europe-flag

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous korostaa sanan- ja lehdistönvapauden merkitystä demokratian ja oikeusvaltion kulmakivenä. Torstain keskusteluun osallistuneet suomalaiset kansanedustajat ovat huolissaan toimittajien turvallisuudesta, mutta myös vapauden toinen puoli eli vastuu nostettiin esiin.

Yleiskokouksen käsittelyssä oli kulttuuri-, tiede-, kasvatus- ja mediakomitean raportti lehdistönvapaudesta Euroopassa. Raportti on ollut työn alla lähes kaksi vuotta, mutta sen aihe muuttui entistäkin ajankohtaisemmaksi ranskalaislehti Charlie Hebdon toimitukseen tehdyn hyökkäyksen takia.

Raportin mukaan Euroopan neuvoston jäsenmaissa oli ennen Pariisin hyökkäystä kuollut kahden vuoden aikana 15 toimittajaa, joista kahdeksan sai surmansa Venäjällä ja viisi Ukrainassa.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok.) viittasi keskustelussa Toimittajat ilman rajoja -järjestön ylläpitämään lehdistönvapautta kuvaavaan tilastoon, jossa kärkipaikkoja pitävät Suomi, Hollanti ja Norja.

        Valitettavasti myös joissain Euroopan neuvoston jäsenmaissa on menty huonompaan suuntaan säätämällä median toimintaa rajoittavia lakeja. Toimintavapauden turvaaminen toimittajille ja medialle on kuitenkin tärkeää, jotta ihmiset voivat luottaa vapaaseen tiedonvälitykseen, Virolainen painotti.

Suomalaisista kansanedustajista puheenvuoron keskustelussa pääsi käyttämään myös Sirkka-Liisa Anttila (kesk.). Hän muistutti sanan- ja lehdistönvapauden tärkeydestä demokratialle, mutta nosti esiin kolikon toisen puolen eli vastuun.

        Meidän tulee kunnioittaa toistemme uskonnollisia vakaumuksia. Meillä on uskonnonvapaus ja jokainen voi valita omansa. Uskonasiat ovat herkkiä ja henkilökohtaisia ja myös toimittajien tulisi muistaa se. Lehdistönapaus ei tarkoita oikeutta kyseenalaistaa toisten uskontoa. Vapauden ohella meidän täytyy puhua myös vastuusta, Anttila sanoi.

Anttila totesi, että raportissa on kattava luettelo toimittajiin kohdistuneista loukkauksista.

        Luettelon rinnalle jäin kuitenkin kaipaamaan konkreettisia keinoja, joilla edistetään lehdistön vapautta jatkossa, hän huomautti.

Raportti ”Protection of media freedom in Europe” on luettavissa verkko-osoitteessa:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21350&lang=en