Victoria Media -Ulkomaat

ulkomaanuutiset@victoriamedia.fi

Euroopan komissio aikoo kieltää hyljetuotteiden myymisen

ulkomaanuutisbanneri

Euroopan unioni aikoo kieltää kokonaan hyljetuotteiden kaupan. Taustalla on Maailman Kauppajärjestön päätös, jonka mukaan EU ei saa suosia omia kansalaisiaan Kanadan ja Norjan kustannuksella.

Euroopan unionin asetus hyljetuotteiden kaupasta annettiin vuonna 2009. Siinä sallittiin Grönlannin alkuperäiskansojen harjoittamasta metsästyksestä saatujen hyljetuotteiden kauppa ja myös Itämerellä saaliiksi saaduista hylkeistä valmistettujen tuotteiden kauppa, kunhan metsästys toteutetaan eettisesti kestävällä tavalla. Toiminta ei myöskään saa tuottaa voittoa.

Tällä hetkellä Euroopan unionin sääntöjen mukaan hylkeitä saa siis metsästää ja kalastuksen sivusaaliiksi tulleen hylkeen saa ottaa talteen, hylkeistä saa valmistaa tuotteita ja tuotteita saa myydä, mutta toiminta ei saa olla taloudellisesti kannattavaa. Käytännössä päätös on johtanut siihen, että saaliiksi saatavien hylkeiden arvokasta nahkaa, lihaa ja rasvaa ei useinkaan oteta talteen.

Kanada ja Norja kantelivat EU:n päätöksestä Maailman Kauppajärjestöön, koska ne pitivät Euroopan Unionin päätöstä syrjivänä. Kantelut tuottivat tulosta: Maailman Kauppajärjestö katsoi, että Euroopan Unionin ei voi suosia omia jäsenmaitaan muiden maiden kustannuksella.

Nyt Euroopan Unioni aikoo kieltää kaiken hyljetuotteilla käytävän kaupan. Kieltoa perustellaan ”moraalisilla syillä”. Euroopan unionin mielestä hyvää metsästyksen etiikkaa ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edustaa selvästikin se, että saalista ei oteta talteen.

Suomessa eduskunta on edellyttänyt, että harmaahylkeen metsästystä koskevia säännöksiä ja harmaahylkeiden kaupallista hyödyntämistä tulee helpottaa, koska hylkeiden kalastukselle ja kalankasvatukselle aiheuttamien vahinkojen rahallinen korvaaminen tulee kalliiksi. Itämeren harmaahyljekanta on kasvanut yli kaksinkertaiseksi 2000-luvulla. Viime vuonna hyljelaskennoissa nähtiin yli 30.000 hallia. 

Euroopan unionin politiikka merellisten luonnonvarojen hyödyntämisessä on ristiriitaista. Kalansaaliin poisheitto pyritään kieltämään koko unionin alueella, mutta samaan aikaan unionin viestinä on, että saaliiksi tullut hylje on parasta heittää pois.

Pohjoismaalaisittain ajateltuna hyljekaupan totaalikiellolle parempi vaihtoehto olisi hyljetuotteiden kaupan salliminen samoilla ehdoilla kaikille Maailman Kauppajärjestön jäsenmaille. Tähän vapaakauppajärjestö EU ei taida kuitenkaan olla valmis.