money_euro_banknotes_coins_80179_3840x2160

Mepit haluavat, että komissio velvoittaa jäsenmaat jakamaan verotietoa keskenään ja suojelemaan väärinkäytöksiä paljastavia

Komissio esittelee suunnitelmansa yritysverotuksen oikeudenmukaistamiseksi ja sen tehokkuuden parantamiseksi täysistunnossa 2. helmikuuta. Yritysverojen välttelyn vuoksi EU:ssa menetetään komission arvioiden mukaan 50-70 miljardia euroa. LuxLeaks-skandaali osoitti, että toisinaan jäsenmaat houkuttelevat monikansallisia yrityksiä erilaisilla veropaketeilla. Asiaa käsittelee järjestyksessään toinen erityisvaliokunta, ja mepit ovat vaatineet, että komissio ehdottaisi asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Seuraa keskustelua suorana lähetyksenä 2. helmikuuta klo 16 Suomen aikaa.

Komissio haluaa, että muodostetaan yhteinen yhdistetty veropohja ja että yritykset maksavat veronsa siellä, missä ne tekevät voittoa. Ensimmäisellä ei tarkoiteta, että veropohjia harmonisoitaisiin, mutta se toisi lisää läpinäkyvyyttä yritysverotukseen.

Komissio esitteli toimintasuunnitelmansa ensimmäiset askeleet parlamentille 28. tammikuuta.

Parlamentti haluaa pikaisia toimia

Komission ehdotukset ovat linjassa Anneliese Doddsin (S&D, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Luděk Niedermayerin (EPP, Tšekki) laatiman mietinnön kanssa, joka vaatii komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, joka velvoittaisi jäsenmaat kertomaan toisilleen, jos ne aikovat tarjota suuryrityksille verohelpotuksia.

Mietinnössä ehdotetaan myös, että skandaalien, kuten LuxLeaksin tai suuryritysten verotuskohtelun, paljastajia suojellaan.

Avainasemassa olevat mepit ovat olleet tyytyväisiä komission ehdotuksiin. Alain Lamassoure (EPP, Ranska) totesi, että “Googlen absurdi verokohtelu Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hyvä osoitus siitä, että tarvitaan yhteinen eurooppalainen verojärjestelmä kansainvälisten toimintojen verotukseen”.

Verokilpailua on ollut paljon

EU-maiden on täytynyt leikata menojaan, jotta kansalliset budjetit saadaan tasapainoon. Samaan aikaan osa jäsenmaista on tarjonnut monikansallisille yrityksille sopimuksia, jotka pienentävät niiden verotaakkaa selvästi, ja näin estäneet muita jäsenmaita saamasta kaikkia niille kuuluvia verotuloja.

Parlamentti perusti vuonna 2015 kaksi erityisvaliokuntaa tutkimaan näitä käytäntöjä.

Lokakuussa 2015 komissio teki päätöksen, että Luxemburgin Fiatille ja Alankomaiden Starbucksille tarjoama erityisverokohtelu oli laitonta valtionapua.

Portugalilainen S&D:n jäsen Elisa Ferreira, joka oli toinen TAXE-valiokunnan loppuraportin tekijöistä, oli tyytyväinen päätöksiin, mutta varoitti, että “tämä osoittaa, että verokilpailu jäsenmaiden välillä suuryritysten houkuttelemiseksi on tavallista”.

Tammikuussa komissio määräsi Belgian perimään 700 miljoonaa euroa maksamattomia verotuloja 35 monikansalliselta yritykseltä. Yritykset olivat hyötyneet vain Belgiassa tarjottavista veroeduista, jotka komission mukaan olivat käytännössä laitonta valtionapua.

Mepit hyväksyivät ensimmäisen TAXE-valiokunnan loppumietinnön marraskuun 2015 täysistunnossa ja vaativat pakollista maakohtaista raportointia monikansallisten suuryritysten saamista voitoista ja maksamista veroista. Sen jälkeen on perustettu uusi TAXE2-valiokunta jatkamaan edellisen työtä.