tackling_tax_saving_lives_16072014

Maailman köyhät maat menettävät miljardeja joka vuosi veronkierron, rahapesun ja muiden laittomien rahasiirtojen sekä siirtohinnoittelun väärinkäytön myötä. Nämä menetetyt varat voisivat pelastaa miljoonien lasten hengen. Pelastakaa Lapset vaatii hallituksia ja liike-elämää toimimaan läpinäkyvyyden puolesta.

Maailman tärkeimmät yritysjohtajat tapaavat tällä viikolla Australiassa pohjustaakseen marraskuussa pidettävää G20-huippukokousta. Pelastakaa Lasten tänään ilmestyvässä raportissa todetaan, että maailman köyhimmät maat menettävät lähes biljoona dollaria eli noin 730 miljardia euroa vuodessa laittomien rahavirtojen, kuten veronkierron, rahanpesun ja lahjonnan sekä siirtohinnoittelun väärinkäytön muodossa.

Pelastakaa Lasten raportti Tackling Tax and Saving Lives muistuttaa, että näiden varojen sijoittaminen terveyteen voisi johtaa estettävissä olevien lapsikuolemien loppumiseen 20 vuotta nykyennustetta, vuotta 2050, aiemmin.

– Vuosina 1990–2012 ennen viidettä syntymäpäiväänsä kuolevien lasten määrä laski 12 miljoonasta 6,6 miljoonaan, mutta jos varoja olisi enemmän, voisimme lopettaa estettävissä olevat lapsikuolemat kokonaan, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten kansainvälisten ohjelmien johtaja.

– Surullista kyllä, kehitysmailta viedään joka vuosi laittomina rahavirtoina satoja miljardeja euroja. Tämä vähentää merkittävästi hallitusten kykyä auttaa köyhimpiä ja haavoittuvimmassa asemassa olevia yhteiskunnan jäseniä, Haaranen toteaa.

– Suomen valtion uusi kansainvälisen veronkierron vastainen toimintaohjelma on askel oikeaan suuntaan ja voi näyttää hyvää esimerkkiä muille EU-maille, jos se vaan saadaan vietyä tehokkaasti käytäntöön. Suomen hallituksen tulisi nyt ottaa käyttöön mahdollisimman yksityiskohtainen ja selkeä maaraportointimalli yhtiöissä, joissa valtio on enemmistöomistaja.

Tällä hetkellä puolet Saharan eteläpuolisen Afrikan maista kerää alle 17 prosenttia bruttokansantuotteestaan verotuloina, kun rikkaissa maissa keskitaso on 35 prosenttia. Jos kaikki kehitysmaat mobilisoisivat 20 prosenttia bruttokansantuotteesta veroina, voitaisiin vuosittain estää 287 000 lapsikuolemaa ja lisäksi 72 miljoonaa ihmistä saisi puhdasta vettä.

Etenkin keskitulotason maissa verotulot tuottavat usein enemmän rahaa kuin kehitysapu. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain kahdeksan maata 34:stä saa enemmän kehitysapua kuin verotuloja.

– Matalan tulotason ja keskitulotason maissa havaitsimme, että niissä maissa, joilla on enemmän verotuloja, on myös matalampi alle 5-vuotiaiden kuolleisuus, useampi lapsi saa peruskoulun päätökseen ja useammalla ihmisellä on puhdasta vettä ja sanitaatiota, Haaranen sanoo.

– Rahaa kuitenkin menetetään veronkierron, rikosten ja korruption takia niin paljon, etteivät varat riitä opettajien palkkoihin, koulujen ja teiden rakentamiseen ja terveydenhuoltoon, jonka myötä voitaisiin varmistaa kaikille elintärkeät rokotukset ja turvalliset synnytykset, Haaranen muistuttaa.

Pelastakaa Lapset vaatii maailman talousjohtajia:

* Varmistamaan, että yhtiöiden todellinen omistajuus on läpinäkyvä ja kannustamaan veroparatiiseja samaan. Suurimmista tunnetuista korruptioskandaaleista 70 prosentissa oli osallisina anonyymeja pöytälaatikkoyhtiöitä. Läpinäkyvyys auttaisi hallituksia, toimittajia ja kansalaisia toimimaan korruptiota vastaan.

* Vaatimaan monikansallisia yhtiöitä paljastamaan voittonsa ja veronsa kaikissa toimintamaissaan, jotta olisi selvää, missä yhtiöt siirtävät verotettavia voittoja veroparatiiseihin.

* Varmistamaan, että veroviranomaiset automaattisesti jakavat verotiedot kehitysmaiden kanssa auttaakseen niitä toimimaan ulkomaista veronkiertoa vastaan.

tackling_tax_saving_lives_16072014(pdf)