset joukkopalautukset ovat poissuljettuja.
  • Kaikki turvapaikkahakemukset käsitellään yksilöllisesti Kreikassa yhteistyössä UNHCR:n kanssa.
 • Jokaista Kreikasta Turkkiin palautettua syyrialaista kohti, vastaanotetaan EU:hun yksi syyrialainen kiintiöpakolainen Turkista.
  • Järjestely toteutetaan EU:ssa aiemmin tehtyjen sitoumusten puitteissa.
 • Turkki ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin uusien muuttoliikereittien syntymisen ehkäisemiseksi Turkista EU:hun.
 • Mikäli Turkki täyttää vaadittavat kriteerit, viisumivapaus EU:hun astuu voimaan viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
 • Vauhditetaan EU:n aiemmin lupaaman kolmen miljardin euron suuntaamista Turkissa oleville pakolaisille esimerkiksi terveydenhuolto- ja koulutushankkeiden kautta. Tarvittaessa EU on valmis päättämään samansuuruisesta ehdollisesta lisätuesta Turkille vuoden 2018 loppuun mennessä.
 • Turkin EU-jäsenyysneuvotteluja nopeutetaan avaamalla neuvotteluluku 33 (budjetti) kesäkuun loppuun mennessä.
 • EU ja Turkki tekevät yhteistyötä parantaakseen humanitäärisiä olosuhteita Syyriassa, jotta ihmisten ei tarvitsisi paeta.