Mepit haluavat auttaa kuluttajia ja yrityksiä tarttumaan digitaalisen vallankumouksen mukamaan tuomiin mahdollisuuksiin ©AP Images/ European Union-EP
Mepit haluavat auttaa kuluttajia ja yrityksiä tarttumaan digitaalisen vallankumouksen mukamaan tuomiin mahdollisuuksiin ©AP Images/ European Union-EP

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että perusteettomat maakohtaiset rajoitukset, kuten IP-osoitteen, postiosoitteen tai luottokortin myöntäneen maan perusteella tapahtuva syrjintä, on poistettava tavaroiden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Mepit kehottavat Eurooppaa tarttumaan uusien tieto- ja viestintäteknologioiden, kuten massadatan, pilvipalveluiden, esineiden internetin ja 3D-tulostuksen luomiin mahdollisuuksiin. Parlamentti hyväksyi ei-lakiasäätävän päätöslauselman tiistaina.

“Tämän EU:n talouden, yhteiskunnan ja julkisen hallinnon digitalisoitumista käsittelevän päätöslauselman myötä haluamme varmistaa, että tulevat digitaalisia sisämarkkinoita koskevat lait ja muut toimet hyödyttävät kuluttajia ja auttavat säilyttämään Euroopan kilpailukykyiset sosiaaliset markkinataloudet”, sanoin mietinnön esittelijä Evelyne Gebhardt (S&D, Saksa).

“Eurooppa on jo hukannut kaksi tilaisuutta: ensin sosiaalisten verkostojen ja sitten jakamistalouden innovaatioiden aallot. Jotta emme hukkaisi seuraavan aallon tuomia mahdollisuuksia, meidän on kiinnitettävä huomiota esineiden internetiin, massadataan ja koneiden väliseen viestintään. Nämä innovaatiot voivat muuttaa talouttamme merkittävästi. Tämä on otettava lainsäädännössämme huomioon”, sanoi mietinnön toisena esittelijä toiminut Kaja Kallas (ALDE, Viro).

Parlamentti hyväksyi suosituksensa sisämarkkinoiden kehittämiseksi äänin 551 puolesta, 88 vastaan ja 39 tyhjää.

Parlamentti pyytää päätöslauselmassaan komissiota:

  • poistamaan perusteettomat maarajoitukset tavaroiden ja palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Mepit suhtautuvat myönteisesti ehdotukseen parantaa digitaalisten aineistojen siirrettävyyttä yli rajojen ja toteavat sen olen “ensimmäinen vaihe perusteettomien maarajoitusten lakkauttamisessa”;
  • kiinnittämään huomiota kuluttajansuojaan ja varmistamaan, että se soveltuu myös tulevaisuuden uusiin toimintamalleihin ja on riippumaton siitä, ostavatko kuluttajat digitaalista sisältöä verkossa vai perinteisesti;
  • löytämään innovatiivisia ratkaisuja valtioiden rajat ylittävien posti- ja pakettipalvelujen parantamiseen ja kustannusten alentamiseen;
  • poistamaan markkinoillepääsyn esteet, jotta pk-yritykset, toimintaansa aloittelevat yritykset ja toimintaansa laajentavat yritykset voivat päästä markkinoille yhdenvertaisista lähtökohdista, ja tarttumaan uusien tieto- ja viestintäteknologioiden, kuten massadatan, pilvipalveluiden, esineiden internetin ja 3D-tulostuksen luomiin mahdollisuuksiin;
  • suhtautumaan edelleen innovaatiomyönteisesti verkkoalustoihin (esim. hakukoneet, sovelluskaupat), joilla edistetään markkinoille saapumista ja kannustetaan innovointiin; ja
  • päivittämään sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä, jotta varmistetaan direktiivin yhdenmukaisuus uuden tietosuojalainsäädännön kanssa.

Jakamistalous

Parlamentin jäsenet ovat huolestuneita siitä, miten eri EU-maissa on tähän mennessä otettu käyttöön internetin sekä jakamistalouden erilaisten tuotteiden ja palveluiden uusien liiketoimintamallien (kuten Uber, eBay tai Airbnb) sääntelyyn erilaisia kansallisia toimintamalleja. Mepit pyytävät päätöslauselmassaan komissiota arvioimaan kuluttajansuojaa jakamistaloudessa ja varmistamaan, että kuluttajia koskeva lainsäädäntö on riittävä digitaalisella alalla.

Päätöslauselmassaan parlamentti ottaa kantaa myös mm. tekijänoikeuksiin, telemarkkinoihin, ALV-sääntöihin, audiovisuaalisen median tilanteeseen, digitaalitaitoihin, sähköiseen hallintoon ja työntekijöiden oikeuksiin.

Seuraavaksi

Päätöslauselmassaan parlamentti ottaa kantaa digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen sekä niihin 16 aloitteeseen, joista komissio ilmoitti tiedonannossaan “Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle”. Komission on määrä julkaista ehdotukset vuoden 2016 loppuun mennessä. Parlamentti ja neuvosto päättävät näistä lainsäädäntöehdotuksista yhdessä yhteispäätösmenettelyssä.